Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Badanie świadomości marki, postaw i użycia (Lipiec 2017)

W ramach procesu strategii ruchu Wikimedia 2007, Fundacja Wikimedia zleciła przeprowadzenie szeregu badań w siedmiu różnych krajach, aby przekazać ruchowi analizę wysokiego szczebla dotyczącą świadomości, postawów i wzorców użytkowania Wikipedii przez ludzi żyjących w regionach o wysokiej świadomości Wikipedii. Poniżej znajdziecie listę wstępnych raportów oraz wstępne wnioski z badań wraz z opisem metodologii i danych z kwestionariuszy. Badania i raporty zostały przeprowadzone przez Wellspring Insights & Innovation Inc., firmę zajmującą się analizą danych i badaniem rynku, w porozumieniu z pracownikami Fundacji Wikimedia. Poza przeprowadzeniem ankiety, Wellspring dostarczył analizę zawartą w podsumowaniu, najważniejszych raportach i raportach krajowych. W najbliższych miesiącach Fundacja Wikimedia i partnerzy ruchu będą analizować te dane, aby wyciągnąć wnioski co do przyszłości ruchu.

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone we Francji, Niemczech, Japonii, Rosji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem ankiety online dostępnej na platformach PC, laptopach lub urządzeniach mobilnych (tabletach, smartfonach). W każdym kraju uzyskano 1 150 wypełnionych ankiet przez użytkowników internetu (osób, które uzyskują dostęp do internetu za pośrednictwem dowolnego typu urządzenia i połączenia). Wszyscy respondenci byli w wieku 13-49 lat; Uczestników podzielono na generacje: GenX - 36-49 lat, GenY - 20-35 lat i GenZ - 13-19 lat.

Badanie wykonano w procedurze doboru próbki ankietowanych osób w nie-przypadkowy sposób, zgodnie rekomendacjami badaczy. Uczestnicy zostali losowo dobrani z wielu internetowych (opt-in) paneli badawczych w celu zminimalizowania stronniczości poprzez włączenie osób ze wszystkich poziomów społeczno-ekonomicznych, rejonów geograficznych i rodzajów zainteresowań. Próbki użytkowników dobrano z podziałem na poszczególne kraje aby zrównoważyć całą próbę i zapewnić możliwie najlepszą jej reprezentatywność pod względem wieku, płci, dochodów gospodarstw domowych i rejonów geograficznych. Wszystkie dane zostały proporcjonalnie wyważone.

Uwaga: Z definicji, nie-losowych technik próbkowania wynika, że możemy określić marginesu błędu próbkowania. Wyniki i wnioski mogą reprezentować populację docelową, ale są "ukierunkowane", a nie "projektowalne". Obserwowane różnice między populacjami nie mogą być dyskutowane w sensie "znaczenia statystycznego", tylko w kategoriach kierunkowych.

Link do kohort zdefiniowanych przez badaczy:

Streszczenie robocze i kluczowe wnioski

W linku poniżej można znaleźć 10-stronicowe streszczenie robocze najważniejszych wniosków wyciągniętych przez badaczy. Kluczowe rekomendacja i możliwości są zawarte na dole tego dokumentu.

October 26, 2017 Staff Presentation

The below links are from the researcher's Wikimedia Foundation staff presentation on October 26, 2017. The presentation was recorded and accompanying slides are also linked below.

Raporty z poszczególnych krajów

Głębokie analizy dotyczące każdego z krają są zebrane poniżej. Raporty Wellspring dostarczają krajowych analiz wynikających z danych zebranych w czasie badań.

Kwestionariusz

Kopie kwestionaruszy zebrano poniżej. Kwestionariausze zostały przetłumaczone na lokalne języki dla każdego z krajów (angielski, francuski, hiszpański, japoński, rosyjski i niemiecki). Uczestnikom dano możliwość wyboru języka, w którym było im najłatwiej wypełnić ankietę, niezależnie od rejonu geograficznego.

Pliki z danymi

Poniżej zebrano pliki z danymi w formacie CSV i SPSS. Współczynniki wagi są zawarte w plikach SPSS. Pliki CSV nie były równoważone.

Tabele z danymi z poszczególnych krajów
Tabela zbiorcza
Surowe dane z ankiet