Projekt ilustracyjny Philipa Greenspuna/Tło

Philip Greenspun
illustration project

(Outreach)
(Translation)
Discussion
Tło
Jak to działa
Przykłady
References

For illustrators

Płatności
Kryteria dla grafik
Community

Illustration requests

Runda 1

Request list


Ilustracje (fotografie, szkice, modele trójwymiarowe, diagramy, wykresy, tabele, mapy) to silne narzędzie służące nauce i nauczaniu. Rzeczy, których wyjaśnienie mieści się na wielu stronach tekstu można przekazać jedną grafiką. Prezentacja wizualna zagadnienia może inspirować zrozumienie nowego konceptu w stopniu znacznie większym niż tekstowy opis. Ilustracje, w odróżnieniu od tekstu, są również materiałem dydaktycznym dostępnym dla osób nieumiejących czytać, czy pisać, a dodatkowo można je łatwo przystosowywać do wykorzystania w wielu językach i kontekstach. Z tych powodów wynika jasno, że położenie nacisku na grafiki pomoże w misji Fundacji - "rozwijając materiały edukacyjne... i efektywnie je rozpowszechniając na całym świecie."

Fundacja Wikimedia, reprezentowana przez Koordynatora Ochotnika, ma za zadanie:

  • Nadzorować projekt
  • Kierować pracą koordynatora projektu
  • Wspierać komunikację między darczyńcą a uczestnikami projektu
  • Doradzać w sprawie proponowanych metod finansowania

Koordynator projektu (Brianna Laugher, user:pfctdayelise) podejmie następujące działania

  • ustalenie listy "kluczowych ilustracji" (w tym rozumieniu - głównie map i szkiców) potrzebnych do podniesienia jakości materiałów zawartych w projektach Wikimedia - przede wszystkim Wikipedii, Wikibooks oraz Wikiversity.
  • Rozpropagowanie projektu wśród Wikimedian
  • Wspieranie poszczególnych edytorów w tworzeniu określonych materiałów (patrz jak to działa)
  • Nadzorowanie wypłaty na konta edytorów za wykonane prace
  • Raportowanie postępów projektu Fundacji Wikimedia w określonych odstępach czasu lub na żądanie Fundacji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że niniejszy projekt jest pierwszym, w którym wprowadzono honoraria za tworzenie zawartości. Z tego względu postęp projektu ma charakter eksperymentalny i otwarty na modyfikacje, zgodnie z reakcjami uczestników projektów Fundacji Wikimedia.