Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Kolacja Ventures Africa i Wikimedia na temat przyszłości wolnej wiedzy, Dzień 1

Uczestnicy

 1. Ayodeji Rotinwa - This Day
 2. Olaniyan Shola - Wikimedia User Group, Nigeria
 3. Jide Taiwo - The NET Ng / BHM Group
 4. Vanessa Banigo - Guardian Nigeria
 5. Victor Ohai - Producent
 6. Sope Martins - Smooth Fm
 7. Tokini Peterside - Art X Lagos

Zespół: Jack Rabah, Zach MCcune, Uzodinma Iweala, Edore Nakpodia, Kaaranja Daniel i David Adeleke

Jakie wyzwania stoją przed przestrzenią mediów/wiedzy w Nigerii?

Sesja dyskusyjna rozpoczęła się sporządzenia przez gości obszernej listy wyzwań stojących przed nami dzisiaj w przestrzeni mediów w Nigerii. Wyzwania zostały następnie umieszczone w kategoriach.

Kategoria: Regulacje rządowe i problemy kulturowe

W ramach tego mamy:

W rzeczywistości nie ma wolności informacji, a także kwestia cenzury i ciągłego nękania dziennikarzy.

Kradzież własności intelektualnej: brak edukacji w zakresie ochrony własności intelektualnej dotyczy kwestii, jaką kreatywne osoby mogą mieć zapewnioną pracę. Na przykład fotografowie, którzy prześlą swoje zdjęcia na strony internetowe takie jak Getty Images wiedzą, że to uwalnia ich od prawniczych wysiłków, ponieważ jeśli ktoś ukradnie ich zdjęcia, Getty będzie toczyć walkę prawną za nich.

Własność: Ze względu na demokratyczny charakter Internetu, trudno jest śledzić własność materiałów i pomysłów.

Środowisko prawne (słaby system sądownictwa): system sądowy w Nigerii jest słaby, co pozwala na / zachęca do kradzieży własności intelektualnej bez obawy o konsekwencje lub karę.

Nadużywanie poszanowania dla norm kulturowych: Jest zbyt wiele poszanowania norm kulturowych. Ze względu na wysoki poziom szacunku dla osób starszych i osób zajmujących wysokie stanowiska w Nigerii, niełatwo jest kwestionować status quo lub kwestionować poglądy ludzi władzy, nawet gdy są oni wyraźnie źle lub słabo poinformowani. Istnieje ogólny lęk przed zadawaniem krytycznych pytań, co pośrednio prowadzi do niskiego poziomu myślenia krytycznego w społeczeństwie. Więc pytanie brzmi: jak to obejść i zachęcić do szanowania sprzeciwu?

Kategoria: zasoby ludzkie

Kompetencje: W wyniku niskiej jakości edukacji w całym kraju, mamy słabo wyszkolonych dziennikarzy i specjalistów od mediów, którzy często nie są kompetentni do skutecznego wykonywania swojej pracy.

I z powodu ubóstwa dziennikarze chcą tylko raportować to, na czym mogą zarobić. Serwują opłacone opowieści publiczności i nie ma dążenia do zbadania czegoś oryginalnego i bardziej prowokującego do myślenia. Więc nie ma wyzwań i rozwoju.

Brak kultury wolontariatu: w Nigerii istnieje ogólny brak kultury wolontariatu, ludzie nie są za bardzo zainteresowani sprawami, które nie przynoszą im bezpośrednich korzyści.

Kategoria: relacje z widownią

Zachowania publiczności: obecne zachowania odbiorców są dalekie od ideału. Jak możemy złapać i podtrzymać uwagę publiczności i utrzymać ją choć na krótko, skoro jest ona słabo zainteresowana treścią, która wymaga głębokiej interakcji?

Stronniczość i brak zaufania: media i społeczeństwo obywatelskie w Nigerii są w dużym stopniu ogłuszone, więc wiadomości są konsumowane zgodnie z postrzeganiem ludzi. Wiadomości, które konsumują, kształtują sposób, w jaki widzą świat i coraz bardziej umacniają swoje uprzedzenia.

Istnieją również bariery komunikacyjne i w rezultacie niski poziom świadomości.

Dostęp do rynku lub tworzenie sieci: istnieją rozbieżności między dostawcami treści a platformami wiedzy i ich odbiorcami docelowymi. To, czego publiczność chce widzieć, jest bardzo różna od treści, które są produkowane.

Kategoria: Kwestie dotyczące infrastruktury

Ograniczony dostęp i szybkość internetu

Problemy logistyczne i związane z mobilnością

Niski poziom dostępu do elektryczności

Sprzęt

Brak informacji archiwalnej i weryfikowalnych danych

Kiepskie zarządzanie danymi

Kategoria:Fundusze

Ze zmniejszaniem finansowania, dziennikarze mają coraz mniejszą siłę pokrycia informacji. Wąskie finansowanie ogranicza zdolność dziennikarza do zbadania historii i prowadzenia dochodzeń. Im szersza baza finansowa, tym więcej dziennikarze energii mają aby zadbać o siebie i zachować swoją profesjonalną integralność.

Jednak zewnętrzne źródła finansowania (np. prywatne organizacje) mogłyby prowadzić do konfliktu interesów. Ponieważ przedsiębiorstwa medialne / dziennikarze czują się zadłużony w stosunku do organizacji, może to cenzurować, co platforma informacyjna może badać.

Jak idealna przestrzeń mediów powinna wyglądać? (sesja przerywnikowa)

Wszyscy podzieliliśmy się na trzy grupy. Każda grupa miała omówić i wymyślić pomysły na to, jak media wyglądałyby w idealnym świecie.

Grupa 1

W doskonałym świecie:

 • Dziennikarze podróżują częściej po całym kraju, doświadczają wielu kultur i rozumieją różne głosy. Mogą oni wykorzystywać te doświadczenia do wywierania wpływu na pewne obszary.
 • Zbuduj Ubera dla kreacji, społeczność z osobami od bardzo doświadczonych do początkujących, wykwalifikowanych do niewykwalifikowanych, pisarzy, osoby pracujące w filmie, fotografów. Miejscem, w którym ludzie mogą być przeszkoleni, mogą standaryzować profesjonalizm i umiejętności, zarabiać standardowe dochody i dzielić się pomysłami.
 • Ocena transparentności firm medialnych.
 • Istnieją zasady mające na celu ochronę dziennikarzy. Polityki i przepisy prawa prawa powinny być napisane w taki sposób, aby mogły być łatwe do zrozumienia.
 • Młodzi ludzie angażują się w cykl nowości i zapewniają możliwość mentoringu.
 • Więcej osób ma świadomość możliwości wolontariatu.

Wolny internet dla każdego.

Grupa 2

Tematem koncepcji tej grupy była "Kultura bez granic".

 • Odtworzyć zagubione archiwa kultury i uczynić je dostępnymi.
 • Dać ludziom nielimitowany i nie skrępowany dostęp do internetu.
 • Zachęcać do powszechnego udziału w mediach.
 • Media powinny być bardziej elastyczne i powinny odzwierciedlać doświadczenia populacji w celu zasypania podziałów.

Grupa 3

 • Bezpłatne WiFi w miejscach publicznych, takich jak stacje kolejowe, biblioteki uniwersyteckie, przystanki autobusowe. Darmowe WiFi będzie zasilane energią odnawialną i partnerstwami publiczno-prywatnymi.
 • Zbiórki publiczne dla poszczególnych historii, aby tworzyć wokół nich społeczności i zapewnić odpowiedzialność dziennikarza za ludzi.
 • Obowiązkowe szkolenie technologiczne jako podstawa nauki online. Zamiast obowiązkowych warsztatów akwizycji umiejętności, młodzi ludzie powinni być uczeni, jak korzystać z komputerów i internetu. W ten sposób, mogą kontynuować naukę i nauczyć się czegoś samemu.
 • Powinien być organ kontroli informacji. To znaczy ciało, które ocenia i audytuje platformy wiadomości i autentyczność ich historii miesięcznie. Jeśli było takie ciało, platformy fałszywych informacji mogłyby być szybko zgłaszane i identyfikowane.

Wnioski

Dyskusje z mediami były bardziej techniczne, koncentrującce się na jakości wiedzy, jak jest ona produkowana, jak rozpowszechniana i jak reaguje na nią publiczność. Kluczowym czynnikiem jest to, że jakość i dostęp do wiedzy nie może podlegać kompromisom; Są one kluczowe aby media, a to może być skierowane do społeczności kreacji, świadomości, właściwych polityk i oczywiście dostępu do Internetu.