Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Nguồn/Chu kỳ 2/Tóm tắt/4 đến 11 tháng 6

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Cycle 2/Summary/June 4 to 11 and the translation is 100% complete.

Đây là một tổng quan tóm tắt ngắn về các trang Nguồn trên Meta từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 của cuộc thảo luận Chu kỳ 2. Các phím tắt được sử dụng ở đây dựa vào ngôn ngữ được xây dựng và mã dự án và ngôn ngữ được nhóm lại theo thứ tự bảng chữ cái. Ví dụ, Wikipedia tiếng Arập là Ar. Trang này chứa bản tóm tắt thứ hai của các trang nguồn kể từ khi thảo luận chu kỳ 2 bắt đầu. Để cung cấp một ý nghĩa thô của các hoạt động trên các dự án và nền tảng các trang Nguồn tóm tắt, văn bản cho biết có bao nhiêu báo cáo nguồn đã có sẵn và do đó được đưa vào tài khoản tại thời điểm viết. (3s đến 4s), có nghĩa là tổng số 4 báo cáo đã có trên trang mã nguồn tham chiếu vào thời điểm bản tóm tắt được soạn thảo và bản tóm tắt bắt đầu từ câu lệnh 3. Xem thêm tóm tắt thứ nhất, thứ haithứ ba của cuộc thảo luận về chu kỳ 2.

Từ khóa chủ đề
 1. Cộng đồng khỏe mạnh và bao gồm mọi người
 2. Thời đại gia tăng
 3. Một phong trào toàn cầu thực sự
 4. Nguồn tri thức đáng tin cậy nhất
 5. Tham gia vào hệ sinh thái tri thức

Cộng đồng khỏe mạnh và bao gồm mọi người - A

 • Affiliations Committee (1s to 45s) Các thành viên bình luận về chủ đề này đồng ý rằng chủ đề A là chủ đề quan trọng nhất miễn là chúng ta muốn có một phong trào Wikimedia rất bền vững và phát triển. (§AffCom5) (§AffCom10) Về chủ đề này họ nói về phân phối tài chính, thông tin liên lạc tốt hơn (§AffCom12), năng lực (§AffCom13), xây dựng skill (§AffCom16) và các tiêu chuẩn liên kết để tiến hành. (§AffCom18) Họ cũng đề nghị hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan chính phủ (§AffCom18) bao gồm các nhóm giáo dục và mạng không dây (§AffCom20), các nhóm dữ liệu mở (§AffCom21) và các nhóm chính phủ mở. (§AffCom22)
 • Trên Wikipedia tiếng Arab (8s to 16s), những người tham gia cho biết chủ đề này quan trọng (§Ar12) và họ cũng nói về quá trình đánh giá người dùng. (§Ar9)
 • Trên Wikipedia tiếng Hà Lan (1s to 23s),Những người tham gia bình luận về tên người dùng mà chúng ta nên từ bỏ việc sử dụng bút danh. (§nl9) Họ cũng đã thảo luận rằng ý tưởng đưa WMF vào sẽ là phản tác dụng. (§nl21)
 • Trên Wikipedia tiếng Anh (99s to 105s),Những người tham gia bình luận rằng nếu chúng ta làm theo chủ đề này có thể tạo ra những điều không tưởng mà Internet ban đầu được dự định là (§EN103)
 • Trên Wikipedia tiếng Pháp (49s to 72s),Người tham gia bình luận rằng chúng ta nên hợp tác với các tổ chức và hiệp hội hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng, bình đẳng (§FR56) và các tổ chức đề xuất đào tạo hòa giải, các tổ chức cung cấp đào tạo kỹ năng giao tiếp không bạo lực. (§FR59) Một người sử dụng cũng bình luận rằng sự bao gồm tất cả những gợi ý để cải thiện thiết kế của trang web. (§FR55)
 • Trên Wikipedia tiếng Đức (44s),Một người tham gia nói rằng Wikipedia bao quát hơn là Wikis sẽ cân bằng và trung lập hơn. (§DE1)
 • Trên Wikipedia tiếng Hinđu trao đổi 1-1 (1s to 15s),Những người tham gia nhận xét rằng chủ đề này rất quan trọng bởi vì nó là điều kiện tiên quyết để nói về các chủ đề khác (§HI1) và chúng ta không thể phát triển nếu không có sự hiệp nhất trong cộng đồng. (§HI5)
 • Trên Wikipedia tiếng Hindi Whatsapp (1s to 18s), Người tham gia nói rằng nếu chúng ta theo chủ đề này, chúng ta sẽ thấy, ít xung đột lợi ích, sự hiểu biết tốt hơn và những người biên tập mới với những đóng góp thường xuyên. (§HIWA18) Họ cũng nhận xét rằng nếu đảm bảo sức khoẻ cộng đồng thì phần còn lại sẽ tự động xảy ra. (§HIWA1)
 • Trên Wikipedia tiếng Hindi (1s to 33s),Những người tham gia bình luận rằng sức khoẻ cộng đồng rất quan trọng cho sự thành công của phong trào (§hi9) và chúng ta sẽ không thể đạt được thành công mục tiêu của chúng tâ mà không có chủ đề này. (§hi10) Cần có sự giao tiếp và cộng tác tốt hơn giữa các cộng đồng để làm cho chủ đề này trở nên mạnh mẽ hơn. (§hi12) Chúng ta có thể hợp tác với nhiều nền tảng phương tiện truyền thông xã hội và các cơ sở giáo dục. (§hi13)
 • Trên Metawiki (73s to 86s),Người tham gia đề nghị cộng tác nhiều hơn với các chuyên gia (§Meta74) và bắt đầu giao tiếp xã hội nhiều hơn. (§Meta74)
 • Trên Wikipedia tiếng Ba lan (24s to 32s), Mặc dù một người sử dụng nhận xét rằng chủ đề này rất quan trọng bởi vì mức độ cắn người mới rất cao (§PL24) nhưng người tham gia khác lại không đồng ý vì cộng đồng lành mạnh không phải là mục tiêu của chúng tôi để đạt được mà là một trong những nguồn lực chúng ta có thể sử dụng cho một số mục đích chiến lược. (§PL26)
 • Trên Wikipedia tiếng Thổ (1s to 4s) Những người tham gia nói rằng các cộng đồng lành mạnh và có tổ chức nên là chủ đề chính (§tr4) và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các chủ đề khác. (§tr2)
 • Trên WikiDonne's (1s to 6s), Những người tham gia bình luận rằng tất cả các chủ đề khác phụ thuộc vào chủ đề A. (§WikiDonne1)

Thời đại gia tăng - B

 • Trên Wikipedia tiếng Arab (8s to 16s) Những người tham gia đề nghị tạo một kênh video (§Ar10) để truyền tải nội dung thông tin của Wikipedia và đến với một lượng khán giả lớn hơn. (§Ar11)
 • Trên Wikipedia tiếng Trung (20s to 22s) Những người tham gia đề nghị đưa ra chiến lược cho 5 năm tới vì chúng ta có thể khó dự đoán được sự phát triển của công nghệ trong vòng 15 năm tới. (§ZH21)
 • Trên Wikipedia tiếng Hà Lan (1s to 23s) Các đại biểu thảo luận rằng chủ đề này rất quan trọng và chúng ta cần một giao diện mới với sự đơn giản. (§nl11) Họ cũng bình luận rằng cần phải có một cách để tích hợp một Wikipedia đơn giản vào Wikipedia bình thường. (§nl3) Họ cũng nói về những dự án thất bại và kêu gọi chúng ta nên ngừng tập trung vào họ. (§nl13)
 • Trên Wikipedia tiếng Hindi - thảo luận 1-1 (1s to 15s) Người tham gia nghĩ rằng chủ đề này quan trọng bởi vì cần có các công cụ tốt hơn để đảm bảo rằng đóng góp cho phong trào rất dễ dàng và cũng để đảm bảo duy trì trình biên tập (§HI9) và sẽ rất hữu ích nếu chúng tôi làm việc với các tổ chức như Google, Bing và Microsoft. (§HI12)
 • Trên Wikipedia tiếng Hindi (1s to 33s) Người tham gia đề nghị hợp tác với các nhà sản xuất di động và các nhà cung cấp dịch vụ. (§hi18)
 • Trên Meta wiki (73s to 86s) Người tham gia đề nghị hợp tác với các nhà phát triển và các nhà khoa học trong lĩnh vực dịch tự động, xử lý dữ liệu để cải tiến Wikidata, Wikimedia Commons và các ứng dụng di động khác. (§Meta79)
 • Trên Wikipedia tiếng Ba lan (24s to 32s) Những người tham gia bình luận rằng cần nhiều tự động hóa hơn (§PL31) nếu không chúng ta sẽ trở thành những bức tường văn bản nhàm chán trong kỷ nguyên của thế giới đa phương tiện. (§PL30)

Một phong trào toàn cầu thực sự - C

 • Ủy ban Affiliations (1s to 45s) Các thành viên bình luận rằng nếu chúng ta theo chủ đề này, chúng ta có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ (§AffCom23) và chúng ta sẽ có thể tiến gần hơn đến tầm nhìn của chúng ta để cung cấp truy cập miễn phí vào tổng của tất cả kiến thức của con người. (§AffCom26) Người tham gia đề nghị rằng các chi nhánh cũng cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng để giúp quy mô công việc chiến lược được chia sẻ của chúng tôi. (§AffCom29) Họ cũng thảo luận về kinh nghiệm chia sẻ, khoảng trống (§AffCom32), thiên vị (§AffCom34), phân phối dự án và tài nguyên (§AffCom37), tập trung nhiều hơn vào các hội nghị khu vực, (§AffCom39) mở rộng hợp tác ngoài hoạt động, (§AffCom40) và chúng ta có thể hợp tác với các cơ quan viễn thông, các cơ quan giáo dục, các tổ chức phi chính phủ (§AffCom43) và các tổ chức làm việc trong sự đa dạng ngôn ngữ. (§AffCom45)
 • Trên Wikipedia tiếng Bengal (7s to 10s) Người tham gia bình luận rằng chúng ta cần đảm bảo rằng mọi người có thiết bị cần thiết có thể truy cập vào nội dung của chúng ta, (§BN7) và có thể giảm phân biệt đối xử bằng cách thông báo cho mọi người về tầm quan trọng và khả năng sử dụng của các dự án Wikimedia. (§BN8)
 • Trên Wikipedia tiếng Do Thái (24s) Một người tham gia cho rằng điều này là điều ít quan trọng nhất, bởi vì Wikimedia không thể khắc phục được thế giới, và nó không có các nguồn lực để kết nối một nửa thế giới với Internet. (§HE24)
 • Trên Cộng đồng 1-1 tiếng Hindi (1s to 15s) Những người tham gia nói rằng chủ đề này rất quan trọng với mức (§HI15) và phong trào của chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn nếu chúng ta tập trung vào chủ đề này. (§HI3)
 • Trên Wikipedia tiếng Hindi (1s to 33s) Các đại biểu nhận xét rằng theo chủ đề này sẽ giúp ích cho việc toàn cầu hóa thực tế của kiến thức (§hi19) và việc phổ biến rộng rãi kiến thức thiết yếu là cần thiết. (§hi20)
 • Trên Wikipedia tiếng Ý (90s to 100s) Các đại biểu thảo luận rằng chúng ta cần phải giải quyết tốt hơn với sự đổi mới trong các nền tảng. (§IT91) Họ cũng gợi ý rằng chúng ta nên nhập (dịch) nội dung từ Wikipedias nhỏ đến Wikipedias lớn để chống lại chủ nghĩa thực dân văn hoá. (§IT97)
 • Trên Meta wiki (73s to 86s) Những người tham gia bình luận rằng điều này là hoàn toàn quan trọng nhất trong tất cả các chủ đề. (§Meta82) Người tham gia cũng đã nói về quấy rối và sẵn có các hình ảnh nghệ thuật (§Meta84) và các tiêu chí nội dung không phải là miễn phí. (§Meta85)
 • Trên Wikipedia tiếng Nga (32s to 36s) Một người tham gia bình luận rằng sự phân bố địa lý là sai - phong trào toàn cầu không phải là về các lục địa, đó là về các ngôn ngữ hiếm hoi và các nền văn hóa nguy cấp (§RS32) mặc dù người dùng khác không đồng ý. (§RS34) Họ cũng đề nghị hợp tác với các nhà giáo dục từ các trường quốc gia và cộng đồng bản địa. (§RS36)
 • Trên Wikipedia tiếng Tây Ban Nha (47s to 48s) Một người tham gia nhận xét rằng để có thể mang tính toàn cầu hơn và kết hợp kiến thức từ khắp nơi trên thế giới, chúng ta phải ít tính địa phương hơn. (§ES48)
 • Trên Wikipedia tiếng Thổ (1s to 4s) Các đại biểu đề nghị rằng việc mở văn phòng khu vực và / hoặc quốc gia sẽ làm cho chủ đề này trở nên mạnh mẽ hơn. (§tr3)
 • Trên Wikipedia tiếng Việt (20s to 27s) Người tham gia bình luận rằng chúng ta có thể kết hợp nhiều kiến thức và tri thức về văn hoá vào Wikipedia bằng cách mở rộng, khiêm tốn và thu hút, (§VI24) và toàn cầu hóa có thể giúp chúng ta quảng bá Wikipedia trên thế giới một cách tự nhiên. (§VI25)
 • Trên Wikipedia tiếng Marốc (1s to 4s) Nhận xét rằng truy cập vào Wikipedia không phải là điều duy nhất, chúng ta nên đảm bảo rằng nội dung có sẵn bằng các ngôn ngữ tối đa. (§WMMO3) Họ cũng đề xuất hợp tác với các tổ chức và chính phủ nỗ lực để thêm quyền truy cập vào internet. (§WMMO4)

Nguồn tri thức đáng tin cậy nhất - D

 • Trên Wikipedia tiếng Bengal (20s to 27s) Những người tham gia gợi ý rằng nên nhờ chuyên gia giúp đỡ trong những trường hợp đặc biệt. (§BN10)
 • Trên Wikipedia tiếng Trung phỏng vấn 1-1 (20s to 22s) Những người tham gia gợi ý rằng cộng đồng nên tìm kiếm sự hợp tác với các tổ chức khác, cùng chia sẻ nhiệm vụ và giá trị với Wiki. (§Ar20)
 • Trên Wikipedia tiếng Hà Lan (1s to 23s) Người tham gia đề nghị rằng nên cho phép nghiên cứu ban đầu hơn (§nl17) Chúng ta cũng nên tập trung vào các chủ đề truyền thống hơn và giảm số lượng các chính sách hiện tại mà chúng ta có. (§nl19)
 • Trên Wikipedia tiếng Anh (99s to 105s) Người tham gia nói rằng Wikipedia cần những thông tin đáng tin cậy để tồn tại và phát triển. (§EN101)
 • Trên Wikipedia tiếng Pháp (49s to 72s) Những người tham gia gợi ý rằng trao quyền cho Wikiversity chắc chắn có thể làm tăng tầm nhìn và mức độ nghiêm trọng của phong trào nói chung. (§FR70)
 • Trên Wikipedia tiếng Hindi Whatsapp (1s to 18s) Những người tham gia thảo luận rằng trở thành một nguồn kiến thức đáng tin cậy có thể giúp đưa ra nhiều biên tập viên hơn (§HIWA10) và tập trung vào nội dung sẽ tạo ra một môi trường hấp dẫn hơn cho độc giả của chúng ta. (§HIWA8)
 • Trên Wikipedia tiếng Hindi (1s to 33s) Người tham gia bình luận rằng nếu chúng ta theo chủ đề này chúng tôi sẽ có thể đảm bảo sự tín nhiệm, sự hài lòng của người tiêu dùng tốt hơn, và Wikipedia sẽ được sử dụng như là một nguồn trích dẫn đáng tin cậy. (§hi2) Họ cũng đề nghị hợp tác với các nhà khoa học, các tác giả và sinh viên (§hi28)
 • Trên Wikipedia tiếng Ba Lan (24s to 32s) Các đại biểu thảo luận rằng chủ đề này là quan trọng nhất. (§PL28) Họ cũng đề nghị để dạy cho Wikipedians để tìm nguồn đáng tin cậy. (§PL32)
 • Trên Wikipedia tiếng Việt (20s to 27s) Những người tham gia bình luận rằng có thể làm việc với các trường đại học để thực hiện các bài tập về kiểm tra nguồn gốc và điều chỉnh thông tin trong các bài báo của Wikipedia. (§VI26)

Tham gia vào hệ sinh thái tri thức - E

 • Trên Cộng đồng tiếng Arab (8s to 16s) một người tham gia bình luận rằng chúng ta nên cố gắng tăng cường nỗ lực của chúng ta trong việc tiếp cận và thu hút tất cả cá nhân và các nhóm không được đại diện trên khắp thế giới trong hệ sinh thái tri thức. (§Ar16)
 • Trên Wikipedia tiếng Hindi (1s to 33s)Các đại biểu thảo luận rằng chủ đề này thực sự quan trọng và sự sống còn của Wikipedia có thể rơi vào khủng hoảng nếu chúng ta không theo chủ đề này. (§hi30)
 • Trên Wikipedia tiếng Italia (90s to 100s) Những người tham gia bình luận rằng như là một Wikipedia bách khoa toàn thư đã là một phần của hệ sinh thái tri thức nên họ nói chúng ta là một phần của nó như thế nào, và điều đó phụ thuộc vào các chủ đề khác. (§IT99)

Xem thêm