Syarat-syarat penggunaan

This page is a translated version of the page Terms of use and the translation is 58% complete.
Outdated translations are marked like this.
Policies and guidelines Syarat-syarat penggunaan
Pintas:
TOU

This page describes the general conditions and mutual responsibilities that all users must agree with, before using Wikimedia projects and sites, or reusing their content.

Syarat-syarat Penggunaan
Wikimedia-logo.svg
Ini merupakan ringkasan mudah dibaca bagi Syarat-syarat Penggunaan. Untuk membaca terma-terma penuh, tatal ke bawah atau klik di sini.
Penafian: Ringkasan ini bukanlah sebahagian daripada Syarat-syarat Penggunaan dan juga bukanlah dokumen yang sah, tetapi sekadar sebuah rujukan mudah untuk memahami terma sepenuhnya. Anggaplah ia sebagai antara muka mesra pengguna bagi bahasa sah untuk Syarat-syarat Penggunaan kami.

Sebahagian daripada misi kami adalah untuk:

 • Memperkasa dan melibatkan lebih banyak penyertaan orang ramai di seluruh dunia untuk mengumpul dan membangunkan kandungan berunsurkan pendidikan dan menerbitkannya di bawah lesen bebas atau dedikasikannya kepada domain umum.
 • Menyebarkan kandungan ini secara berkesan dan global tanpa mengenakan sebarang bayaran.

Anda bebas:

 • Membaca dan Mencetak rencana-rencana dan media lain kami secara percuma.
 • Berkongsi dan Mengguna Semula rencana-rencana dan media lain kami dengan lesen yang bebas dan terbuka.
 • Menyumbangi dan Menyunting pelbagai tapak atau Projek kami.

Berlandaskan syarat-syarat yang berikut:

 • Tanggungjawab — Anda memikul tanggungjawab atas suntingan anda (kerana kami hanya mengehos kandungan anda).
 • Tatatertib — Anda mendukung persekitaran yang madani dan tidak mengganggu pengguna-pengguna yang lain.
 • Mematuhi Undang-undang — Anda tidak melanggar undang-undang hak cipta atau lain-lain.
 • Tidak Berbahaya — Anda tidak mengancam prasarana teknologi kami.
 • Syarat-syarat Penggunaan dan Dasar-dasar — Anda mematuhi Syarat-syarat Penggunaan yang berikut serta dasar-dasar komuniti yang bersesuaian apabila mengunjungi tapak-tapak kami atau menyertai komuniti-komuniti kami.

Dengan memahami bahawa:

 • Anda Melesenkan Sumbangan Anda Secara Bebas — secara amnya, anda mesti melesenkan sumbangan-sumbangan dan suntingan-suntingan anda ke tapak-tapak atau Projek-Projek kami dengan lesen yang bebas dan terbuka (melainkan sumbangan anda berada dalam domain awam).
 • Tiada Nasihat Profesional — isi kandungan rencana-rencana dan projek-projek lain adalah untuk tujuan makluman sahaja dan tidak berupa nasihat profesional.

Syarat-syarat Penggunaan Kami

Bayangkan sebuah dunia di mana setiap mansuai bebas berkongsi segala ilmu pengetahuan. Demikianlah komitmen kami.Kenyataan Wawasan Kami

Selamat datang ke Wikimedia! The Wikimedia Foundation, Inc. (“Yayasan Wikimedia”, yakni “kami”), merupakan sebuah pertubuhan amal bukan untung yang bermatlamat untuk memperkuasa dan melibatkan kaum manusia di seluruh dunia untuk berkumpul dan membangunkan kandungan di bawah lesen bebas ataupun di dalam domain awam, serta menyebarkannya dengan berkesan ke seluruh dunia secara percuma.

Untuk menyokong komuniti kami yang rancak ini, kami menyediakan prasarana yang asas dan rangka kerja pertubuhan untuk pembangunan Projek-Projek wiki yang berbilang bahasa dan edisi-edisinya (seperti yang diterangkan di sini) dan usaha-usaha lain yang berkhidmat kepada misi ini. Kami berusaha untuk membuat dan menyimpan kandungan yang berpendidikan dan bermaklumat dari Projek-Projek yang terdapat di Internet secara percuma untuk selama-lamanya.

Kami mengalu-alukan anda (“anda” atau “pengguna”) sebagai pembaca, penyunting, pengarang, atau penyumbang Projek-Projek Wikimedia, dan kami menggalakkan anda untuk menyertai komuniti Wikimedia. Bagaimanapun, sebelum anda menyertai kami, anda diminta supaya membaca dan menyetujui Syarat-Syarat Penggunaan yang berikut (“Syarat-Syarat Penggunaan”).

Am

Syarat-Syarat Penggunaan ini memaklumkan anda tentang perkhidmatan-perkhidmatan umum kami di Yayasan Wikimedia, hubungan kami dengan anda selaku pengguna, dan hak-hak dan tanggungjawab yang membimbing kita berdua. Kami mahu anda tahu bahawa kami mengehoskan sejumlah amat besar kandungan yang berpendidikan dan bermaklumat, kesemuanya disumbangkan dan dibolehkan oleh pengguna-pengguna seperti anda. Pada umumnya, kami tidak menyumbang, memantau, atau menghapuskan kandungan (jarang-jarang kecuali demi mematuhi dasar-dasar seperti Syarat-Syarat Penggunaan ini atau pemberitahuan DMCA). Ini bererti kuasa sebagai penyunting terletak di tangan anda dan pengguna-pengguna lain yang mencipta dan menguruskan kandungan. Kami sekadar mengehoskan kandungan ini.

Komuniti - rangkaian pengguna yang sentiasa membina dan menggunakan tapak-tapak atau Projek-Projek yang pelbagai ini - merupakan cara-cara utama untuk mencapai matlamat-matlamat misi. Komuniti ini menyumbang kepada dan menolong mentadbir urus tapak-tapak kami. Komuniti ini memikul fungsi paling penting iaitu menggubal dan menguatkuasa dasar-dasar untuk edisi-edisi Projek yang tertentu (seperti berbilang edisi bahasa untuk Projek Wikipedia atau edisi berbilang bahasa Wikimedia Commons).

Anda dialu-alukan untuk turut serta sebagai penyumbang, penyunting, atau pengarang, tetapi anda harus mematuhi dasar-dasar yang mentadbir setiap edisi Projek yang berasingan. Projek kami yang terbesar ialah Wikipedia, tetapi kami turut mengehoskan Projek-Projek lain, setiap satunya dengan matlamat-matlamat dan kaedah-kaedah usaha yang berlainan. Setiap edisi Projek mempunya sepasukan penyumbang, penyunting atau pengarang yang bekerjasama untuk mencipta dan menguruskan kandungan di dalam edisi Projek yang berkenaan. Anda dialu-alukan untuk menyertai pasukan-pasukan ini dan bekerja bersama mereka untuk menambah baik Projek-Projek ini. Oleh sebab kami berbakti membolehkan kandungan diakses secara bebas oleh orang awam, kami secara amnya memerlukan bahawa semua kandungan yang anda sumbangkan disediakan di bawah lesen bebas atau berada di dalam domain awam.

Sila sedar bahawa anda bertanggungjawab dari segi undang-undang atas segala sumbangan, suntingan dan tindakan mengguna semula kandungan Wikimedia oleh anda di bawah undang-undang Amerika Syarikat dan undang-undang lain yang berkenaan (yang mungkin termasuk undang-undang di tempat tinggal anda atau di mana anda melihat atau menyunting kandungan). Ertinya, adalah penting untuk anda berwaspada apabila mengeposkan kandungan. Berdasarkan tanggungjawab ini, kami ada beberapa peraturan tentang apa yang anda tidak boleh poskan, kebanyakannya demi perlindungan untuk anda atau perlindungan untuk pengguna-pengguna lain seperti anda. Sila ingat bahawa kandungan yang kami hoskan ini adalah untuk tujuan makluman am sahaja, maka jika anda memerlukan nasihat pakar untuk persoalan yang tertentu (seperti isu-isu perubatan, undang-undang atau kewangan), anda harus meminta nasihat daripada seorang pakar yang bertauliah atau berkelayakan. Kami turut menyertakan pemberitahuan dan penafian penting yang lain, oleh itu sila baca seluruh Syarat-Syarat Penggunaan ini.

Demi kejelasan anda, pertubuhan-pertubuhan lain seperti kumpulan-kumpulan dan pertubuhan-pertubuhan Wikimedia setempat, meskipun berkongsi misi yang sama, namun tetap berasingan dari Yayasan Wikimedia dari segi undang-undang dan tidak memikul sebarang tanggungjawab dalam pengendalian tapak web ini atau isi kandungannya.

1. Perkhidmatan Kami

Yayasan Wikimedia berbakti untuk memupuk perkembangan, pembangunan dan pengedaran kandungan bebas dalam berbilang bahasa, serta mengehoskan seluruh kandungan Projek-Projek berasaskan wiki ini kepada orang awam secara percuma. Peranan kami adalah mengehoskan antara Projek-Projek rujukan suntingan usaha sama yang terbesar di dunia yang boleh ditemui di sini. Bagaimanapun, kami hanya bertindak sebagai perkhidmatan hos yang menyelenggarakan prasarana dan rangka kerja pertubuhan yang membolehkan para pengguna kami untuk membina Projek-Projek Wikimedia dengan menyumbangkan dan menyunting kandungan dengan diri sendiri. Disebabkan peranan unik kami, terdapat beberapa erkara yang harus anda sedari apabila menimbang hubungan kami dengan anda, Projek-Projek, dan pengguna-pengguna yang lain:

 1. Kami tidak memainkan peranan sebagai penyuting: Oleh sebab Projek-Projek Wikimedia disunting secara usaha sama, segala kandungan yang kami hoskan disediakan oleh pengguna-pengguna seperti diri anda, dan kami tidak memainkan peranan sebagai penyunting. Ertinya kami pada umumnya tidak memantau atau menyunting kandungan tapak-tapak sesawang Projek, dan kami tidak memikul sebarang tanggungjawab ke atas kandungan ini. Demikian juga, kami tidak mendukung sebarang pendapat yang disampaikan melalui perkhidmatan kami, dan kami tidak mewakili atau menjamin kesahihan, ketepatan, atau kebolehpercayaan sebarang kandungan komuniti yang diserahkan. Sebaliknya, kami sekadar menyediakan akses kepada kandungan yang telah disumbangkan dan disunting oleh pengguna-pengguna selain anda.
 2. Anda bertanggungjawab atas tindakan anda sendiri: Anda bertanggungjawab di sisi undang-undang atas suntingan-suntingan dan sumbangan-sumbangan anda di Projek-Projek Wikimedia, oleh itu demi perlindungan untuk diri anda, anda harus berwaspada dan tidak menyumbangkan sebarang kandungan yang boleh menimbulkan liabiliti jenayah atau sivil di bawah sebarang undang-undang yang berkenaan. Demi kejelasan, undang-undang yang berkenaan termasuk sekurang-kurangnya undang-undang Amerika Syarikat. Sungguhpun kami tidak semestinya bersetuju dengan tindakan-tindakan sedemikian, namun kami mengingatkan para penyunting dan penyumbang bahawa pihak berkuasa mungkin hendak mengenakan undang-undang negara lain terhadap anda, termasuk undang-undang setempat di tempat tinggal anda atau di mana anda melihat atau menyunting kandungan. WMF secara amnya tidak boleh menawarkan sebarang perlindungan, jaminan, keimunan atau pampasan.

2. Dasar Privasi

Kami meminta anda untuk meneliti syarat-syarat Dasar Privasi kami supaya anda sedar akan cara kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat anda. Oleh sebab perkhidmatan kami digunakan oleh penduduk seluruh dunia, maklumat peribadi yang kami kumpulkan itu boleh disimpan dan diproses di Amerika Syarikat atau sebarang negara lain di mana kami atau ejen-ejen kami menjaga kemudahan. Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda mengizinkan sebarang pemindahan maklumat sedemikian ke luar negara.

3. Kandungan yang Kami Hoskan

 1. Anda mungkin mendapati sesetengah perkara yang meragukan atau salah: Oleh sebab kami menyediakan pelbagai kandungan yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh pengguna-pengguna yang lain, anda mungkin bertemu dengan bahan yang anda dapati menyinggung perasaan, salah, mengelirukan, tersalah label, ataupun meragukan dalam apa jua cara. Oleh itu, kami meminta supaya anda menggunakan akal budi dan pertimbangan yang sewajarnya apabila menggunakan perkhidmatan kami.
 2. Kandungan kami adalah untuk tujuan makluman am sahaja: Walaupun kami mengehos sejumlah besar maklumat yang berkenaan dengan perihal-perihal profesional, termasuk hal-ehwal perubatan, perundangan atau kewangan, namun kandungan tersebut dipersembahkan untuk tujuan makluman am sahaja dan tidak wajar dianggap sebagai nasihat profesional. Sila dapatkan nasihat profesional yang bebas daripada sesiapa yang bertauliah atau berkelayakan dalam bidang yang berkenaan daripada bertindak mengikut sebarang maklumat, pendapat atau nasihat yang terkandung dalam mana-mana tapak sesawang Projek.

4. Perbuatan-perbuatan yang Harus Dihindari

Projek-Projek yang dihos oleh Yayasan Wikimedia wujud hanya atas tenaga dan semangat komuniti pengguna seperti anda yang bekerjasama mengarang, menyunting dan menerangkan isi kandungan. Kami dengan sukacitanya mengalu-alukan penyertaan anda dalam komuniti ini. Kami menggalakkan anda supaya mengamalkan tatatertib dan budi pekerti ketika berinteraski dengan ahli-ahli komuniti yang lain, bertindak dengan niat yang baik, serta membuat suntingan dan sumbangan yang bertujuan memajukan misi Projek yang dikongsi.

Terdapat sesetengah perbuatan, baik yang melanggar undang-undang mahupun sebaliknya, yang boleh mengancam pengguna lain dan melanggar peraturan kami, ataupun yang boleh mempertanggungjawabkan anda. Oleh itu, demi perlindungan untuk diri sendiri dan pengguna-pengguna lain, anda tidak boleh terlibat dalam perbuatan-perbuatan sedemikian di halaman ini. Antara perbuatan-perbuatan ini adalah:

Mengganggu dan Menganiaya Orang Lain
 • Mengganggu, mengugut, menghendap, menyebarkan spam, atau melaku musnah; dan
 • Menyebarkan mel berantai, mel remeh, atau spam kepada pengguna lain.
Mencabuli Privasi Orang Lain
 • Mencabuli hak privasi orang lain di bawah undang-undang Amerika Syarikat atau sebarang undang-undang yang berkenaan (termasuk undang-undang di tempat kediaman anda atau di mana anda melihat atau menyunting isi kandungan);
 • Meminta maklumat pengenalpastian peribadi untuk tujuan mengganggu, mengeksploitasi, mencabuli privasi, atau sebarang tujuan promosi atau perdagangan yang tidak diluluskan secara tersurat oleh Yayasan Wikimedia; dan
 • Meminta maklumat pengenalpastian peribadi daripada sesiapa yang berumur kurang daripada 18 tahun untuk tujuan haram atau melanggar sebarang undang-undang yang berkenaan dengan kesihatan atau kesejahteraan golongan bawah umur.
Terlibat dalam Kenyataan Palsu, Penyamaran, atau Penipuan
 • Mengepos kandungan yang berupa fitnah atau penghinaan secara sengaja atau sedar;
 • Mengepos kandungan yang palsu atau tidak tepat untuk menipu;
 • Cuba menyamar sebagai seorang pengguna atau individu yang lain, menimbulkan gambaran yang salah tentang hubungan anda dengan sebarang pihak, atau menggunakan nama pengguna pengguna lain untuk menipu; dan
 • Terlibat dalam penipuan.
Melanggar Hak Cipta
 • Mencabuli hak cipta, tanda dagang, paten atau hak-hak milik yang lain di bawah undang-undang yang bersesuaian.
Menyalahgunakan Perkhidmatan Kami untuk Tujuan Haram yang Lain
 • Mengepos terbitan lucah kanak-kanak atau sebarang kandungan lain yang menyalahi sebarang undang-undang yang berkenaan dengan terbitan lucah kanak-kanak;
 • Mengepos atau memperdagangkan bahan lucah yang haram di sisi undang-undang yang berkenaan; dan
 • Menggunakan perkhidmatan dengan cara yang tidak sejajar dengan undang-undang yang berkenaan.
Terlibat dalam Penyalahgunaan Kemudahan Secara Mengganggu atau Melanggar Peraturan
 • Mengirim atau mengedarkan kandungan yang mengandungi sebarang virus, perisian hasad (malware), cecacing, kuda Trojan, kod hasad, atau mana-mana peranti yang boleh merosakkan prasarana atau sistem teknikal yang milik kami mahupun yang milik pengguna lain;
 • Terlibat dalam penggunaan tapak secara berautomasi yang menyalahgunakan atau mengganggu perkhidmatan, dan belum diluluskan oleh komuniti Wikimedia;
 • Mengganggu perkhidmatan dengan meletakkan beban yang tidak berpatutan kepada tapak sesawang Projek atau rangkaian atau pelayang yang bersambung dengan tapak sesawang Projek;
 • Mengganggu perkhidmatan dengan membanjiri sebarang tapak sesawang Projek dengan komunikasi atau lain-lain trafik yang tidak membayangkan sebarang niat yang ikhlas untuk menggunakan tapak sesawang Projek untuk tujuan yang termaktub;
 • Sengaja mengakses, mengusik, atau menggunakan sebarang kawasan bukan umum di dalam sistem komputer kami tanpa izin; dan
 • Memeriksa, mengimbas, atau menguji kerentanan dalam sebarang sistem teknikal kami melainkan semua syarat yang berikut dipenuhi:
 • tindakan sedemikian tidak menyalah guna atau mengganggu sistem atau rangkaian teknikal kami secara melampau;
 • tindakan sedemikian bukan untuk keuntungan diri (kecuali untuk penghargaan atas kerja anda);
 • anda melaporkan sebarang kerentanan kepada pihak pembangunan MediaWiki (melainkan anda membaikinya sendiri); dan
 • anda tidak mengambil tindakan-tindakan sedemikian dengan niat yang jahat atau memudaratkan.

Paid contributions without disclosure

These Terms of Use prohibit engaging in deceptive activities, including misrepresentation of affiliation, impersonation, and fraud. As part of these obligations, you must disclose your employer, client, and affiliation with respect to any contribution for which you receive, or expect to receive, compensation. You must make that disclosure in at least one of the following ways:
 • a statement on your user page,
 • a statement on the talk page accompanying any paid contributions, or
 • a statement in the edit summary accompanying any paid contributions.
Applicable law, or community and Foundation policies and guidelines, such as those addressing conflicts of interest, may further limit paid contributions or require more detailed disclosure.
A Wikimedia Project community may adopt an alternative paid contribution disclosure policy. If a Project adopts an alternative disclosure policy, you may comply with that policy instead of the requirements in this section when contributing to that Project. An alternative paid contribution policy will only supersede these requirements if it is approved by the relevant Project community and listed in the alternative disclosure policy page.
For more information, please read our FAQ on disclosure of paid contributions.

Kami berhak untuk menggunakan budi bicara penguatkuasaan kami berkenaan dengan syarat-syarat di atas.

5. Keselamatan Kata Laluan

Anda bertanggungjawab atas memelihara kata laluan anda sendiri dan tidak wajar sesekali berkongsinya kepada sebarang pihak ketiga.

6. Tanda dagangan

Walaupun anda memiliki kebebasan yang banyak untuk menggunakan semula bahan-bahan kandungan dalam tapak-tapak sesawang Projek, namun adalah penting bahawa kami di Yayasan Wikimedia melindungi hak-hak tanda dagangan kami supaya kami boleh melindungi para pengguna kami daripada penyamar yang berniat untuk menipu. Oleh sebab itu, kami meminta dengan penuh berbudi bahasa supaya anda menghormati tanda-tanda dagangan kami. Kesemua tanda dagangan Yayasan Wikimedia adalah milik Yayasan Wikimedia, maka sebarang penggunaan nama-nama dagangan, tanda-tanda dagangan, tanda-tanda perkhidmatan, logo-logo, atau nama-nama domain kami mestilah mematuhi Syarat-Syarat Penggunaan ini dan juga Dasar Tanda Dagangan kami.

7. Perlesenan Isi Kandungan

Untuk membangunkan kongsian ilmu pengetahuan bebas serta budaya bebas, kesemua pengguna yang menyumbang kepada Projek-Projek dikehendaki memberikan kebenaran yang luas kepada orang umum untuk mengedarkan semula dan menggunakan semula sumbangan-sumbangan mereka dengan bebas asalkan penggunaan itu diatribusikan dengan betul dan kebebasan yang sama untuk menggunakan semula dan mengedarkan semula itu diberikan kepada sebarang karya terbitan. Selaras dengan matlamat kami untuk menyediakan maklumat bebas kepada seramai mana pengguna yang mungkin, kami mengehendaki bahawa semua bahan kandungan diperlesenkan apabila perlu supaya ianya bebas digunakan semula oleh sesiapa yang mengambil berat untuk mengaksesnya.

Anda bersetuju dengan keperluan-keperluan perlesenan yang berikut:

 1. Teks yang mana anda memegang hak cipta: Apabila anda menyerahkan teks yang mana anda memegang hak ciptanya, anda bersetuju untuk melesenkannya di bawah: (Pengguna semula boleh mematuhi salah satu atau kedua-dua lesen.)

  Ini hanya dikecualikan jika edisi atau ciri Projek berkenaan memerlukan lesen yang berbeza. Dalam hal itu, anda bersetuju untuk memperlesenkan sebarang teks yang anda sumbangkan berlandaskan lesen yang ditetapkan itu. Contohnya, setakat ketika penerbitan versi Syarat-Syarat Penggunaan yang ini, Wikinews Bahasa Inggeris mewajibkan semua teks diperlesenkan mengikut Creative Commons Attribution 2.5 Generic License (CC BY 2.5) dan tidak memerlukan lesen berganda dengan GFDL.

  Sila ambil perhatian bahawa lesen-lesen ini membenarkan penggunaan sumbangan anda untuk tujuan perdagangan asalkan kegunaan-kegunaan sedemikian mematuhi syarat-syarat ini.
 2. Atribusi: Atribusi merupakan satu bahagian yang penting dalam lesen-lesen ini, yang mana kami menghargai pihak yang sewajarnya atas sumbangan yang diterima, iaitu kepada para pengarang seperti anda. Apabila anda menyumbangkan teks, anda bersetuju agar diatribusikan dalam sebarang kaedah yang berikut:
  1. Melalui hiperpautan (di mana boleh) atau URL kepada rencana yang menerima sumbangan anda (memandangkan setiap rencana mempunyai halaman sejarah yang menyenaraikan semua pengarang dan penyunting);
  2. Melalui hiperpautan (di mana boleh) atau URL kepada salinan dalam talian alternatif yang stabil, yang boleh diakses dengan bebas, mematuhi kehendak lesen, dan menghargai pengarang seperti mana pengharagaan yang diberikan pada tapak sesawang Projek; atau
  3. Menerusi senarai semua pengarang (tetapi sila ambil perhatian bahawa sebarang senarai pengarang boleh ditapis untuk mengecualikan sumbangan yang amat kecil atau tidak berkenaan).
 3. Mengimport teks: Anda boleh mengimport teks yang telah anda cari di tempat lain, ataupun teks yang anda karang dengan pihak lain, tetapi dalam hal sedemikian, anda menjamin supaya teks itu disediakan berlandaskan syarat-syarat yang selaras dengan lesen CC BY-SA 3.0 (atau seperti yang diterangkan di atas, sebarang lesen yang lain apabila dikehendaki secara khusus oleh edisi atau ciri Projek berkenaan)("CC BY-SA"). Kandungan yang dibenarkan berlandaskan GFDL sahaja tidak dibenarkan.


 4. Anda bersetuju bahawa, jika anda mengimport teks berlesen CC BY-SA yang memerlukan atribusi, anda mesti menyatakan penghargaan kepada (para) pengarangnya secara munasabah. Yang mana penghargaan sedemikian biasanya diberikan melalui halaman sejarah (seperti penyalinan dalaman Wikimedia), adalah memadai untuk memberikan atribusi dalam ringkasan suntingan yang terakam dalam sejarah halaman apabila mengimport teks berkenaan. Keperluan atribusi itu kadang-kadang terlalu mencabul untuk keadaan-keadaan tertentu (tanpa mengira lesennya), dan mungkin terdapat hal-hal yang mana komuniti Wikimedia memutuskan bahawa teks yang diimport tidak boleh digunakan atas sebab tersebut.
 5. Media bukan teks: Media bukan teks di Projek-Projek kini terdapat dengan pelbagai lesen yang mendukung satu matlamat yang sama iaitu membolehkan penggunaan semula dan pengedaran semula tanpa had. Apabila anda menyumbangkan media bukan teks, anda bersetuju untuk mematuhi keperluan untuk lesen-lesen sedemikian seperti yang diterangkan dalam Dasar Perlesenan kami, dan juga mematuhi keperluan edisi atau ciri Projek tertentu yang hendak menerima sumbangan anda. Rujuk juga Dasar Perlesenan Wikimedia Commons untuk keterangan lanjut tentang menyumbangkan media bukan teks kepada Projek tersebut.
 6. Tiada penarikan semula kesen: Anda bersetuju untuk tidak menarik balik atau meminta supaya ditaksahkan sebarang lesen yang telah anda berikan, kecuali sekiranya dibolehkan oleh lesen berkenaan, berlandaskan Syarat-Syarat Penggunaan untuk kandungan teks mahupun media bukan teks yang disumbangkan kepada Projek-Projek Wikimedia atau ciri-cirinya biarpun anda menamatkan penggunaan perkhidmatan kami.
 7. Kandungan domain awam: Sebarang bahan kandungan yang terdapat dalam domain awam dialu-alukan sama sekali! Akan tetapi, adalah penting untuk anda memastikan supaya kandungan berkenaan berstatus domain awam mengikut undang-undang Amerika Syarikat dan juga undang-undang negara lain seperti yang dikehendaki oleh edisi Projek yang berkenaan. Apabila anda menyumbangkan bahan kandungan yang ada dalam domain awam, anda menjamin bahawa bahan itu benar-benar berada dalam domain awam, serta bersetuju untuk melabelkannya dengan betul.
 8. Penggunaan semula: Penggunaan semula bahan kandungan yang kami hoskan adalah dialu-alukan, tetapi terdapat pengecualian untuk bahan-bahan yang disumbangkan berlandaskan "kegunaan wajar" atau pengecualian-pengecualian yang seumpamanya mengikut undang-undang hak cipta. Sebarang penggunaan semula mesti mematuhi lesen-lesen yang berkenaan.

  Apabila anda menggunakan semula atau mengedarkan semula halaman teks yang dibangunkan oleh komuniti Wikimedia, anda bersetuju untuk mengatribusi para pengarangnya dengan sebarang cara yang berikut:
  1. Melalui hiperpautan (di mana boleh) atau URL kepada halaman(-halaman) yang anda gunakan semula (memandangkan setiap rencana mempunyai halaman sejarah yang menyenaraikan semua pengarang dan penyunting);
  2. Melalui hiperpautan (di mana boleh) atau URL kepada salinan dalam talian alternatif yang stabil, yang boleh diakses dengan bebas, mematuhi kehendak lesen, dan menghargai pengarang seperti mana pengharagaan yang diberikan pada tapak sesawang Projek; atau
  3. Menerusi senarai semua pengarang (tetapi sila ambil perhatian bahawa sebarang senarai pengarang boleh ditapis untuk mengecualikan sumbangan yang amat kecil atau tidak berkenaan).

  Jika kandungan teks berkenaan diimport dari sumber yang lan, barangkalinya bahan kandungan yang berkenaan berlesenkan CC BY-SA yang serasi tetapi bukan GFDL (seperti yang diterangkan dalam "mengimport teks" di atas). Dalam hal itu, anda bersetuju untuk mematuhi kehendak lesen CC BY-SA yang serasi itu dan tidak beroleh pilihan untuk memperlesenkannya semula di bawah GDL. Untuk menentukan lesen yang berkenaan dengan bahan kandungan yang ingin anda gunakan semula atau edarkan semula itu, anda mesti menyemak nota kaki halaman, sejarah halaman, dan halaman perbualan.

  Selain itu, sila ambil perhatian bahawa teks yang berasal dari sumber luaran dan diimport ke dalam sesebuah Projek mungkin didatangkan dengan lesen yang melampirkan keperluan atribusi tambahan. Para pengguna bersetuju untuk menyatakan keperluan atribusi tambahan itu dengan jelas. Bergantung pada Projeknya, keperluan sedemikian mungkin terpapar pada sepanduk (banner) atau lain-lain catatan, sebagai contoh, yang menunjukkan bahawa sebahagian atau seluruh bahan kandungan itu asalnya diterbitkan di tempat lain. Di mana kelihatannya catatan-catatan seumpama itu, pengguna semula harus memeliharanya.

  Untuk sebarang media bukan teks, anda bersetuju untuk mematuhi kehendak sebarang lesen yang dilampirkan dengan ketersediaan karya berkenaan (dan boleh ditemui dengan mengklik karya itu lalu melihat bahagian perlesenan di halaman keterangannya, atau menyemak halaman sumber yang berkenaan untuk karya itu). Apabila menggunakan semula sebarang bahan yang kami hoskan, anda bersetuju untuk mematuhi keperluan atribusi yang berkenaan kerana ianya berhubungan dengan lesen(-lesen) yang mendasarinya.
 9. Modifications or additions to material that you re-use: When modifying or making additions to text that you have obtained from a Project website, you agree to license the modified or added content under CC BY-SA 3.0 or later (or, as explained above, another license when exceptionally required by the specific Project edition or feature).

  When modifying or making additions to any non-text media that you have obtained from a Project website, you agree to license the modified or added content in accordance with whatever license under which the work has been made available.

  With both text content and non-text media, you agree to clearly indicate that the original work has been modified. If you are re-using text content in a wiki, it is sufficient to indicate in the page history that you made a change to the imported text. For each copy or modified version that you distribute, you agree to include a licensing notice stating which license the work is released under, along with either a hyperlink or URL to the text of the license or a copy of the license itself.

8. DMCA Compliance

The Wikimedia Foundation wants to ensure that the content that we host can be re-used by other users without fear of liability and that it is not infringing the proprietary rights of others. In fairness to our users, as well as to other creators and copyright holders, our policy is to respond to notices of alleged infringement that comply with the formalities of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Pursuant to the DMCA, we will terminate, in appropriate circumstances, users and account holders of our system and network who are repeat infringers.

However, we also recognize that not every takedown notice is valid or in good faith. In such cases, we strongly encourage users to file counter-notifications when they appropriately believe a DMCA takedown demand is invalid or improper. For more information on what to do if you think a DMCA notice has been improperly filed, you may wish to consult the Lumen Database (formerly known as Chilling Effects).

If you are the owner of content that is being improperly used on one of the Projects without your permission, you may request that the content be removed under the DMCA. To make such a request, please email us at legal wikimedia.org or snail mail our designated agent at this address.

Alternatively, you may make a request to our community, which often handles copyright issues faster and more effectively than prescribed under the DMCA. In that case, you can post a notice explaining your copyright concerns. For a non-exhaustive and non-authoritative list of the relevant processes for the different Project editions, look here. Before filing a DMCA claim, you also have the option of sending an email to the community at info wikimedia.org.

9. Third-party Websites and Resources

You are solely responsible for your use of any third-party websites or resources. Although the Projects contain links to third-party websites and resources, we do not endorse and are not responsible or liable for their availability, accuracy, or the related content, products, or services (including, without limitation, any viruses or other disabling features), nor do we have any obligation to monitor such third-party content.

10. Management of Websites

The community has the primary role in creating and enforcing policies applying to the different Project editions. At the Wikimedia Foundation, we rarely intervene in community decisions about policy and its enforcement. In an unusual case, the need may arise, or the community may ask us, to address an especially problematic user because of significant Project disturbance or dangerous behavior. In such cases, we reserve the right, but do not have the obligation to:

 • Investigate your use of the service (a) to determine whether a violation of these Terms of Use, Project edition policy, or other applicable law or policy has occurred, or (b) to comply with any applicable law, legal process, or appropriate governmental request;
 • Detect, prevent, or otherwise address fraud, security, or technical issues or respond to user support requests;
 • Refuse, disable, or restrict access to the contribution of any user who violates these Terms of Use;
 • Ban a user from editing or contributing or block a user's account or access for actions violating these Terms of Use, including repeat copyright infringement;
 • Take legal action against users who violate these Terms of Use (including reports to law enforcement authorities); and
 • Manage otherwise the Project websites in a manner designed to facilitate their proper functioning and protect the rights, property, and safety of ourselves and our users, licensors, partners, and the public.

In the interests of our users and the Projects, in the extreme circumstance that any individual has had his or her account or access blocked under this provision, he or she is prohibited from creating or using another account on or seeking access to the same Project, unless we provide explicit permission. Without limiting the authority of the community, the Wikimedia Foundation itself will not ban a user from editing or contributing or block a user's account or access solely because of good faith criticism that does not result in actions otherwise violating these Terms of Use or community policies.

The Wikimedia community and its members may also take action when so allowed by the community or Foundation policies applicable to the specific Project edition, including but not limited to warning, investigating, blocking, or banning users who violate those policies. You agree to comply with the final decisions of dispute resolution bodies that are established by the community for the specific Project editions (such as arbitration committees); these decisions may include sanctions as set out by the policy of the specific Project edition.

Especially problematic users who have had accounts or access blocked on multiple Project editions may be subject to a ban from all of the Project editions, in accordance with the Global Ban Policy. In contrast to Board resolutions or these Terms of Use, policies established by the community, which may cover a single Project edition or multiple Projects editions (like the Global Ban Policy), may be modified by the relevant community according to its own procedures.

920429136173

11. Resolutions and Project Policies

The Wikimedia Foundation Board of Trustees releases official policies from time to time. Some of these policies may be mandatory for a particular Project or Project edition, and, when they are, you agree to abide by them as applicable.

12. Termination

Though we hope you will stay and continue to contribute to the Projects, you can stop using our services any time. In certain (hopefully unlikely) circumstances it may be necessary for either ourselves or the Wikimedia community or its members (as described in Section 10) to terminate part or all of our services, terminate these Terms of Use, block your account or access, or ban you as a user. If your account or access is blocked or otherwise terminated for any reason, your public contributions will remain publicly available (subject to applicable policies), and, unless we notify you otherwise, you may still access our public pages for the sole purpose of reading publicly available content on the Projects. In such circumstances, however, you may not be able to access your account or settings. We reserve the right to suspend or end the services at any time, with or without cause, and with or without notice. Even after your use and participation are banned, blocked or otherwise suspended, these Terms of Use will remain in effect with respect to relevant provisions, including Sections 1, 3, 4, 6, 7, 9-15, and 17.

13. Disputes and Jurisdiction

Highlighted for emphasis

We hope that no serious disagreements arise involving you, but, in the event there is a dispute, we encourage you to seek resolution through the dispute resolution procedures or mechanisms provided by the Projects or Project editions and the Wikimedia Foundation. If you seek to file a legal claim against us, you agree to file and resolve it exclusively in a state or federal court located in San Francisco County, California. You also agree that the laws of the State of California and, to the extent applicable, the laws of the United States of America will govern these Terms of Use, as well as any legal claim that might arise between you and us (without reference to conflict of laws principles). You agree to submit to the personal jurisdiction of, and agree that venue is proper in, the courts located in San Francisco County, California, in any legal action or proceeding relating to us or these Terms of Use.

To ensure that disputes are dealt with soon after they arise, you agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action you might have arising out of or related to use of our services or these Terms of Use must be filed within the applicable statute of limitations or, if earlier, one (1) year after the pertinent facts underlying such claim or cause of action could have been discovered with reasonable diligence (or be forever barred).

14. Penafian

Highlighted for emphasis

At the Wikimedia Foundation, we do our best to provide educational and informational content to a very wide audience, but your use of our services is at your sole risk. We provide these services on an "as is" and "as available" basis, and we expressly disclaim all express or implied warranties of all kinds, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. We make no warranty that our services will meet your requirements, be safe, secure, uninterrupted, timely, accurate, or error-free, or that your information will be secure.

We are not responsible for the content, data, or actions of third parties, and you release us, our directors, officers, employees, and agents from any claims and damages, known and unknown, arising out of or in any way connected with any claim you have against any such third parties. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from us or through or from our services creates any warranty not expressly stated in these Terms of Use.

Any material downloaded or otherwise obtained through your use of our services is done at your own discretion and risk, and you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from the download of any such material. You agree that we have no responsibility or liability for the deletion of, or the failure to store or to transmit, any content or communication maintained by the service. We retain the right to create limits on use and storage at our sole discretion at any time with or without notice.

Some states or jurisdictions do not allow the types of disclaimers in this section, so they may not apply to you either in part or in full depending on the law.

15. Limitation on Liability

Highlighted for emphasis

The Wikimedia Foundation will not be liable to you or to any other party for any direct, indirect, incidental, special, consequential or exemplary damages, including but not limited to, damages for loss of profits, goodwill, use, data, or other intangible losses, regardless of whether we were advised of the possibility of such damage. In no event shall our liability exceed one thousand U.S. dollars (USD 1000.00) in aggregate. In the case that applicable law may not allow the limitation or exclusion of liability or incidental or consequential damages, the above limitation or exclusion may not apply to you, although our liability will be limited to the fullest extent permitted by applicable law.

16. Modifications to these Terms of Use

Just as the Wikimedia community's input is essential for the growth and maintenance of the Projects, we believe that community input is essential for these Terms of Use to properly serve our users. It is also essential for a fair contract. Therefore, we will provide these Terms of Use, as well as any substantial future revisions of these Terms of Use, to the community for comment at least thirty (30) days before the end of the comment period. If a future proposed revision is substantial, we will provide an additional 30 days for comments after posting a translation of the proposed revision in at least three languages (selected at our discretion). The community will be encouraged to translate the proposed revision in other languages as appropriate. For changes for legal or administrative reasons, to correct an inaccurate statement, or changes in response to community comments, we will provide at least three (3) days' notice.

Because it may be necessary to modify these Terms of Use from time to time, we will provide notice of such modifications and the opportunity to comment via the Project websites, and via a notification on WikimediaAnnounce-L. However, we ask that you please periodically review the most up-to-date version of these Terms of Use (available at http://wikimediafoundation.org/wiki/Terms of use). Your continued use of our services after the new Terms of Use become official following the notice and review period constitutes an acceptance of these Terms of Use on your part. For the protection of the Wikimedia Foundation and other users like yourself, if you do not agree with our Terms of Use, you cannot use our services.

17. Other Terms

These Terms of Use do not create an employment, agency, partnership, or joint venture relationship between you and us, the Wikimedia Foundation. If you have not signed a separate agreement with us, these Terms of Use are the entire agreement between you and us. If there is any conflict between these Terms of Use and a signed written agreement between you and us, the signed agreement will control.

You agree that we may provide you with notices, including those regarding changes to the Terms of Use, by email, regular mail, or postings on Project websites.

If in any circumstance, we do not apply or enforce any provision of these Terms of Use, it is not a waiver of that provision.

You understand that, unless otherwise agreed to in writing by us, you have no expectation of compensation for any activity, contribution, or idea that you provide to us, the community, or the Wikimedia Projects or Project editions.

Notwithstanding any provision to the contrary in these Terms of Use, we (the Wikimedia Foundation) and you agree not to modify the applicable terms and requirements of any free license that is employed on the Projects or Project editions when such free license is authorized by these Terms of Use.

These Terms of Use were written in English (U.S.). While we hope that translations of these Terms of Use are accurate, in the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.

If any provision or part of a provision of these Terms of Use is found unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Use and will be enforced to the maximum extent permissible, and all other provisions of these Terms of Use will remain in full force and effect.

Terima Kasih!

Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana meluangkan masa untuk membaca Syarat-Syarat Penggunaan, dan kami berbesar hati sekali kerana anda menyumbang kepada Projek-Projek serta menggunakan perkhidmatan kami. Melalui sumbangan anda, anda sedang membantu dalam membangunkan sesuatu yang sungguh besar — bukan sahaja sebuah koleksi penting yang terdiri daripada Projek-Projek rujukan suntingan beramai-ramai yang membekalkan pendidikan dan maklumat kepada jutaan orang yang ketiadaan akses kepada sumber lain yang seumpamanya, bahkan juga sebuah komuniti meriah yang terdiri daripada rakan-rakan setara yang giat, sehaluan dan berkongsi satu matlamat yang mulia.

Syarat-Syarat Penggunaan yang dikemaskinikan ini berkuatkuasa pada 25 Mei 2012. Versi sebelumnya di http://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use_(2009) berkuatkuasa hingga 24 Mei 2012. Jika terdapat sebarang perbezaan dalam pengertian antara versi asal dalam bahasa Inggeris dengan terjemahannya, maka versi asal dalam bahasa Inggeris didahulukan.

In the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.