Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Kolacja Ventures Africa i Wikimedia na temat przyszłości wolnej wiedzy, Dzień 2

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎тоҷикӣ • ‎עברית • ‎中文

Uczestnicy

  1. Ada Umeofia - The O space
  2. Ugochukwu Ezeagwula - Identita
  3. Amara Unnanya -
  4. Papa Omotayo - White space
  5. Osinachi Irrechukwu - Artiste Management
  6. Seyi Taylor - Big Cabal

 Zespół: Jack Rabah, Zach MCcune, Uzodinma Iweala, Edore Nakpodia, Kaaranja Daniel i David Adeleke

 Program:

 Jakie są główne wyzwania w dostępie do wiedzy i informacji?

- Niski poziom dostępu do lokalnych informacji / badań.

- Brak kontaktu i dostępu do rdzennych treści. Brakuje infrastruktury (np. dostęp do internetu), która utrudnia ludziom tworzenie i uzyskiwanie dostępu do zawartości.

- Brak danych z badań personalnych w newsach. Podano przykład, że nikt nie dokumentuje informacji na temat nowych talentów w niektórych miejscach.

- Deficyt kulturowy: Mamy deficyt kultury, w którym ludzie nie lubią tworzyć własnej treści. Duża część treści konsumowanych przez widzów w Nigerii jest wyprodukowana za granicą.

- Słabe zachowywanie historii (przekazy ustne) - Nie wykonaliśmy wystarczająco dużo pracy w dokumentowaniu naszej kultury i przekazaniu historii od starszego pokolenia do obecnego. Mamy silną tradycję ustnego przekazu, ale nie było skuteczną metodą w zachowywaniu historii. Starsze pokolenie chce opowiadać o historii, ale nie ma pojęcia o technologii, więc ich zdolność przechowywania informacji w obecnym wieku i przyszłości jest bardzo ograniczona. Młode pokolenie, które jest zaznajomione z technologią, jest rozproszane przez wiele trosk i wydaje się, że nie interesuje się historią.

- Bariera językowa. Większość treści jest tworzona w języku angielskim, języku obcym dla większości ludności w Nigerii. Kluczem do rozwiązania tego jest zwiększenie treści bardziej tubylczych.

Jakie problemy może rozwiązać technologia?

Istnieje ogromna luka w informacji, która musi zostać zasypana, ale musi najpierw zostać wykryta.

  • Tworzenie lokalnych treści
  • Radzenie sobie z deficytem infrastruktury
  • Bariera językowa i deficyt
  • Kulturalna i polityczna wola by wytworzyć właściwą treść dla właściwych odbiorców, która zmieni narrację na kontynencie.

Istotnym punktem było to, że gdy ludzie przyjeżdżają do Afryki z myślą, że chcą tworzyć treści dla Afrykanów, zazwyczaj mają na myśli, że chcą tworzyć treści w sposób, który oni uważają za słuszny, zamiast zrozumieć, jak miejscowi ludzie już konsumują treść. Jeśli chcemy rzeczywiście wpłynąć na kulturę, ważne jest, aby znaleźć medium, przez które ludzie już korzystają z treści i znaleźć sposób wpływania na to medium.

 Jak wpływamy na zmianę i identyfikację odbiorców?

Sposoby pobudzenia potrzebnych zmian kulturowych (mających wpływ na niezbędne media), mogą być subtelne lub propagandowe. Musimy jednak zrozumieć, kim jest publiczność, ponieważ wiedza nie jest zdefiniowana, lecz zakorzeniona w widowni. Dlatego widownia jest bardzo krytyczna - i musimy określić odbiorców, którzy staną się katalizatorem zmian kulturowych i także identyfikując ich w odpowiednich proporcjach.

Propaganda jest bardzo ważna dla tworzenia narracji wpływających na zmiany kulturowe. Jest to odpowiednie dla publiczności (obecnego pokolenia), która jest już głęboko zakorzeniona w kulturach importowanych.

Musimy również stworzyć różnorodność dyskursu dla osób, które mają różne języki.

Zamiast skupiać się tylko na obecnym pokoleniu, powinniśmy koncentrować się głównie na szkołach podstawowych. Ta publiczność jest nadchodzącym pokoleniem i powinniśmy koncentrować się na nich jako młodzieży, ponieważ ich umysły są wciąż świeże i wolne od zakłóceń, i oni absorbują narracje inaczej. Najlepiej byłoby zastosować subtelne metody wpływające na ich zmiany kulturowe.

Środowisko dla wszystkich to Cyfrowe ze względu na stulecie, w jakim żyjemy, musi być odpowiednie do czasów.

Aktualne źródła

Inną bardzo integralną częścią, która została omówiona, było źródło lub generowanie treści. Zastanawialiśmy się nad takim pytaniem: dlaczego nie mamy systemu sieci starszego pokolenia, który produkuje treści kulturalne i historyczne w formie ustnej i konfrontuje je z młodszym pokoleniem, które korzysta z technologii do przechwytywania historii?

Kultura i tożsamość

Kultura jest płynna i zmienna. Dużo wysiłków w budowaniu treści, które powodują zmianę kulturową, należy kierować do właściwych odbiorców. Istnieje pokolenie, które może pełnić rolę mostu, który może zapisywać i zbierać historie oraz rozpowszechniać je przy użyciu technologii.

Jest to ważne, ponieważ nie możemy podążać naprzód, jeśli nie wiemy kim jesteśmy i skąd pochodzimy. I chociaż kultura staje się coraz bardziej globalna, zgodziliśmy się, że nasza tożsamość jest czynnikiem niezachwianym. Jeden z uczestników uznał to za trafne, kiedy powiedział, nawet jeśli nasza muzyka (podobnie jak kultura) ewoluowała, nie straciliśmy dźwięku.

Wnioski

Dyskusje przedsiębiorców społecznych były bardziej filozoficzne, koncentrując się na treści wiedzy, jej autentyczności i sposobie jej zachowania. Pierwszą rzeczą, jaką należy podjąć, jest zachęcanie do opowiadania ustnego, a także zachęcanie młodszego pokolenia do wspierania tego poprzez zainwestowanie ich umiejętności technicznych w proces dokumentowania i rozpowszechniania, a następnie można kontynuować omawiane inne działania.