Šablona:Hlavička Pravidel ochrany osobních údajů

This page is a translated version of the page Template:Privacy policy talk header and the translation is 100% complete.
Zásady ochrany osobních údajů nadace Wikimedia Foundation Diskuse
Zkratka:
T:P

Toto je stránka pro diskusi o zásadách ochrany osobních údajů na Wikimedii.
Pokud chcete nahlásit porušení zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím komisi ombudsmana.

Privacy-related pages ±

Current documents

(talk)

Past documents

Co se mění?

V komentářích níže se ptáte, co je nového v tomto návrhu ve srovnání s doposud platnými zásadami ochrany osobních údajů. Abychom pomohli novým lidem, kteří se právě připojili ke konverzaci, nastínili jsme hlavní změny v této oblasti. Přesto se neváhejte připojit k diskusi o těchto změnách.

Obecně lze konstatovat, že mnoho technologií se současnými Zásadami ochrany osobních údajů (byly napsány v roce 2008) moc nepočítalo. Nový koncept uživatelům vysvětluje, jak jsou jejich data shromažďována a používána. Zde je několik konkrétních příkladů:

  1. Cookies: Stávající pravidla zmiňují použití dočasných cookies relací a obecně uvádí některé rozdíly v používání cookies mezi pouhým čtením a přihlášeným čtením nebo editací. FAQ v novém konceptu uvádí konkrétní soubory cookie, které používáme, a určuje, k čemu se používají a kdy jejich platnost vyprší. Návrh zásad dále objasňuje, že nikdy nebudeme používat cookies třetích stran bez povolení uživatelů. Nastiňuje také další technologie, které můžeme zvážit ke sběru dat. Jako jsou sledování pixelů nebo místní úložiště.
  2. Údaje o poloze: Zatímco současná pravidla se nezabývají shromažďováním a používáním údajů o poloze, v návrhu zásad se uvádí, jak můžete komunikovat o poloze vašeho zařízení pomocí GPS a podobných technologií, metadat z nahraných obrázků a IP adresy. Vysvětluje také, jak můžeme tato data použít.
  3. Informace, které dostáváme automaticky: Stávající zásady jasně nevysvětlují, že určitá data můžeme automaticky přijímat. Nový koncept vysvětluje, že když žádáte naše servery, zadáváte určité informace automaticky. Také určuje, jak tyto informace používáme ke správě webů, k zajištění větší bezpečnosti, k boji proti vandalismu, optimalizaci mobilních aplikací a jak jinak usnadnit používání těchto webů.
  4. Omezené sdílení dat: Současná pravidla úzce stanoví, že uživatelská hesla a soubory cookie by neměly být zveřejňovány, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem, ale neurčují, jak mohou být sdílena jiná data. Nový koncept výslovně uvádí, jak mohou být sdílena všechna data, nejen hesla a soubory cookie. To zahrnuje diskuzi o tom, jak sdílíme některá data s dobrovolnickými vývojáři, jejichž práce je nezbytná pro naše open source projekty. Zahrnuje také poskytování neosobních údajů výzkumným pracovníkům, kteří mohou sdílet jejich záznam s naší komunitou, abychom mohli projektům porozumět a zlepšit je.
  5. Nikdy neprodávat uživatelská data: Současné zásady toto nezmiňují. Zatímco dlouhodobí editoři a členové komunity chápou, že prodej dat je proti našemu étosu, nováčci nemají možnost vědět, jak se naše projekty liší od většiny ostatních webových stránek. Pokud jim to výslovně neřekneme. Nový koncept uvádí, že bychom uživatelská data nikdy neprodali ani nepronajali nebo je nepoužili k jejich prodeji.
  6. Oznámení: Představili jsme oznámení po vypracování současných zásad. Není tedy překvapivé, že se o nich nezmiňujeme. Nový koncept vysvětluje, jak jsou používána oznámení, že někdy mohou shromažďovat data pomocí sledovacích pixelů a jak se můžete odhlásit.
  7. Působnost pravidel: Současná pravidla uvádí rozsah obecně a my chceme být přesnější v tom, kdy se tato pravidla použijí. Nový koncept obsahuje část vysvětlující, co dané zásady dělají a podrobněji je nepokrývají.
  8. Průzkumy a zpětná vazba: Stávající zásady se nezabývají konkrétně průzkumy a formami zpětné vazby. Nový koncept vysvětluje, kdy můžeme použít průzkumy a jak vám oznámíme, jaké informace shromažďujeme.
  9. Postupy pro aktualizaci pravidel: Nový koncept konkrétně uvádí, jak vás upozorníme, pokud je nutné změnit pravidla. To je v souladu s naší současnou praxí, ale chceme objasnit náš závazek: Předem upozorníme na podstatné změny Pravidel ochrany osobních údajů, povolíme komentář komunitě a provedeme tyto změny ve více jazycích.

Toto samozřejmě není úplný seznam změn. Pokud uvidíte další změny, které vás zajímají, neváhejte je zveřejnit a my objasníme náš záměr.

Účelem Pravidel ochrany osobních údajů je informovat uživatele o tom, jaké informace jsou shromažďovány, jak jsou používány a s kým jsou sdíleny. Současná pravidla jsou správná, ale jsou prostě zastaralá. Doufáme, že s vaší pomocí nové zásady vyřeší všechny relevantní informace o použití osobních údajů v projektech.

YWelinder (WMF) (talk) 01:07, 6 September 2013 (UTC)