Thời sự/2005/02

Này là thời sự về Wikimedia, chỗ trung ương để cho những người dùng lượm tin về những kế hoạch và báo cáo về những việc đang xảy ra. Trang này đâu cho thảo luận; chỉ cho báo các phân ban khác nhau về những vấn đề khắp cộng đồng. Xem: Tin tức về Wikimedia, Goings-on

Tháng 2 năm 2005Edit

 • Đề nghị cho dự án mới: Wikiopinions, dự án đế cho ý kiến và kinh nghiệm của những người dùng Wikipedia về mọi đề tài.
 • Những tiêu bản độ giỏi nói tiếng được truyền lên từ Commons đến Meta. Nó đề bạn biết nói những ngôn ngữ nào, rồi lớp hiểu cho mọi thứ tiếng đó.
 • Mới nay, ở nhiều trang thảo luận ở Wikimedia, có nhiều thảo luận về vài trang ở Wikipedia, nhất là hình ảnh hơi bậy ba (nhiều khi cho y học), nếu đó hợp cho dự án này hay không. Cũng đồng ý là, thay vì kiểm duyệt mình, có thể sửa vấn đề này dùng phần mềm, để những người dùng ở mọi dự án Wikimedia chọn cho mình nếu muốn giấu nội dung đó hoàn toàn, hay muốn chỉ liên kết mà vẫn giấu nó, hay chiếu nó. Bạn có thể đóng góp vào thảo luận này ở End-user suppression.
 • Đề nghị cho dự án mói: Wikibate (Tranh luận Wiki), để họp vào và trình bày những lý lẽ về tất cả những vấn đề quan trọng.
 • Đề nghị cho dự án mới: Wikistandards (Tiêu chuẩn Wiki), để cho những tra cứu nội dung miễn phí về tiêu chuẩn, để một nhóm để thảo luận cộng tác về tiêu chuẩn mới, và nhắc đến tra cứu hiện tại về tiêu chuẩn trên Internet.
 • Ngày 3, một bầu cử bắt đầu để xem nếu cộng đồng Wikimedia muốn sử dụng mã đặc biệt để viết xuống bản nhạc.

Bài dịch cho thuần nàyEdit

 1. fi:Lapin sota: chưa dịch
 2. it:Lago di Bolsena: chưa dịch
 3. scn:Trisceli: chưa dịch
 4. en:Manama: chưa dịch

Phần mềmEdit

 • Ngày 20, hai phiên bản 1.4rc1 và 1.3.11 được phát hành. Nó có vài sửa đổi để bảo vệ.
 • Ngày 4, hai cái phiên bản 1.4b61.3.10 của MediaWiki được phát hành và cái đặt trên mọi website của Wikimedia. Nó có vài sửa đổi cho an ninh.