אסטרטגיה/תנועת ויקימדיה/2017/מקורות/מחקר המודעות, היחס והגישה למותגים (יולי 2017)

כחלק מהתהליך האסטרטגי של תנועת ויקימדיה לשנת 2017, קרן ויקימדיה הזמינה סדרה של סקרים בשבע מדינות שונות, כדי לתת לתנועה הבנה ברמה גבוהה של המודעות, היחס והגישה למותגים בקרב האוכלוסייה ביחס לפרויקט הפופולרי ביותר שלה, ויקיפדיה, באזורי מודעות גבוהה. להלן פירוט הדיווחים הראשוניים והתובנות הראשוניות של הסקרים, יחד עם תיאור המתודולוגיה ונתוני השאלון. הסקרים והדיווחים שהתקבלו בוצעו על-ידי צוות קרן ויקימדיה (http://www.wellspringinsight.com/index.php Wellspring Insights & Innovation Inc.), ניתוח נתונים חיצוני ומחקר שוק. בנוסף לתחום הסקר, וולספרינג סיפקה את הניתוח שנמצא בסיכום הכולל, תובנות מפתח ודוחות לפי מדינה. במהלך החודשים הקרובים, קרן ויקימדיה ושותפי התנועה ינתחו את הנתונים הללו על מנת לסייע בגיבוש עתיד התנועה.

מתודולוגיה

הסקר התקיים בצרפת, גרמניה, יפן, רוסיה, ספרד, בריטניה וארצות הברית באמצעות סקר מקוון נגיש במחשב, מחשב נייד או מכשיר נייד (טאבלט, סמארטפון). סך של 1,150 סקרים עם משתמשי אינטרנט (אנשים אשר ניגשו לאינטרנט דרך כל סוג מכשיר וחיבור) הושלמו בכל מדינה. כל המשיבים היו בני 13-49; בני דור ה-X מוגדרים כבני 36-49, בני דור ה-Y הם בני20-35, ובני דור ה-Z הם בני 13-19.

הדגימה של מכסת ההסתברות הייתה מבוססת על המלצת החוקרים. המשתתפים חולקו באקראי למספר רב של פאנלי מחקר מקוונים (opt-in) במטרה לצמצם את ההטיה על ידי שילוב אנשים מכל הרמות החברתיות-כלכליות, הגאוגרפיה והאינטרסים. מכסות הוקמו לכל מדינה על מנת לאזן את המדגם ולספק את המדגם הייצוגי ביותר האפשרי לפי קבוצות גיל, מין וגאוגרפיה. כל הנתונים נשקלו באופן יחסי.

הערה: על פי ההגדרה, טכניקות דגימה לא הסתברותיות לא יכולות לחשב את השוליים של טעות הדגימה. תוצאות ומסקנות יכולות לייצג את אוכלוסיית היעד, אך הן "כיווניות" ולא "ניתנות לצמצום". לא ניתן לדון בהבדלים הנצפים בין אוכלוסיות במונחים של "משמעות סטטיסטית" רק במונחים כיווניים.

ניתן למצוא קישור למכסות המוגדרות של החוקרים:

סיכום כללי & תובנות עיקריות

בקישור שלהלן תמצאו סיכום כללי לאורך 10 עמודים של הממצאים העיקריים שאותרו על ידי החוקרים. ההמלצות וההזדמנויות העיקריות מהסיכום מפורטות בסוף מסמך זה.

October 26, 2017 Staff Presentation

The below links are from the researcher's Wikimedia Foundation staff presentation on October 26, 2017. The presentation was recorded and accompanying slides are also linked below.

דו"חות לפי מדינה

דו"חות ניתוח מעמיקים על כל מדינה בנפרד מופיעות מתחת. הדיווחים של Wellspring מספקים ניתוח פר-מדינה ביחס לנתוני הסקר הרלוונטיים שאותרו במחקר.

שאלון

להלן עותק של השאלון בו נעשה שימוש. השאלון תורגם לשפות המקומיות עבור כל מדינה (אנגלית, צרפתית, ספרדית, יפנית, רוסית וגרמנית). למשתתפים ניתנה האפשרות לבחור את השפה בה הכי נוח להם לבצע את הסקר, ללא קשר למיקום הגאוגרפי שלהם.

קבצי נתונים

להלן קבצי הנתונים בתבניות CSV ו-SPSS. גורמי הניפוח נכללים בקובצי SPSS. קובצי ה-CSV אינם משוקללים.

מטריצות לפי מדינה
מטריצה לפי מדינה
קובצי נתוני סקר גולמיים