Thời sự/2005/05

Đây là thời sự về Wikimedia cho tháng 5 năm 2005, chỗ trung ương để cho những người dùng lượm tin về những kế hoạch và báo cáo về những việc đang xảy ra. Trang này đâu cho thảo luận; chỉ cho báo các phân ban khác nhau về những vấn đề khắp cộng đồng.

Tháng 5 năm 2005Edit

 • Đề nghị cho dự án mới: Wikiproofs (chứng minh wiki), dự án để cho những nhà toán học và nhà nghiên cứu toán có thể đóng góp, đọc lại, sửa lại, và tham khảo những kết quả và chứng minh toán học. Các bài viết sẽ bao gồm những kết quả, thường có vài chứng minh liên kết đến những kết quả được sử dụng trong chứng minh (theo lớp của độc giả, loại thứ cho rằng, v.v.), tên hợp lý, liên quan đến bài văn, và một đoạn nhỏ để giải thích. Nếu bạn muốn biết thêm về đề nghị này, hãy xem Wikiproofs.
 • Bầu cử cho người điều hành: 17 tháng 5 – 31 tháng 5
 • Đề nghị cho dự án mới: Wikinac, niên lịch thế giới, bao gồm những kỷ lục, tin về thời tiết cho mọi nơi. Dự án này được đề nghị vào tháng 1 năm nay, nhưng không hoạt động. Hiện nay thành viên "Ryan524" đang muốn nó bắt đầu hoạt động.
 • Bản quyền cho hình ảnh: Bắt đầu ngay, tất cả những hình ảnh có bản quyền mà cấm sử dụng thương mại hay làm phải xin phép trước khi sử dụng sẽ không chịu ở Wikipedia, và sẽ bị xóa. Xem thêm…

Bài dịch cho thuần nàyEdit

 1. it:Fori Imperiali: chưa dịch
 2. Arsen Kotsoyev (de: en: eo: nn: ru:): chưa dịch
 3. en:Matsuo Basho: chưa dịch
 4. en:Whale song: chưa dịch
 5. en:Albireo: chưa dịch

Phần mềmEdit

 • 3 tháng 5: Phiên bản 1.5 alpha 1 của MediaWiki được phát hành. Những tính năng bao gồm cải tiến về tốc độ đổi tên và xóa trang, số ID cố định cho phiên bản mới nhất của mọi trang, vài cải tiến về hệ thống di chuyển trang, hệ thống để so sánh những sửa đổi của bạn đang khi sửa đổi, tự động đổi những "--" thành gạch ngang dài "—" hay ngắn "–", và một cách để chọn tên khác khi truyền lên tập tin.
 • 4 tháng 5: Phiên bản 1.4.4 của MediaWiki được phát hành.

Xem thêmEdit