Template:Main Page/Wikimedia Foundation/th

This page is a translated version of the page Template:Main Page/Wikimedia Foundation and the translation is 100% complete.

มูลนิธิวิกิมีเดียคือมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้บริการและเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์วิกิมีเดีย รวมไปถึงชื่อโดเมน ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าของโครงการวิกิมีเดียทั้งหมดและมีเดียวิกิ เมทาวิกิเป็นสถานที่ติดต่อประสานงานระหว่างวิกิของวิกิมีเดีย