Licensing update/Questions and Answers/pl

IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

Skrót:
LU/FAQ

O co w tym wszystkim chodzi? edit

Jaka zmiana jest proponowana i co zmieni się po jej wprowadzeniu?
W odróżnieniu od większości tekstów znajdujących się w Sieci, zawartość Wikipedii i innych projektów Fundacji Wikimedia nie jest objęta standardowym prawem autorskim. Zamiast tego, społeczność Wikimedia jest wierna zasadom wolnej wiedzy, określonym przez ruch wolnego oprogramowania i ruch open source, zezwalając na nieograniczone użycie tworzonej przez siebie zawartości przez każdego, w dowolnym celu. Efekt ten osiąga się dzięki użyciu odpowiednich licencji, zapewniających wolności, których ludzie nie otrzymaliby w przypadku zastosowania standardowego prawa autorskiego.
Licencja wybrana dla zawartości Wikipedii to GNU Free Documentation License (GFDL), stworzona i publikowana przez Fundację Wolnego Oprogramowania (FSF). Licencja ta została oryginalnie stworzona na potrzeby dokumentacji wolnego oprogramowania, a jej wybór jako licencji Wikipedii podkreśla związek projektu z ruchem wolnego oprogramowania. W związku z tym, że Wikipedia i inne projekty Wikimedia rozrosły się i ciągle rozwijają się w szybkim tempie, stało się jasne, iż licencja GFDL nie jest dla nich tak odpowiednia, jak mogło to być kiedyś. Aby móc ułatwić wykorzystanie zawartości Wikipedii w innych projektach gromadzących wolną wiedzę i pozbyć się problemów prawnych związanych z kompatybilnością licencji, Fundacja Wikimedia zamierza zaproponować społeczności Wikimedia udostępnienie zawartości publikowanej na zasadach licencji GFDL także na zasadach licencji CC-BY-SA-3.0. W przypadku umieszczenia w artykule zewnętrznej treści dostępnej wyłącznie na zasadach licencji CC-BY-SA, niejako "wykluczy" ona licencję GFDL i całość artykułu automatycznie przejdzie na licencję CC-BY-SA; sytuacja ta oraz powody, dla których CC-BY-SA będzie bardziej odpowiednia dla projektów Wikimedia niż GFDL, szczegółowo wyjaśnione są poniżej.
Fundacja Wolnego Oprogramowania opublikowała niedawno nową wersję GFDL, tak, aby proponowana zmiana licencji mogła się odbyć bez bezpośredniego pytania każdego, kto kiedykolwiek wziął udział we wspólnym tworzeniu treści na Wikipedii i podobnych jej projektach (zobacz poniżej). Pomimo tego, decyzja o ewentualnej zmianie licencji podjęta będzie w demokratycznym głosowaniu wśród całej społeczności Wikimedia, o którego wyniku zdecyduje zwykła większość głosów użytkowników spełniających podane warunki. Początek głosowania planowany jest na początek kwietnia; potrwa ono od 2 do 4 tygodni.

Skąd wziął się pomysł na tę zmianę? edit

Dlaczego Fundacja Wikimedia zainteresowana jest zamianą licencji GNU Free Documentation License (GFDL) na Creative Commons Attribution Share-Alike (CC-BY-SA)?
Rozpocznijmy cytatem z Jimmy'ego Walesa:
"Kiedy zakładałem Wikipedię, organizacja Creative Commons jeszcze nie istniała. Licencja Wolnej Dokumentacji (GFDL) była pierwszą licencją pokazującą, w jaki sposób można zastosować zasady ruchu wolnego oprogramowania w stosunku do innej twórczości. Tym niemniej, została ona stworzona dla szczególnego rodzaju twórczości: dokumentacji oprogramowania. Licencja CC-BY-SA jest bardziej ogólną licencją, odpowiadającą dzisiejszym potrzebom Wikipedii i bardzo się cieszę, że FSF zezwoliła na taką zmianę. Zmiana na CC-BY-SA pozwoli także na mieszanie zawartości naszych projektów z zawartością dostępną na zasadach tej licencji. To zmiana krytycznie potrzebna dla przyszłości Wikipedii."
Licencja GFDL została stworzona w odniesieniu do specyficznych problemów związanych z oprogramowaniem, m.in. w obawie przed obciążaniem wolnego oprogramowania przez użycie niewolnej dokumentacji. Problemy, które doprowadziły do powstania licencji wolnej dokumentacji, niekoniecznie dotyczą projektów takich jak Wikipedia, tworzonych przez wspólną działalność wielu użytkowników; w rzeczywistości może to doprowadzić do powstania innych problemów, które utrudnią użycie wolnej zawartości.
W dużej mierze stało się to powodem stworzenia przez Creative Commons ogólnej licencji przeznaczonej dla twórczości niebędącej oprogramowaniem, licencji CC-BY-SA. Licencje Creative Commons zyskały ogromną popularność w Sieci i zostały wykorzystane przy ponad 130 milionach prac[1]. Niestety, prace i teksty udostępnione na zasadach licencji CC-BY-SA i GFDL nie mogą być łączone ze sobą, co stwarza niepotrzebny problem kompatybilności licencji wśród ruchu wolnej kultury.
Fundacja Wolnego Oprogramowania (zarządzająca licencją GFDL) i Creative Commons (zarządzająca licencją CC-BY-SA) oraz Fundacja Wikimedia (opiekująca się Wikipedią i innymi projektami z ruchu wolnej kultury) podjęły się prac nad "przeniesieniem" i "relicencjonowaniem" zawartości Wikipedii (i podobnych jej wiki) do licencji CC-BY-SA, która łączy zalety GFDL w sferze wolnej kultury z praktyczną przydatnością CC-BY-SA w kontekście wspólnego tworzenia treści.
Stworzone przez nas Licensing update/License comparison może także być pomocne w uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie.

Dlaczego GFDL jest problemem? edit

W jaki sposób GFDL, która wydawała się do tej pory działać całkiem dobrze, jest problemem dla Wikipedii i jej społeczności?
David Gerard, jeden z aktywnych członków społeczności Wikimedia, napisał kiedyś dobre podsumowanie tej kwestii, dlatego posłużymy się jego słowami:
"GFDL została napisana jako licencja dla papierowej dokumentacji oprogramowania, tworzonej przez jednego lub kilku autorów. Nie pasuje ona do zawartości projektów wiki, którą tworzyć mogą nawet setki użytkowników. Poprzedniczka Wikipedii, Nupedia, użyła jej, ponieważ licencja CC-BY-SA jeszcze wówczas nie istniała."
"GFDL jest w praktyce bardzo ciężka w użyciu, przynajmniej w projektach takich jak Wikipedia, które tworzone są poprzez współpracę wielu użytkowników."
"Dokładne przestrzeganie GFDL może być uciążliwie. Zgodnie z treścią licencji, każdy większy cytat z pracy objętej GFDL wymaga dołączenia pełnej kopii licencji (3 strony wydruku). Z tego powodu, zawartość udostępniona na zasadach GFDL jest więc prawie niemożliwa do wykorzystania w twórczości audio lub video."
"Pomimo łatwości wykorzystania GFDL w twórczości dostępnej w Sieci (wystarczy link do lokalnej kopii GFDL) lub książkach (dołączenie trzystronicowej licencji), prawie niemożliwym jest wykorzystanie prac objętych GFDL w przypadku twórczości o mniejszym rozmiarze."
"Strony wyjaśniające, jak należy sobie radzić z licencją GFDL, dostępne na różnych Wikipediach, są bardziej prywatnymi poglądami na tę kwestię wyrażanymi przez niektórych użytkowników. Nie zawsze zgadza się to z treścią licencji, na co zwracali uwagę twórcy oskarżeni o złamanie jej zasad."
"Nawet skopiowanie treści z jednego artykułu Wikipedii do drugiego jest technicznie rzecz biorąc złamaniem zasad licencji, jeśli nie dołączy się do kopiowanego tekstu pełnej listy wszystkich jego autorów. To niewykonalne w projektach typu wiki."
"CC-BY-SA staje się standardową licencją przeznaczoną dla zawartości, której autorzy chcą pozostawić ją wolną ('copyleft'). To ogromna ilość tekstów, grafik i filmów, które nie mogą być łączone z zawartością wielu projektów Wikimedia. (Przykładem podobnej analogii w świecie oprogramowania jest użycie licencji niezgodnych z GPL — czyni to Twoją pracę samotną wyspą, która nie przyniesie Ci jakiegokolwiek zysku.)"
Warto także zwrócić uwagę na fakt, że dosłowna interpretacja treści licencji wymaga dołączenia do każdej pracy pochodnej całej historii edycji danego artykułu z Wikipedii (nie tylko listy autorów — całej tej sekcji). Dla artykułu z tysiącami edycji jest to oczywiście wyjątkowo uciążliwe, ale nawet dla artykułu z kilkoma wersjami jest to spora ilość tekstu.

Szczypta historii edit

Jaka jest historia prac nad tą zmianą?
Proponowana zmiana była przedmiotem kilkuletnich dyskusji pomiędzy FSF, Creative Commons i Fundacją Wikimedia. W toku przyjaznej dyskusji wszyscy jej uczestnicy wyrazili chęć zapewnienia, że "przeniesione" i "relicencjonowane" treści pozostaną wolne, zgodnie z duchem i zasadami copyleftu. W pewnym stopniu dyskusja skupiła się na szeroko znanym fakcie, iż Wikipedia jest jednym z największych projektów tworzących wolną wiedzę, ale z powodów licencyjnych jej zawartość nie zawsze może być używana, mieszana i łączona z zawartością projektów objętych nieco inną, ale stworzoną dla podobnych celów licencją CC-BY-SA (powszechnie używaną w Sieci). W rzeczywistości, kilka projektów Fundacji Wikimedia objętych jest licencją CC-BY-SA, więc jednym z celów proponowanej tu zmiany jest także zbliżenie licencji Wikipedii do licencji innych projektów Fundacji.
1 grudnia 2007 Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia podjęła ważną decyzję o wystosowaniu oficjalnej prośby o wprowadzenie w GFDL 1.3 możliwości przejścia do licencji CC-BY-SA. Uchwała ta zobowiązywała Fundację do przeprowadzenia "wewnątrzspołecznościowych dyskusji i głosowania" zanim jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone w projektach Wikimedia.

Co oznacza data 1 listopada 2008? edit

Zauważyłem, że licencja GFDL 1.3 podaje datę 1 listopada 2008 jako termin, po upływie którego można przystąpić do relicencjonowania treści — ale przecież to już dawno minęło! Dlaczego nie użyty został przyszły termin zamiast takiego, który już upłynął?
Celem takiego działania nie było wywołanie pośpiechu w "przenoszeniu" licencji, tylko zapewnienie istniejącym projektom odpowiedniej ilości czasu na przemyślenie sytuacji i ewentualne zastosowanie proponowanej tu zmiany. W swoim FAQ informuje o tym Fundacja Wolnego Oprogramowania: "jeśli jakaś praca opublikowana została poza publiczną wiki, może być ona objęta wyłącznie licencją CC-BY-SA-3.0, jeśli została dodana do publicznej wiki przed 1 listopada 2008. Nie chcemy zezwolić ludziom na zastosowanie tej możliwości wobec każdej z prac objętych GFDL. Nie chcemy także stworzyć możliwości obejścia licencji, np. poprzez dodawanie objętego GFDL materiału do wiki, a potem udostępnienie go na zasadach CC-BY-SA. Wybór terminu, który już upłynął, chroni nas przed takimi sytuacjami.
Zasada ta nie wpływa na możliwość "przeniesienia" treści projektów Fundacji do CC-BY-SA; dotyczy ona treści powstałych poza projektami Wikimedia.

Co oznacza data 1 sierpnia 2009? edit

Czy FSF nie zezwala na relicencjonowanie treści, a potem samowolnie odbiera tę możliwość w sierpniu 2009? Skoro "przenoszenie" treści na licencję CC-BY-SA jest rzeczą dobrą, dlaczego w ogóle ustalono datę końcową?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, ponownie warto posłużyć się FAQ Fundacji Wolnego Oprogramowania. Celem takiego rozwiązania tej sytuacji nie było umożliwienie "przeniesienia" treści objętej GFDL na CC-BY-SA w dowolnym momencie w przyszłości, tylko odniesienie się do faktu, iż licencja Wikipedii (i wielu podobnych jej wiki) jest licencją niezbyt dobrze przystosowaną do współpracy typu wiki, ponieważ została stworzona w innym celu. Jak wyjaśnia to FAQ FSF: "Możliwość przelicencjonowania treści nie będzie dostępna po 1 sierpnia 2009 roku. Nie chcemy, by było to ogólne pozwolenie na zamianę licencji; dla społeczności projektów wiki będzie dużo lepiej, jeśli zdecydują o tym, jaką licencję chcą stosować i będą trzymać się tej decyzji. Ustalenie daty końcowej zapewnia taki obrót spraw, jednocześnie dając wszystkim zainteresowanym wystarczającą ilość czasu do podjęcia decyzji.

Zamiana GFDL na CC-BY-SA? edit

A więc po prostu staracie się zastąpić GFDL na Wikipedii przez CC-BY-SA?
Nie, proponujemy tylko, aby cała zawartość projektów Wikimedia objęta GFDL została także jednocześnie objęta licencją CC-BY-SA, a wszystkie wersje, które powstaną po ewentualnym podjęciu decyzji, były objęte dwoma tymi licencjami naraz. Wyjątkiem będą treści pochodzące z zewnętrznych źródeł, objęte wyłącznie licencją CC-BY-SA; więcej informacji na ten temat znajdziesz w głównym tekście propozycji.

Podwójne licencjonowanie edit

Czym jest "podwójne licencjonowanie"? Jak zamierzacie sobie z tym poradzić?
Podwójne licencjonowanie oznacza po prostu, iż zawartość projektów Fundacji objęta będzie jednocześnie licencjami GFDL i CC-BY-SA, z wyjątkiem zaimportowanej treści dostępnej wyłącznie na zasadach licencji CC-BY-SA. Fundacja Wikimedia współpracowała z Fundacją Wolnego Oprogramowania nad wprowadzeniem podwójnego licencjonowania w taki sposób, by wiązało się to z jak najmniejszą ilością pracy administratorów i użytkowników projektów Wikimedia. Zarys późniejszego porozumienia wyłonił się w trakcie mailowej dyskusji z Richardem Stallmanem, który był świadom ewentualnych konsekwencji związanych z podwójnym licencjonowaniem.
Według Richarda Stallmana wprowadzenie podwójnego licencjonowania oznacza, iż:
  • Wszyscy uczestnicy projektów Wikimedia zgadzają się na poniższe warunki:
Całość tekstu dodanego po podjęciu decyzji o podwójnym licencjonowaniu objęta będzie równocześnie licencjami GFDL i CC-BY-SA; w przypadku dodania treści udostępnianej wyłącznie na zasadach licencji CC-BY-SA, a nie GFDL, będzie ona objęta wyłącznie licencją CC-BY-SA.
  • Wszystkie wersje artykułów stworzone przed podjęciem decyzji objęte będą obiema licencjami.
  • Wszystkim nowym wersjom towarzyszyć będzie poniższa informacja licencyjna:
Niniejsza strona dostępna jest na zasadach licencji CC-BY-SA.
W zależności od jej historii edycji, może być także objęta licencją GFDL; informacje o tym, jak to sprawdzić, znajdziesz na [link].
Czy podwójne licencjonowanie nie jest zbyt skomplikowanym rozwiązaniem tej sytuacji?
Wierzymy, że Richard naszkicował najlepszy sposób na wprowadzenie podwójnego licencjonowania — wierzymy także, iż kompromis ten przekona zarówno zwolenników, jak i przeciwników podwójnego licencjonowania do takiego rozwiązania istniejącej sytuacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że taki kompromis nie zadowoli w pełni wszystkich, ale mamy nadzieję, że zarówno strona popierająca, jak i przeciwna podwójnemu licencjonowaniu będą gotowe do pewnych ustępstw. Powodem zachowania GFDL w proponowany przez nas sposób był także fakt, iż licencja ta była przez lata niekwestionowaną wartością Wikipedii. Jesteśmy świadomi tego, że FSF zamierza w dalszym ciągu poprawiać i rozwijać GFDL. Jeśli pomożesz nam pójść naprzód, popierając ten kompromis, będziemy mogli powrócić do tej dyskusji razem z FSF w ciągu roku lub dwóch lat i zastanowić się, czy podwójne licencjonowanie jest nadal potrzebne.
Sprawdzenie, czy artykuł zawiera treści objęte wyłącznie licencją CC-BY-SA będzie obowiązkiem osób korzystających z zawartości projektów Fundacji – nie będzie to dodatkowym obciążeniem ich twórców. Nie jest to także rozwiązanie dwukierunkowe: umieszczanie treści dostępnych wyłącznie na zasadach licencji GFDL nie będzie możliwe.
Proponujemy także dalsze umożliwienie przesyłania grafik objętych licencją GFDL 1.2 w najbliższej przyszłości. Takie rozwiązanie ma na celu odniesienie się do obaw związanych ze "słabym" i "mocnym" copyleftem do momentu, kiedy wszystkie z nich nie zostaną ostatecznie rozwiane (przykład dyskusji na temat "słabego" i "mocnego" copyleftu dostępny jest na anglojęzycznej Wikipedii).
W jaki sposób osoby korzystające z Wikipedii będą mogły stwierdzić, czy artykuł jest objęty licencją GFDL?
Licencja CC-BY-SA wymaga podania informacji o twórcy, więc w przypadku umieszczenia w artykule na Wikipedii treści objętej wyłącznie licencją CC-BY-SA, wymagane będzie podanie informacji o oryginalnym twórcy i licencji CC-BY-SA, w ramach stosowanej obecnie procedury, dzięki której projekty Wikimedia przechowują informacje o twórcach swojej zawartości (zalecane miejsca na przechowywanie takich informacji to stopka artykułu lub historia strony). Osoby korzystające z zawartości Wikipedii będą musiały sprawdzić w tych miejscach, czy artykuł nie zawiera treści objętych wyłącznie licencją CC-BY-SA. Poradnik licencyjny, który zostanie przygotowany po ewentualnej zmianie licencji, wyjaśni bliżej tę kwestię.

Eksportowanie i importowanie treści objętych CC-BY-SA edit

Czy ten pomysł ma umożliwić Wikipedii eksportowania treści objętych licencją CC-BY-SA lub pozwolić na importowanie treści objętych tą licencją?
Krótko mówiąc, tak — w obu przypadkach. Ta propozycja ma umożliwić zarówno importowanie jak i eksportowanie treści objętych licencją CC-BY-SA. Niektóre bardzo duże projekty już obecnie przyjęły CC-BY-SA jako ich podstawową licencję. Jednym z naszych celów jest umożliwienie, aby treści z Wikipedii mogły łatwiej napędzać te projekty, a także aby one mogły dostarczać treści dla Wikipedii. Sądzimy, że obniżenie barier między projektami (poprzez migrację lub relicencjonownie zawartości Wikipedii do bardziej przyjaznej dla użytkownika licencji) pozwoli wszystkim tym projektom nawzajem się wzbogacać.

FSF vs CC? edit

To wszystko dobrze brzmi, lecz czasem zastanawiam się, czy to nie jest jakiś rodzaj spisku ludzi z Creative Commons przeciw Fundacji Wolnego Oprogramowania — przypominam sobie, że czytałem kiedyś na listach dyskusyjnych, iż istnieje jakiś spór między tymi grupami.
Według naszego doświadczenia nikt nigdy nie spiskował przeciw nikomu, a wszyscy uczestnicy debaty byli w stosunku do siebie zauważalnie przyjacielscy i nastawieni na współpracę, mając przed oczami "nagrodę" w postaci rozwijania lepszej kompatybilności między projektami wolnej kultury. Warto zaznaczyć, że Creative Commons próbowało odpowiedzieć na silne akcentowanie wolności przez społeczność Wikimedia na trzy sposoby:
  • przez wyraźne linkowanie do Definicji Twórczości Wolnej Kultury (Definition of Free Cultural Works, DFCW) bezpośrednio z tekstów licencji CC-BY-SA i CC-BY. DFCW jest podstawą Polityki Licencjonowania Fundacji Wikimedia;
  • przez opublikowanie dokumentu Statement of Intent dotyczącego jasnego sprecyzowania celu i przyszłości licencji CC-BY-SA;
  • przez bezpośrednie zaangażowanie w naszą społeczność na naszych listach dyskusyjnych przy omawianiu powyższych spraw.
Czemu FSF po prostu nie powiedziało "OK, następna wersja GFDL będzie identyczna z CC-BY-SA"?
"Ponieważ, pomimo iż projekty Wikimedia są jak dotąd największym zbiorem treści dostępnych na licencji GFDL, FSF musiało zachować w licencji ważne szczegóły dotyczące tego, aby działała ona bez zmian w stosunku do jej oryginalnych użytkowników: autorów dokumentacji oprogramowania. Dodatkowo, spora część z tej dokumentacji korzysta z cech licencji GFDL, których nie ma w CC-BY-SA, takich jak obowiązek dodawania do każdej dystrybucji okładki oraz innych sekcji niezmiennych." —David Gerard.

Dlaczego GFDL? edit

Skoro licencja GFDL jest tak uciążliwa dla edytorów i użytkowników Wikipedii, dlaczego wybrano ją w początkach tego projektu?
W czasach, kiedy zakładana była Wikipedia, dochodziło już do eksperymentów i starań związanych z wolnymi licencjami (np. w Nupedii i innych projektach), ale żadna z nich nie miała tak udanej przeszłości jak GFDL. Jednocześnie licencje Creative Commons jeszcze nie istniały lub istniały nie w dzisiejszej formie. Wybór GFDL był więc wówczas najkorzystniejszy dla zakładanej dopiero Wikipedii. Dziś, kiedy licencja GFDL rozwinęła się, a CC-BY-SA jest dostępna, mamy możliwość podjęcia decyzji, która pozwoli na osiągnięcie większej zgodności pomiędzy projektami wolnej kultury.

Zauważalna różnica? edit

Czy przeciętny użytkownik lub edytor projektów Wikimedia zauważy jakąkolwiek różnicę?
Według naszego doświadczenia stosunkowo niewielka ilość edytorów i użytkowników Wikipedii na tyle zaabsorbowana jest kwestiami licencyjnymi, o których tu dyskutujemy, aby odczuć jakąś znaczną różnicę. Mamy jednak nadzieję, iż proponowana tu zmiana będzie znacząca dla społeczności lub osób prywatnych rozwijających inne projekty wolnej kultury.

Czy to legalne? edit

Czy ta nowa klauzula migracji nie jest "zaskakująca" i dlatego nielegalna?
Wierzymy, że klauzula migracji stoi w zgodzie ze stwierdzeniem użytym w licencji GNU FDL 1.2: "Fundacja Wolnego Oprogramowania może od czasu do czasu publikować nowe, skorygowane wersje GNU Free Documentation License. Takie nowe wersje będą w duchu podobne do obecnej, ale mogą różnić się w szczegółach poruszających nowe problemy lub wątpliwości." Używanie GFDL przez Wikipedię było powodem powstania "nowych problemów lub wątpliwości", które zostały rozwiązane przez stworzenie ścieżki migracji do licencji "podobnej w duchu", która jest jednak łatwiejsza do zastosowania w kontekście, w którym obecnie używamy GFDL. Jakkolwiek konkretne sformułowania CC-BY-SA są inne niż GFDL, wolności, które one gwarantują i chronią, są identyczne, a dzięki Oświadczeniu Intencji opublikowanemu przez Creative Commons mamy gwarancję, że będą także chronione w długiej perspektywie czasu. Fundacja Wolnego Oprogramowania jest odpowiedzialnym opiekunem swych licencji i dokonała tej zmiany w FDL z pełną świadomością jej skutków.
Czy takie jednostronne zmiany w licencji są legalne we wszystkich systemach prawnych, w których ludzie mogą chcieć korzystać z naszych zasobów?
Wierzymy, że aktualizacje licencji, które fundamentalnie nie zmieniają ich ducha i które są dozwolone przez same licencje, są legalne we wszystkich systemach prawnych.

Co dalej? edit

Co zdarzy się dalej?
Proponowana tu zmiana, opisana na stronie Licensing update, zostanie skorygowana i ponownie przedyskutowana przed rozpoczęciem ogólnospołecznościowego głosowania, którego początek przewidziany jest na 5 lutego.

Projekty nie nadzorowane przez WMF edit

Jaki sposób licencjonowania jest sugerowany dla innych projektów wiki (obecnie również na licencji GFDL) dla zapewnienia najlepszej współpracy z projektami Wikimedia?
Istnieją tu dwie ścieżki. Pierwsza będzie dla projektów wiki, których zawartość obecnie objęta jest licencją GFDL. Takie projekty będą mogły skorzystać z nowej wersji GFDL (w ciągu określonego okresu) i przejść na podwójne licencjonowanie, tak samo jak Wikipedia. Inną ścieżką będzie licencjonowanie (lub relicencjonowanie) danej wiki na zasadach licencji CC-BY-SA 3.x lub późniejszej.
A co z okresem przejściowym? ("Okres przejściowy" to czas od momentu opublikowania GFDL 1.3 do przyjęcia podwójnego licencjonowania w projektach Wikimedia.)
Podwójne licencjonowanie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem, by móc przygotować się do wyników konsultacji w ramach społeczności projektów Wikimedia.

Grafiki edit

Czy proponowana zmiana licencji dotyczyć będzie zarówno grafik i tekstu, czy tylko tekstu?
Obejmie ona zarówno tekst, jak i obrazki — poza tymi, które objęte są wyłącznie licencją GFDL w wersji 1.2. Te nie będą podwójnie licencjonowane.
Gdy dojdzie do proponowanej migracji, czy zmieni to listę dopuszczalnych licencji dla grafik w projektach Wikimedia?
Nie natychmiastowo. Możliwe, że w przyszłości dodawanie kolejnych plików multimedialnych na licencji GFDL 1.2 zostanie zabronione. Jednakże będzie mogło to nastąpić wtedy, gdy CC-BY-SA zostanie zmodyfikowana tak, by bardziej bezpośrednio zmuszała do "silnego copyleftu" dla multimediów, wymuszając zastosowanie licencji CC-BY-SA wobec treści otaczających umieszczone w nich multimedia objęte tą licencją. Obecnie obie licencje są dość niejednoznaczne w tej kwestii.

Uznanie autorstwa edit

Następujące stwierdzenie pojawia się w sekcji "Dlaczego GFDL jest problemem?".
"Warto także zwrócić uwagę na fakt, że dosłowna interpretacja treści licencji wymaga dołączenia do każdej pracy pochodnej całej historii edycji danego artykułu z Wikipedii (nie tylko listy autorów — całej tej sekcji). Dla artykułu z tysiącami edycji jest to oczywiście wyjątkowo uciążliwe, ale nawet dla artykułu z kilkoma wersjami jest to spora ilość tekstu."
W jaki sposób ten uciążliwy warunek zostanie ominięty w przypadku licencji CC-BY-SA?
Ogólny mechanizm uznawania autorstwa (widoczna lista autorów) stosowany w przypadku licencji GFDL wymaga podania listy głównych autorów na stronie tytułowej danego dzieła. Mechanizmy uznawania autorstwa stosowane np. przez anglojęzyczną Wikipedię zezwalały na uznanie autorstwa jedynie przez podanie linku do hasła lub jego historii – nie było to całkowicie zgodne z wymaganiami licencji GFDL w tej kwestii. Strona historii dostępna jako zakładka przy każdym artykule Wikipedii może być interpretowana jako niebędąca "sekcją" lub "zatytułowaną częścią", jak jest to wymagane przez licencję GFDL; podobnie, w przypadku artykułów na Wikipedii nie istnieje Strona Tytułowa.
Biorąc pod uwagę nasze warunki korzystania z witryn oraz sposoby uznawania autorstwa wykorzystywane przez projekty Wikimedia wierzymy, iż rozsądnym wyjściem w kwestii uznania autorstwa jest wymaganie podania linku do odpowiedniego artykułu. Licencja CC-BY-SA zezwala na taki sposób uznawania autorstwa, zgadzając się, by autor mógł żądać uznania autorstwa poprzez podanie swojego nazwiska/pseudonimu lub odpowiedniego adresu w sieci. Proponowane przez nas warunki uznawania autorstwa są zgodne z licencją CC-BY-SA; takie rozwiązanie za zgodne z literą i duchem tejże licencji uznał główny prawnik Creative Commons. Ankieta badawcza przeprowadzona w anglo- i niemieckojęzycznej Wikipedii sugeruje także, iż ten model uznawania autorstwa preferowany jest przez społeczność Wikipedii.
Sekcja "Historia" w dziełach objętych licencją GFDL istnieje po to, by móc śledzić zmiany w tych dziełach. Licencja CC-BY-SA nie posiada znaczących wymagań w przypadku śledzenia zmian poza wymaganiem podania informacji o zmianie dzieła w stosunku do jego pierwotnej wersji.
Czy jakaś zewnętrzna strona (por. sekcja 4c) zostanie podana w spisie autorów (np. Fundacja Wikimedia jako sponsor projektu)?
Nie.
Czy edytorzy projektów Wikimedia zostaną poproszeni o zrzeczenie się prawa do uznania autorstwa w czasie klikania przycisku "Zapisz"?
Nie.

Jakie są argumenty przeciwne tej zmianie? edit

Stworzyliśmy otwartą stronę gromadzącą argumenty przeciwników tej zmiany. Na niektóre z nich Fundacja Wikimedia odpowie na stronie dyskusji.