वापराच्या अटी

This page is a translated version of the page Terms of use and the translation is 43% complete.
नीती आणि मार्गदर्शक तत्त्वे वापराच्या अटी
Shortcut:
TOU

विकिमिडीया प्रकल्पांवरील मजकूर वापराच्या आधी तुम्ही ह्या अटींशी सहमत आहात याची खात्री करून घ्या, या पानावर विकिमिडीया प्रकल्पातील मजकूर कसा वापरता येऊ शकतो याच्या अटीं आणि परस्परांनी घ्यायच्या जबाबदाऱ्या नमूद केलेल्या आहेत.

वापराच्या अटी
Wikimedia-logo.svg
ही माणसांना वाचता येण्यासारखा वापरच्या अटींचा सारांश आहे. पुर्ण अटी वाचण्यासाठी येथे, खाली जा टिचकवा.
सुचना: हा दस्तऐवज फ़क्त वापराच्या अटींचा सारांश आहे. वापराच्या अटींना पुर्ण समजून घेण्यासाठीचा हा सोपा संदर्भ आहे. कायद्याच्या भाषेत लिहिलेल्या पुर्ण वापराच्या अटींच्या दस्ताऐवजासाठी ही एक सोपी तोंडओळख आहे.

आमच्या अभियानाचा एक भाग हा ही आहे की:

 • एकत्र आणणे आणि सबलीकरण करणे जगभरातील लोकांनी एकत्र येऊन शैक्षणिक साहित्य तयार करावे आणि ते एकतर मुक्त परवान्या अंतर्गत द्यावे किंवा सार्वजनिकरित्या लोकांना उपलब्ध करून द्यावे.
 • मुक्तपणे जगभराला ह्या साहित्याचे, मोफत वाटप करावे.

तुम्ही ह्या साहित्याबाबत खालील बाबी करण्यास मोकळे आहात:

 • आमचे लेख आणि इतर साहित्य वाचा आणि छापून घ्या.
 • मुक्तस्त्रोत परवाना असलेले आमचे लेख आणि इतर साहित्य इतरांनाही द्या आणि पुन्हा वापरा.
 • आमच्या विविध संकेतस्थळांवर आणि प्रकल्पांवर आपले योगदान द्या व संपादने करा.

फक्त खालील अटींना अधीन राहूनच आपण ते करू शकाल:

 • जबाबदारी — तुम्हीच तुमच्या संपादनांची जबाबदारी घेता (कारण आम्ही फक्त तुम्ही लिहिलेला मजकूर आमच्या संकेतस्थळावर दाखवतो).
 • सभ्यता — तुम्ही सभ्य वातावरणाला पाठींबा देता आणि इतरांचा कोणत्याही प्रकारे छळ करीत नाही.
 • कायद्यांचे पुर्ण पालन — तुम्ही प्रताधिकार कायदे किंवा इतर कोणत्याही कायद्याचा भंग करीत नाही.
 • इजा नाही — आमच्या तांत्रिक व्यवस्थेला कोणतीही इजा तुमच्याकडून होत नाही.
 • वापराच्या अटी आणि धोरणे — आमच्या समुदायाने ठरवून दिलेल्या वापराच्या अटी आणि धोरणांचे तुम्ही काटेकोरपणे पालन कराल.

शिवाय हे ही लक्षात ठेवा:

 • तुम्ही तुमची योगदाने मुक्त परवान्या अंतर्गत देत आहात — तुम्ही नेहमीच तुमची योगदाने आणि कार्य आमच्या संकेतस्थळांवर आणि प्रकल्पांवर फुकट आणि मुक्त परवान्या अंतर्गत देणे आवश्यक आहे. (अपवाद म्हणजे जर तुमचे कार्य/संपादने सार्वजनिक क्षेत्रात आधीच दिली गेली असतील तर).
 • कोणताही व्यावसायीक सल्ला नाही — आमच्या सर्व प्रकल्पातील लेखांमधला सर्व मजकूर शैक्षणिक कारणांसाठी आणि माहितीपर आहे त्यात कोणताही व्यावसायीक सल्ला दिला जात नाही.

आमच्या वापराच्या अटी

अशा विश्वाचे स्वप्न पहा की ज्यात प्रत्येक मनुष्याला संपूर्ण ज्ञानाच्या गोळाबेरजेत मुक्तपणे देवाणघेवाण करू शकेल. ही आमची प्रतिज्ञा आहे. – आमच्या ध्येयाचा जाहिरनामा

विकिमिडीया प्रकल्पात तुमचे स्वागत आहे ! विकिमिडीया प्रतिष्ठान, इनकोर्पो. (“आम्ही” किंवा “आपण”), एक धर्मदाय संस्था आहोत ज्यांचे ध्येय ध्येय जगभरातील लोकांना मुक्तस्त्रोत परवान्या अंतर्गत किंवा सार्वजनिक वापरासाठी मजकूर आणि माहिती गोळा करून ती उपलब्ध करून देण्यास सक्षम करणे आणि एकत्र करणे हा आहे. शिवाय त्या माहितीस जागतिक पातळीवर सहजतेने फुकट उपलब्ध करून देणे हा ही एक महत्त्वाचा हेतू आहे.

चांगल्या समुदायाच्या उभारणीसाठी आम्ही आवश्यक ती भौतिक संसाधने निर्माण करतो आणि संस्थात्त्मक सोयीसुविधाही उभ्या करतो, त्याचा लाभ घेऊन बहुभाषिक असे अनेक उपक्रम उभे राहातील ही आशा आहे. सतत आमचा प्रयत्न इंटनेटवर मुक्तस्वरुपात फुकट शैक्षणिक आणि माहितीपर मजकूर/साहित्य आणि अनेक प्रकल्प लोकांसाठी उपलब्ध व्हावेत असा आमचा प्रयत्न आहे.

आम्ही कायमच तुमचे (“तुम्ही” किंवा “सदस्य”) यांचे विकिमिडीयाच्या अनेक प्रकल्पांवर वाचक, संपादक, लेखक किंवा योगदान देणारे म्हणून स्वागत करतो आहोत, आणि आमची अशी आशा आहे की तुम्ही विकिमिडीया समुदायाचा भाग बनाल. तुम्ही सहभाहेगी व्हायच्या आधी एकदा, आमच्या प्रकल्पाच्या वापराच्या अटी वाचुन घेण्याची विनंती आम्ही तुम्हांला करत आहोत. (“वापराच्या अटी”).

निरीक्षण

These Terms of Use tell you about our public services at the Wikimedia Foundation, our relationship to you as a user, and the rights and responsibilities that guide us both. We want you to know that we host an incredible quantity of educational and informational content, all of which is contributed and made possible by users like yourself. Generally we do not contribute, monitor, or delete content (with the rare exception of policies like these Terms of Use or legal compliance for DMCA notices). This means that editorial control is in the hands of you and your fellow users who create and manage the content. We merely host this content.

The community - the network of users who are constantly building and using the various sites or Projects - are the principal means through which the goals of the mission are achieved. The community contributes to and helps govern our sites. The community undertakes the critical function of creating and enforcing policies for the specific Project editions (such as the different language editions for the Wikipedia Project or the Wikimedia Commons multi-lingual edition).

You are welcome to join as a contributor, editor, or author, but you should follow the policies that govern each of the independent Project editions. The largest of our Projects is Wikipedia, but we host other Projects too, each with different objectives and work methods. Each Project edition has a team of contributors, editors or authors who work together to create and manage the content on that Project edition. You are welcome to join these teams and work with them to improve these Projects. Because we are dedicated to making content freely accessible to the public, we generally require that all content you contribute is available under a free license or in the public domain.

Please be aware that you are legally responsible for all of your contributions, edits, and re-use of Wikimedia content under the laws of the United States of America and other applicable laws (which may include the laws where you live or where you view or edit content). This means it is important that you use caution when posting content. In light of this responsibility, we have some rules about what you cannot post, most of which is either for your own protection or for the protection of other users like yourself. Please keep in mind that the content we host is for general informational purposes only, so if you need expert advice for a particular question (such as medical, legal, or financial issues), you should seek the help of a licensed or qualified professional. We also include other important notices and disclaimers, so please read these Terms of Use in their entirety.

अधिक स्पष्टतेसाठी, जसे की स्थानिक विकिमिडीया चाप्टर्स आणि इतर संघटना, जरी त्यांचा आणि विकिमिडीया प्रतिष्ठानचे उद्देश समानच असले तरीही त्या सर्व संघटना कायद्याच्या व्याख्येत प्रतिष्ठानपेक्षा वेगळ्या आहेता आणि त्यांच्यावर विकिमिडीया प्रतिष्ठानचे ना त्यांच्या संकेतस्थळांवर वा त्यांच्या प्रकल्पांवर कसलेही नियंत्रण नाही.

१. आमच्या सेवा

The Wikimedia Foundation is dedicated to encouraging the growth, development and distribution of free multilingual content, and to hosting the full content of these wiki-based Projects for the public free of charge. Our role is to host some of the largest collaboratively edited reference Projects in the world, which can be found here. However, we act only as a hosting service, maintaining the infrastructure and organizational framework that allows our users to build the Wikimedia Projects by contributing and editing content themselves. Because of our unique role, there are a couple of things you should be aware of when considering our relationship to you, the Projects, and the other users:

 1. We do not take an editorial role: Because the Wikimedia Projects are collaboratively edited, all of the content that we host is provided by users like yourself, and we do not take an editorial role. This means that we generally do not monitor or edit the content of the Project websites, and we do not take any responsibility for this content. Similarly, we do not endorse any opinions expressed via our services, and we do not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any submitted community content. Instead, we simply provide access to the content that your fellow users have contributed and edited.
 2. तुमच्या कृतींना तुम्ही स्वत: जबाबदार आहात.: विकिमिडीया प्रकल्पांवर केलेल्या तुमच्या प्रत्येक संपादनाची आणि कृतींची कायदेशीर जबाबदारी तुमची स्वत:ची आहे, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या सुरक्षिततेसाठी अशी कोणतीही कृती करणे टाळावे ज्याने तुम्ही कायद्याच्या व्याख्येत गुन्हेगार ठरण्याची शक्यता आहे. आणखीन स्पष्टतेसाठी, अमेरिकेचे कायदे हे प्रकल्पाचा भौतिक भाग अमेरिकेत असल्याने लागू होतात त्यामुळे अमेरिकेच्या कायद्यात गुन्हा ठरेल अशी कोणतीही कृती करणे टाळावे. जर आम्हीं तुमच्या कृतींशी सहमत नसू, तर आम्ही तुम्हांला तशी ताकीद देऊ की, संबंधित प्रशासनाकडून तुमच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या मध्ये अशा स्थानिक कायद्यांचाही समावेश होतो जे तुमच्या राहत्या प्रदेशात लागू होतात. विकिमिडीया प्रतिष्ठान अश्या कायद्याच्या अडचणींमधे संपादकांना कोणतीही मदत देण्याचे आश्वासन देत नाही.

२. गोपनियता धोरण

We ask that you review the terms of our Privacy Policy, so that you are aware of how we collect and use your information. Because our services are used by people all over the world, personal information that we collect may be stored and processed in the United States of America or any other country in which we or our agents maintain facilities. By using our services, you consent to any such transfer of information outside your country.

३. कोणता मजकूर आम्ही ठेवू शकतो

 1. तुम्हांला कदाचित आमच्या संकेतस्थळांवरील मजकूर आक्षेपार्ह किंवा चुकीचा वाटू शकेल: कारण आमच्या प्रकल्पांच्या संकेतस्थळांवर अनेक सदस्यांद्वारे/संपादकांद्वारे एकत्र केलेला वेगवेगळ्या विषयावरील मजकूर अस्तित्वात असतो. त्यातील काही भाग/मजकूर तुम्हांला आक्षेपार्ह, चुकीचा, भरकटवणारा, भडक वाटण्याची शक्यता आहे. म्हणून आमची तुम्हांला ही विनंती आहे की, आमच्या सेवांचा वापर करताना आपली सदसदविवेक बुद्धी जागृत ठेवा.
 2. आमच्या प्रकल्पांवरील सर्व मजकूर हा फक्त आणि फक्त सामान्य माहितीसाठी वापरला जाऊ शकतो : जरी आमच्या अनेक प्रकल्पांवर अनेक व्यावसायीक विषयांची दर्जेदार माहिती उपलब्ध असली, ज्यात वैद्यकिय, कायदे किंवा आर्थिक मुद्दे सहभागी आहेत तरीही त्याचा उपयोग फक्त माहिती म्हणूनच केला जाऊ शकतो. आमच्या प्रकल्पावरील कोणताही मजकूर सल्ला म्हणून घेतला जाऊ नये. तुम्हांला आवश्यक असलेली माहिती तुम्ही त्या विविक्षित क्षेत्रातील तज्ञांकडून घेणे अपेक्षित आहे, आमच्या प्रकल्पावरील माहिती फक्त शैक्षणीक पातळीवर वापरली जाऊ शकते.

४. ह्या कृती कोणत्याही परिस्थितीत करण्याचे टाळा

विकिमिडीया प्रतिष्ठानच्या वतीने चालवले जाणारे अनेक प्रकल्प यशस्वीपणे चालू आहेत कारण, तुमच्यासारखे अनेक सक्रिय संपादक एकत्र येऊन मजकूर लिहितात, संपादित करतात आणि तसेच तो सुव्यस्थितपणे मांडतात ही. आम्ही तुमच्या सहभाग नेहमीच महत्त्वाचा मानतो. शिवाय आम्ही तुम्हांला इतर सदस्यांशी बोलताना संवाद साधताना कायमच सभ्यपणे वागण्याचे आवाहन करित असतो. इतर सदस्यांवर सद्भावना ठेवा, आणि अशीच संपादने आणि योगदाने करा ज्यातून प्रकल्पाचे उद्दीष्ट्य सफल होण्यास मदत होईल.

काही कृतीं, कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर, त्या जर इतर सदस्यांना हानी पोहोचवत असतील आणि आमचे नियम मोडत असतील, शिवाय तुमच्या काही कृतींमुळे जर नुकसान पोहोचत असेल तर त्याची जबाबदारी तुमची असेल. म्हणूनच तुमच्या स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठी आणि इतरांच्याही सुरक्षिततेसाठी, तुम्ही इतर सदस्यांना त्रास होईल अशा कृतींमध्ये सहभागी होणे टाळा. ह्या त्रासदायक कृतींमध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो :

इतर सदस्यांचा छळ करणे आणि त्रास देणे/अपमानास्पद वागणूक देणे
 • इतरांची छळवणूक, धमक्या देणे, लक्ष ठेऊन पाठलाग करणे, असंबंद्ध मजकूर जोडणे, किंवा उत्पात करणे; आणि
 • साखळी एमेल पसरवणे, कचरा एमेल पाठवणे, असंबंद्ध मजकूर इतर सदस्यांना पाठवणे.
इतर सदस्यांच्या खाजगी बाबीं उघड करणे
 • इतरांच्या खाजगी माहितीचा गौप्यस्फोट करणे हा अमेरिकेच्या कायद्यांनूसार आणि तुम्ही जिथे रहात असाल तेथिल कायद्यांप्रमाणे गुन्हा ठरू शकतो.
 • इतरांना त्रास देण्यासाठी त्यांच्या खाजगी माहितीचा संचय, गौपनीयतेचा भंग किंवा त्यांच्या खाजगी माहितीचा व्यावसायीक किंवा इतर कोणत्याही लाभासाठी उपयोग करणे विकिमिडीया प्रतिष्ठानच्या प्रकल्पांवर खपवून घेतले जात नाही. आणि
 • १८ वर्षाखालील कोणत्याही व्यक्तीकडून त्यांच्याबद्दल खाजगी माहिती गोळा करणे आणि तिचा कोणत्याही कामासाठी वापर करणे, ज्यातून त्यांच्या आरोग्याला किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे इजा पोहोचेल विकिमिडीया प्रतिष्ठानच्या प्रकल्पांवर खपवून घेतले जात नाही.
चुकीचे मत पसरवणे, दुसरे सदस्य असल्याचा बनाव निर्माण करणे, किंवा फसवणूक करणे
 • मुद्दाम कोणाही विषयी अपमानकारक मजकूर भरणे;
 • गैरसमजूत निर्माण करण्यासाठी, चुकीचा किंवा अयोग्य मजकूर भरणे;
 • कोणतीही व्यक्ती, सदस्य, संपादक असल्याचा बनाव निर्माण करणे आणि त्या व्यक्तीला किंवा संबंधित संस्था/गटास बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणे आणि
 • फसवणूक करणे.
कायदे मोडणे
 • प्रताधिकार कायदे, ट्रेडमार्क्स, पेटंट, किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे संपत्तीविषयक कायदे मोडणे.
आमच्या सेवांचा बेकायदेशीर/गुन्हेगारी कृतींसाठी वापर करणे
 • लहान मुलांच्या अश्लिल चित्रफिती किंवा तत्सम मजकूर पसरवणे जो लहाम मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या कायद्यात गुन्हा आहे;
 • तुमच्या स्थानिक कायद्यांनुसार अश्लिल मजकूर निर्माण करणे, पसरवणे आणि
 • आमच्या सेवांचा या कामांसाठी वापर करणे हे तुम्ही राहता त्या ठिकाणी गुन्हा ठरू शकते.
उपलब्ध सोयीसुविधांचा उत्पात आणि बेकायदेशीर कृतींसाठी वापर करणे
 • कोणत्याही प्रकारचा आक्षेपार्ह मजकूर भरणे ज्यात व्हायरसेस, मालवेयर, वर्म्स, ट्रोजन होर्सेस, धोकादायक कोड किंवा कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक क्षती पोहोचेल असे कोणतेही तांत्रिक साधन आमच्या किंवा आमच्या सदस्याच्या/संपादकाच्या प्रणालीशी जोडणे;
 • आमच्या प्रकल्प संकेतस्थळांचा उत्पातासाठी किंवा लोकांना त्रास देण्यासाठी वापर करणे किंवा त्यासाठी आमच्या प्रकल्पांवर स्वयंचलीत वापराची अवजारे जोडणे ज्याला विकिमिडीया समुदायाची परवानगी मिळालेली नाही;
 • आमच्या संकेतस्थळांवर, सर्वरवर किंवा नेटवर्कवर जास्तीचा भार पडेल आणि त्यातून आमचे नुकसान होईल अशी कोणतीही कृती करणे;
 • आमच्या प्रकल्प संकेतस्थळांवर संपर्काच्या किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून संकेतस्थळावर भार पडेल अशी कोणतीही कृती करणे;
 • आमच्या संगणक प्रणालीमधील गोपनीयता असलेल्या क्षेत्रात जाणूनबुजून परवानगीशिवाय प्रवेश करणे आणि त्याला नुकसान होईल अशी कोणतीही कृती करणे;
 • आमच्या तांत्रिक प्रणालीची तपासणी करणे, सुरक्षा पडताळणे, हे खालील बाबींची पुर्तता केल्याशिवाय मान्य नाही;
 • तुमच्या अश्या कृतींमुळे आमच्या तांत्रिक व्यवस्था किंवा नेटवर्क्समध्ये कोणत्याही प्रकारची बाधा येणार नाही;
 • ह्या कृती तुम्ही कोणत्याही वैयक्तिक स्वार्थासाठी करीत नसाल (तुम्हांला फक्त तुमच्या कामाचे श्रेय घेता येईल);
 • तुम्ही तुम्हांला लक्षात आलेल्या त्रुटी मिडियाविकी विकसकांना कळवाय(किंवा स्वत:च त्या काढण्याचा प्रयत्न कराल/काढाल); आणि
 • तुम्ही ही कृती हातात घेण्यामागे कोणताही विध्वंसक हेतू ठेवलेला नाही.

तशी पूर्वकल्पना न देता पैशे घेऊन केलेली संपादने
या वापराच्या अटींमुळे फसवणूक, कोणाशी जोडलेले असल्याचा बनाव निर्माण करणे, तोतयापणा इ वर आळा बसतो. या अटींना अधीन राहून तुम्ही तुमच्या कामाच्या स्वरुपाविषयी आणि संस्थांविषयीची, तुमच्या ग्राहकांविषयी, संबंधाविषयी माहिती जाहिर करणे आवश्यक आहे, शिवाय त्यांच्याकडून तुमच्या योगदानाच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या फायद्याची माहितीही जाहिर करणे आवश्यक आहे. ती खालील प्रमाणे करता येणे शक्य आहे:
 • तुमच्या सदस्य पानावर त्याबद्दलचे विधान करून,
 • तुमच्या चर्चापानावर ज्या योगदानाबद्दल तुम्हांला आर्थिक फायदा झाला असेल त्या योगदानाच्या माहितीबरोबर फायद्याविषयीचे विधान करून किंवा
 • ज्या योगदानात तुम्हांला आर्थिक फायदा झाला असेल त्या योगदानांच्या संपादन सारांशामध्येच त्याचा उल्लेख करून.
आवश्यक कायदे, किंवा समुदायाने किंवा प्रतिष्ठानने निश्चित केलेल्या धोरणे आणि मार्गदर्शनाच्यां अंतर्गत, ज्यामुळे हितसंबंधाचा संघर्ष होण्यापासून थांबवले जाते आणि पैशे घेऊन केलेली संपादने मर्यादित केली जातात किंवा ती करत असताना आणखीन विस्तॄत स्पष्टिकरण दिले गेले पाहिजे.
विकिमिडीयाचा विविक्षित प्रकल्प समुदाय आपली स्वत:ची अशी पैशे घेऊन केलेल्या संपादनाच्या स्पष्टिकरणाविषयीची ध्येय धोरणे ठरवू शकतात. आणि मग त्या धोरणांच्या आधारवर पुढील कारवाई केली जाऊ शकते. म्हणजे त्या संपादनांचे स्पष्टिकरण कसे द्यायचे ह्याबाबतच ते वेगळ्या अटी ठरवू शकतात. ते ही समुदायाच्या एकमताने आणि त्याची नोंद ह्या पानावर करणे आवश्यक आहे. alternative disclosure policy page.
जास्तीच्या माहितीसाठी, आमचे ध्येय विधान वाचा, पैसे घेऊन केलेल्या संपादने उघड करण्याबाबतचे नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न.

खालील अटींना आधीन राहून तुमच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आमच्याकडे सुरक्षित आहे.

५. परवलीच्या शब्दाची सुरक्षितता

तुम्ही तुमचा परवलीच्या शब्द सुरक्षित ठेवण्यास जबाबदार आहात आणि तो तुम्ही इतर कोणालाही कळू देता कामा नये.

६. व्यापारचिन्हे

Although you have considerable freedoms for re-use of the content on the Project websites, it is important that, at the Wikimedia Foundation, we protect our trademark rights so that we can protect our users from fraudulent impersonators. Because of this, we ask that you please respect our trademarks. All Wikimedia Foundation trademarks belong to the Wikimedia Foundation, and any use of our trade names, trademarks, service marks, logos, or domain names must be in compliance with these Terms of Use and in compliance with our Trademark Policy.

७. मजकूराचे परवाने

To grow the commons of free knowledge and free culture, all users contributing to the Projects are required to grant broad permissions to the general public to re-distribute and re-use their contributions freely, so long as that use is properly attributed and the same freedom to re-use and re-distribute is granted to any derivative works. In keeping with our goal of providing free information to the widest possible audience, we require that when necessary all submitted content be licensed so that it is freely reusable by anyone who cares to access it.

तुम्ही खालील परवान्यासंदर्भातील आवश्यकतांशी सहमत आहात:

 1. Text to which you hold the copyright: When you submit text to which you hold the copyright, you agree to license it under:

  (Re-users may comply with either license or both.)  The only exception is if the Project edition or feature requires a different license. In that case, you agree to license any text you contribute under that particular license. For example, at the publication of this version of the Terms of Use, English Wikinews mandates that all text content is licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 Generic License (CC BY 2.5) and does not require a dual license with GFDL.  Please note that these licenses do allow commercial uses of your contributions, as long as such uses are compliant with the terms.

 2. Attribution: Attribution is an important part of these licenses. We consider it giving credit where credit is due – to authors like yourself. When you contribute text, you agree to be attributed in any of the following fashions:
  1. Through hyperlink (where possible) or URL to the article to which you contributed (since each article has a history page that lists all authors and editors);
  2. Through hyperlink (where possible) or URL to an alternative, stable online copy that is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on the Project website; or
  3. Through a list of all authors (but please note that any list of authors may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions).
 3. Importing text: You may import text that you have found elsewhere or that you have co-authored with others, but in such case you warrant that the text is available under terms that are compatible with the CC BY-SA 3.0 license (or, as explained above, another license when exceptionally required by the Project edition or feature)("CC BY-SA"). Content available only under GFDL is not permissible.


 4. You agree that, if you import text under a CC BY-SA license that requires attribution, you must credit the author(s) in a reasonable fashion. Where such credit is commonly given through page histories (such as Wikimedia-internal copying), it is sufficient to give attribution in the edit summary, which is recorded in the page history, when importing the text. The attribution requirements are sometimes too intrusive for particular circumstances (regardless of the license), and there may be instances where the Wikimedia community decides that imported text cannot be used for that reason.

 5. Non-text media: Non-text media on the Projects are available under a variety of different licenses that support the general goal of allowing unrestricted re-use and re-distribution. When you contribute non-text media, you agree to comply with the requirements for such licenses as described in our Licensing Policy, and also comply with the requirements of the specific Project edition or feature to which you are contributing. Also see the Wikimedia Commons Licensing Policy for more information on contributing non-text media to that Project.
 6. No revocation of license: Except as consistent with your license, you agree that you will not unilaterally revoke or seek invalidation of any license that you have granted under these Terms of Use for text content or non-text media contributed to the Wikimedia Projects or features, even if you terminate use of our services.
 7. Public domain content: Content that is in the public domain is welcome! It is important however that you confirm the public domain status of the content under the law of the United States of America as well as the laws of any other countries as required by the specific Project edition. When you contribute content that is in the public domain, you warrant that the material is actually in the public domain, and you agree to label it appropriately.
 8. Re-use: Re-use of content that we host is welcome, though exceptions exist for content contributed under "fair use" or similar exemptions under copyright law. Any re-use must comply with the underlying license(s).

  When you re-use or re-distribute a text page developed by the Wikimedia community, you agree to attribute the authors in any of the following fashions:

  1. Through hyperlink (where possible) or URL to the page or pages that you are re-using (since each page has a history page that lists all authors and editors);
  2. Through hyperlink (where possible) or URL to an alternative, stable online copy that is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on the Project website; or
  3. Through a list of all authors (but please note that any list of authors may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions).

  If the text content was imported from another source, it is possible that the content is licensed under a compatible CC BY-SA license but not GFDL (as described in “Importing text,” above). In that case, you agree to comply with the compatible CC BY-SA license and do not have the option to re-license it under GFDL. To determine the license that applies to the content that you seek to re-use or re-distribute, you should review the page footer, page history, and discussion page.

  In addition, please be aware that text that originated from external sources and was imported into a Project may be under a license that attaches additional attribution requirements. Users agree to indicate these additional attribution requirements clearly. Depending on the Project, such requirements may appear for example in a banner or other notations pointing out that some or all of the content was originally published elsewhere. Where there are such visible notations, re-users should preserve them.

  For any non-text media, you agree to comply with whatever license under which the work has been made available (which can be discovered by clicking on the work and looking at the licensing section on its description page or reviewing an applicable source page for that work). When re-using any content that we host, you agree to comply with the relevant attribution requirements as they pertain to the underlying license or licenses.

 9. Modifications or additions to material that you re-use: When modifying or making additions to text that you have obtained from a Project website, you agree to license the modified or added content under CC BY-SA 3.0 or later (or, as explained above, another license when exceptionally required by the specific Project edition or feature).

  When modifying or making additions to any non-text media that you have obtained from a Project website, you agree to license the modified or added content in accordance with whatever license under which the work has been made available.

  With both text content and non-text media, you agree to clearly indicate that the original work has been modified. If you are re-using text content in a wiki, it is sufficient to indicate in the page history that you made a change to the imported text. For each copy or modified version that you distribute, you agree to include a licensing notice stating which license the work is released under, along with either a hyperlink or URL to the text of the license or a copy of the license itself.

८. डीएमसिए अनुपालनाचा

The Wikimedia Foundation wants to ensure that the content that we host can be re-used by other users without fear of liability and that it is not infringing the proprietary rights of others. In fairness to our users, as well as to other creators and copyright holders, our policy is to respond to notices of alleged infringement that comply with the formalities of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Pursuant to the DMCA, we will terminate, in appropriate circumstances, users and account holders of our system and network who are repeat infringers.

However, we also recognize that not every takedown notice is valid or in good faith. In such cases, we strongly encourage users to file counter-notifications when they appropriately believe a DMCA takedown demand is invalid or improper. For more information on what to do if you think a DMCA notice has been improperly filed, you may wish to consult the Lumen Database (formerly known as Chilling Effects).

If you are the owner of content that is being improperly used on one of the Projects without your permission, you may request that the content be removed under the DMCA. To make such a request, please email us at legal wikimedia.org or snail mail our designated agent at this address.

Alternatively, you may make a request to our community, which often handles copyright issues faster and more effectively than prescribed under the DMCA. In that case, you can post a notice explaining your copyright concerns. For a non-exhaustive and non-authoritative list of the relevant processes for the different Project editions, look here. Before filing a DMCA claim, you also have the option of sending an email to the community at info wikimedia.org.

९. थर्ड-पार्टी संकेतस्थळे आणि संसाधने

You are solely responsible for your use of any third-party websites or resources. Although the Projects contain links to third-party websites and resources, we do not endorse and are not responsible or liable for their availability, accuracy, or the related content, products, or services (including, without limitation, any viruses or other disabling features), nor do we have any obligation to monitor such third-party content.

१०. संकेतस्थळांचे संयोजन

The community has the primary role in creating and enforcing policies applying to the different Project editions. At the Wikimedia Foundation, we rarely intervene in community decisions about policy and its enforcement. In an unusual case, the need may arise, or the community may ask us, to address an especially problematic user because of significant Project disturbance or dangerous behavior. In such cases, we reserve the right, but do not have the obligation to:

 • Investigate your use of the service (a) to determine whether a violation of these Terms of Use, Project edition policy, or other applicable law or policy has occurred, or (b) to comply with any applicable law, legal process, or appropriate governmental request;
 • Detect, prevent, or otherwise address fraud, security, or technical issues or respond to user support requests;
 • Refuse, disable, or restrict access to the contribution of any user who violates these Terms of Use;
 • Ban a user from editing or contributing or block a user's account or access for actions violating these Terms of Use, including repeat copyright infringement;
 • Take legal action against users who violate these Terms of Use (including reports to law enforcement authorities); and
 • Manage otherwise the Project websites in a manner designed to facilitate their proper functioning and protect the rights, property, and safety of ourselves and our users, licensors, partners, and the public.

In the interests of our users and the Projects, in the extreme circumstance that any individual has had his or her account or access blocked under this provision, he or she is prohibited from creating or using another account on or seeking access to the same Project, unless we provide explicit permission. Without limiting the authority of the community, the Wikimedia Foundation itself will not ban a user from editing or contributing or block a user's account or access solely because of good faith criticism that does not result in actions otherwise violating these Terms of Use or community policies.

The Wikimedia community and its members may also take action when so allowed by the community or Foundation policies applicable to the specific Project edition, including but not limited to warning, investigating, blocking, or banning users who violate those policies. You agree to comply with the final decisions of dispute resolution bodies that are established by the community for the specific Project editions (such as arbitration committees); these decisions may include sanctions as set out by the policy of the specific Project edition.

Especially problematic users who have had accounts or access blocked on multiple Project editions may be subject to a ban from all of the Project editions, in accordance with the Global Ban Policy. In contrast to Board resolutions or these Terms of Use, policies established by the community, which may cover a single Project edition or multiple Projects editions (like the Global Ban Policy), may be modified by the relevant community according to its own procedures.

The blocking of an account or access or the banning of a user under this provision shall be in accordance with Section 12 of these Terms of Use.

११. ठराव आणि प्रकल्प धोरणे

The Wikimedia Foundation Board of Trustees releases official policies from time to time. Some of these policies may be mandatory for a particular Project or Project edition, and, when they are, you agree to abide by them as applicable.

१२. प्रकल्प बंद करणे

Though we hope you will stay and continue to contribute to the Projects, you can stop using our services any time. In certain (hopefully unlikely) circumstances it may be necessary for either ourselves or the Wikimedia community or its members (as described in Section 10) to terminate part or all of our services, terminate these Terms of Use, block your account or access, or ban you as a user. If your account or access is blocked or otherwise terminated for any reason, your public contributions will remain publicly available (subject to applicable policies), and, unless we notify you otherwise, you may still access our public pages for the sole purpose of reading publicly available content on the Projects. In such circumstances, however, you may not be able to access your account or settings. We reserve the right to suspend or end the services at any time, with or without cause, and with or without notice. Even after your use and participation are banned, blocked or otherwise suspended, these Terms of Use will remain in effect with respect to relevant provisions, including Sections 1, 3, 4, 6, 7, 9-15, and 17.

१३. विवाद आणि न्यायाधिकरण

लक्षवेधण्यासाठी जास्तीचा भर

We hope that no serious disagreements arise involving you, but, in the event there is a dispute, we encourage you to seek resolution through the dispute resolution procedures or mechanisms provided by the Projects or Project editions and the Wikimedia Foundation. If you seek to file a legal claim against us, you agree to file and resolve it exclusively in a state or federal court located in San Francisco County, California. You also agree that the laws of the State of California and, to the extent applicable, the laws of the United States of America will govern these Terms of Use, as well as any legal claim that might arise between you and us (without reference to conflict of laws principles). You agree to submit to the personal jurisdiction of, and agree that venue is proper in, the courts located in San Francisco County, California, in any legal action or proceeding relating to us or these Terms of Use.

To ensure that disputes are dealt with soon after they arise, you agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action you might have arising out of or related to use of our services or these Terms of Use must be filed within the applicable statute of limitations or, if earlier, one (1) year after the pertinent facts underlying such claim or cause of action could have been discovered with reasonable diligence (or be forever barred).

14. Disclaimers

Highlighted for emphasis

At the Wikimedia Foundation, we do our best to provide educational and informational content to a very wide audience, but your use of our services is at your sole risk. We provide these services on an "as is" and "as available" basis, and we expressly disclaim all express or implied warranties of all kinds, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. We make no warranty that our services will meet your requirements, be safe, secure, uninterrupted, timely, accurate, or error-free, or that your information will be secure.

We are not responsible for the content, data, or actions of third parties, and you release us, our directors, officers, employees, and agents from any claims and damages, known and unknown, arising out of or in any way connected with any claim you have against any such third parties. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from us or through or from our services creates any warranty not expressly stated in these Terms of Use.

Any material downloaded or otherwise obtained through your use of our services is done at your own discretion and risk, and you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from the download of any such material. You agree that we have no responsibility or liability for the deletion of, or the failure to store or to transmit, any content or communication maintained by the service. We retain the right to create limits on use and storage at our sole discretion at any time with or without notice.

Some states or jurisdictions do not allow the types of disclaimers in this section, so they may not apply to you either in part or in full depending on the law.

15. Limitation on Liability

Highlighted for emphasis

The Wikimedia Foundation will not be liable to you or to any other party for any direct, indirect, incidental, special, consequential or exemplary damages, including but not limited to, damages for loss of profits, goodwill, use, data, or other intangible losses, regardless of whether we were advised of the possibility of such damage. In no event shall our liability exceed one thousand U.S. dollars (USD 1000.00) in aggregate. In the case that applicable law may not allow the limitation or exclusion of liability or incidental or consequential damages, the above limitation or exclusion may not apply to you, although our liability will be limited to the fullest extent permitted by applicable law.

16. Modifications to these Terms of Use

Just as the Wikimedia community's input is essential for the growth and maintenance of the Projects, we believe that community input is essential for these Terms of Use to properly serve our users. It is also essential for a fair contract. Therefore, we will provide these Terms of Use, as well as any substantial future revisions of these Terms of Use, to the community for comment at least thirty (30) days before the end of the comment period. If a future proposed revision is substantial, we will provide an additional 30 days for comments after posting a translation of the proposed revision in at least three languages (selected at our discretion). The community will be encouraged to translate the proposed revision in other languages as appropriate. For changes for legal or administrative reasons, to correct an inaccurate statement, or changes in response to community comments, we will provide at least three (3) days' notice.

Because it may be necessary to modify these Terms of Use from time to time, we will provide notice of such modifications and the opportunity to comment via the Project websites, and via a notification on WikimediaAnnounce-L. However, we ask that you please periodically review the most up-to-date version of these Terms of Use (available at http://wikimediafoundation.org/wiki/Terms of use). Your continued use of our services after the new Terms of Use become official following the notice and review period constitutes an acceptance of these Terms of Use on your part. For the protection of the Wikimedia Foundation and other users like yourself, if you do not agree with our Terms of Use, you cannot use our services.

17. Other Terms

These Terms of Use do not create an employment, agency, partnership, or joint venture relationship between you and us, the Wikimedia Foundation. If you have not signed a separate agreement with us, these Terms of Use are the entire agreement between you and us. If there is any conflict between these Terms of Use and a signed written agreement between you and us, the signed agreement will control.

You agree that we may provide you with notices, including those regarding changes to the Terms of Use, by email, regular mail, or postings on Project websites.

If in any circumstance, we do not apply or enforce any provision of these Terms of Use, it is not a waiver of that provision.

You understand that, unless otherwise agreed to in writing by us, you have no expectation of compensation for any activity, contribution, or idea that you provide to us, the community, or the Wikimedia Projects or Project editions.

Notwithstanding any provision to the contrary in these Terms of Use, we (the Wikimedia Foundation) and you agree not to modify the applicable terms and requirements of any free license that is employed on the Projects or Project editions when such free license is authorized by these Terms of Use.

These Terms of Use were written in English (U.S.). While we hope that translations of these Terms of Use are accurate, in the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.

If any provision or part of a provision of these Terms of Use is found unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Use and will be enforced to the maximum extent permissible, and all other provisions of these Terms of Use will remain in full force and effect.

Thank You!

We appreciate your taking the time to read these Terms of Use, and we are very happy to have you contributing to the Projects and using our services. Through your contributions, you are helping to build something really big – not only an important collection of collaboratively edited reference Projects that provides education and information to millions who might otherwise lack access, but also a vibrant community of like-minded and engaged peers, focused on a very noble goal.


These Terms of Use went into effect on June 16, 2014. Previous versions of the terms:

In the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.