Movement Strategy/Events/Program/cs

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Events/Program and the translation is 100% complete.

Program Hovorů o chartě hnutí z 27. června

První návrh programu zasedání 27. června. Pro více informací o našem plánu se prosím podívejte také na naše aktualizace z 15. června a tato stránka.

Agenda
Čas (UTC) Obsah schůzky
14:00 - 15:30 Složení: Jaké by mělo být složení výboru z hlediska rolí v hnutí, pohlaví, regionů, příslušnosti a dalších faktorů rozmanitosti?
15:30 - 16:00 Přestávka
16:00 - 17:30 (S)Volební proces: Jaký je nejlepší postup výběru členů výboru, aby se vytvořil kompetentní a různorodý tým?
17:30 - 18:00 Přestávka
18:00 - 19:00 Role dobrovolníků: Kolik hodin týdně a měsíců práce lze od členů výboru očekávat? Měli by se původní členové zavázat na celou dobu trvání projektu, nebo by se mělo počítat s obnovováním?


Program na 12. a 13. června - Hovory o chartě hnutí

Rozhovory o Chartě hnutí, které se budou konat 12. a 13. června, se zaměří na zjištění úrovně podrobnosti (rozsahu), kterou lidé očekávají u různých částí Charty. Doufáme, že na základě těchto rozhovorů pokročí diskuse o sestavení návrhového výboru.

Pro tuto událost jsme vám poskytli čtyři dokumenty, na které se můžete připravit. Před akcí si je prosím pečlivě přečtěte.

Cíle akce

 • Usnadnění srozumitelnosti, sbližování a pokroku v procesu Charty hnutí
 • Rozšiřte okruh perspektiv, zahrňte zejména nedostatečně zastoupené skupiny
 • Porozumět očekáváním ohledně rozsahu Charty hnutí
 • Definujte další kroky pro nastavení Drafting Group

Program

 • Úvod
  • Úvod a rámcování rozhovoru
  • Aktualizace stavu rozhovorů o Chartě hnutí
  • Přehled nadcházející práce
 • Pracovní zasedání: Rozsah Charty hnutí
  • Doba čtení rámcových materiálů a otázek pro srozumitelnost a pochopení
  • Diskuse ve skupině mapující možnosti úrovně podrobnosti pro každý ze dvou doporučených stěžejních bodů Charty[1]
  • Zprávy od každé skupiny, abyste získali úplný obrázek.
  • Maticové dotazování pro mapování vyrovnání a rozdílů v místnosti
  • Diskuse o divergentních a konvergenčních bodech
 • Pracovní zasedání: Další kroky návrhové skupiny
  • Přehled toho, jak rozsah obsahu charty ovlivňuje proces a sestavení návrhové skupiny
  • Předložení základní varianty nastavení (na základě řady návrhů Společenství).
  • Projednání dalších kroků pro uvedení návrhové skupiny do praxe
 • Shrnutí
  • Další kroky k pokroku v souvislosti s chartou

Poznámky

 1. Podle doporučení strategie má Charta hnutí dvě hlavní funkce:
  • Stanovit hodnoty, zásady a politický základ pro struktury hnutí, včetně rolí a odpovědností globální rady, regionálních a tematických center, jakož i dalších stávajících a nových subjektů a rozhodovacích orgánů,
  • Stanovit požadavky a kritéria pro rozhodnutí a procesy, které se týkají celého hnutí, aby byly legitimní a důvěryhodné pro všechny zúčastněné strany, např. pro
   • Udržování bezpečného prostředí pro spolupráci,
   • Zajištění generování a distribuce příjmů v rámci celého hnutí,
   • Poskytnutí společného směru, jak by měly být přidělovány zdroje, s vhodnými mechanismy odpovědnosti.
   • Definování způsobu spolupráce a vzájemné odpovědnosti komunit.
   • Stanovení očekávání ohledně účasti a práv účastníků.