Licensing update/Questions and Answers/ms

Shortcut:
LU/FAQ

Perihal

edit
Apa yang dicadangkan, dan perubahan yang diusulkan?
Tidak seperti kebanyakan kandungan di web, teks yang diterbitkan di Wikipedia dan projek Wikimedia Foundation yang lain tidak tertakluk di bawah hakcipta tradisi. Sebaliknya, masyarakat Wikimedia beriktizam kepada prinsip maklumat bebas sama seperti prinsip yang telah diterapkan bagi software oleh pergerakan perisian bebas dan sumber terbuka, membenarkan sesiapa bagi mengguna semula maklumat bagi apa jua matlamat. Ini dicapai melalui lesen yang memberikan kebebasan yang tidak terdapat melalui lesen hakcipta tradisi.
Lesen yang dipilih bagi Wikipedia merupakan Dokumentasi Lesen Bebas GNU (GNU Free Documentation License) (GFDL) yang dibangun dan dimajukan oleh Free Software Foundation. Menekankan hubungan mendalam antara Wikipedia dan masyarakat perisian bebas, lesen ini pada asalnya dibangunkan bagi dokumentasi lesen perisian. Bagaimanapun, ketika Wikipedia dan projek lain berkembang dan terus berkembang dengan pesat, ia menjadi semakin jelas bahawa Wikimedia tidak lagi sesuai menggunakan lesen ini, sebagaimana dahulu. Dengan itu, bagi menjadikan kandungan Wikipedia lebih mudah digunakan dan serasi secara perundangan dengan projek kandungan bebas kini, Wikimedia Foundation bertujuan mengemukakan cadangan kepada masyarakat Wikimedia bagi menjadikan keseluruhan kandungan yang masa kini diedarkan oleh Wikimedia Foundation di bawah lesen GFDL digantikan dengan lesen CC-BY-SA 3.0, di mana CC-BY-SA akan menyingkir GFDL apabila mana kandungan pihak ketiga hanya dilesenkan di bawah lesen CC-BY-SA diimport; ini, dan juga mengapa lesen CC-BY-SA dicadangkan sebagai lebih seusai, dijelaskan dengan lebih terperinci di bawah.
Lesen GFDL baru-baru ini telah dikemaskini dalam bentuk menjadikan perlesenan semula dibolehkan tanpa meminta secara langsung setiap pemegang hakcipta yang menyumbang kepada hasil kerjasama (lihat di bawah). Keputusan samaada untuk mengemaskini terma perlesenan bagaimanapun bertujuan dilakukan secara undian demokratik keseluruhan masyarakat, sejagat, di mana majoriti mudah pengguna berkelayakan akan di anggap sokongan mencukupi bagi penukaran ini. Undian telah bermula sejak awal bulan April, dan akan berakhir pada 3 May.

Kenapa beralih?

edit
Kenapa Wikimedia Foundation berminat untuk beralih dari GNU Free Documentation License (GFDL) kepada Creative Commons Attribution Share-Alike license (CC-BY-SA)?
Dimulai dengan satu petikan dari Jimmy Wales:
"Ketika saya memulakan Wikipedia, Creative Commons tidak wujud. Free Documentation License merupakan lesen pertama yang terbaik menunjukkan bagaimana prinsip pergerakan perisian bebas boleh digunakan bagi hasil kerja yang lain. Bagaimanapun, ia direka bagi kategori hasil kerja khusus: dokumentasi perisian. Lesen CC-BY-SA adalah lesen lebih generik yang memenuhi keperluan Wikipedia hari ini, dan saya sangat berterima-kasih bahawa FSF teleh membenarkan perubahan ini berlaku. Bertukar kepada CC-BY-SA akan juga membenarkan kandungan dari projek kita untuk dicampur secara bebas dengan kandungan CC-BY-SA. Ia adalah perubahan kritikal yang perlu bagi masa hadapan Wikimedia."
Lesen GFDL pada asalnya dirangka bagi menangani set masaalah yang khusus, termasuk kemungkinan sesetengah syarikat mungkin menggunakan dokumentasi tidak bebas sebagai cara membebankan yang sepatutnya perisian bebas. Keputusan reka bentuk yang digunakan bagi lesen dokumentasi tidak semestinya menangani masaalah yang timbul dengan projek kerjasama ramai pengguna yang besar sepertimana Wikipedia, dan ia sebaliknya mungkin mencipta masaalah baru yang menjadikan kandungan bebas lebih sukar digunakan.
Ini merupakan sebab utama mengapa Creative Commons telah mereka lesen copyleft generik khusus bagi hasil kerja bukan perisian, lesen CC-BY-SA. Lesen Creative Commons telah melihat penerimaan meluas di web, dengan anggaran lebih 130 hasil kerja dilesenkan menggunakan satu darinya (lihat Creative Commons Metrics bagi statistik). Malangnya, hasil kerja di bawah CC-BY-SA dan GFDL tidak boleh digabung secara langsung, mewujudkan masaalah halangan keserasian yang tidak perlu dan tetapi bermasaalah dalam pergerakan budaya bebas.
Free Software Foundation (yang mengekalkan GFDL), Creative Commons (yang mengekalkan lesen CC-BY-SA), dan Wikimedia Foundation (yang mengurus Wikipedia antara projek budaya-bebas yang lain) telah bekerjasama bagi membangunkan laluan bagi "memindah" atau "melesankan kembali" kandungan Wikipedia (dan kandungan wiki-wiki yang serupa) kepada lesen CC-BY-SA yang menggabungkan nilai budaya-bebas GFDL dengan boleh-guna pratikal meluas dalam konteks hasil kerjasama.
Penilaian semula our comparison of the two licenses juga mungkin berguna bagi menjawab persoalan ini.

Mengapa GFDL bermasaalah?

edit
Dalam cara mana GFDL, yang pada saya kelihatan baik, menjadi masaalah bagi Wikipedia atau masyarakat penyunting dan penggunanya?
Ahli masyarakat David Gerard telah memberikan ringkasan baik mengenai isu ini bagi kita semua, dengan itu dalam semangat mengguna semula kandungan berguna, kami menyesuaikan ringkasannya:
"GFDL telah ditulis sebagai lesen bagi buku panduan perisian atas kertas dengan satu atau sedikit pengarang. Ia tidak sesuai langsung bagi kandungan wiki yang mempunyai kemungkinannya beratus penyunting. Nupedia yang sebelum Wikipedia, akhirnya mengambilnya pada masa iti kerana lesen CC-BY-SA masih belum wujud.
"GFDL amat sukar diamalkan, setidak-tidaknya dalam konteks perjek kerjasama ramai pengguna yang besar seperti Wikipedia.
"Cubaan mematuhi boleh menyusahkan. Mematuhi lesen, setiap petikan bermakna (lebih dari kegunaan adil) dari hasil kerja GFDL memerlukan kepilan satu salinan lesen (tiga atau empat muka cetakan). Kandungan GFDL hampir mustahil digunakan dalam kandungan suara atau video disebabkan ini.
"Sungguhpun mudah diikuti di web (pautan kepada salinan tempatan lesen GFDL) atau dalam buku (penerbitan lesen tiga muka), ia hampir mustahil digunakan bagi karya pendek.
"Laman 'bagaimana mematuhi' pada pelbagai Wikipedia adalah lebih kepada pendapat penyunting individu fikirkan baik, tidak semestinya apa yang dimaksudkan dalam lesen – sebagaimana diadu oleh pengguna semula yang dituduh bersalah kerana tidak mematuhi pemahaman bulan ini.
"Malah memotong dan menampal teks antara dua rencana Wikipedia adalah secara teknikal melanggar peraturan kecuali senarai penuh penyunting bagi kerja itu dilampirkan. Ini tidak boleh digunakan langsung pada wiki.
"CC-BY-SA semakin menjadi lesen biasa bagi kandungan bebas yang bertujuan sebagai kekal bebas ('copyleft'). Terdapat banyak teks, gambar, wayang dan lain-lain yang kandungan Wikipedia tidak boleh dicampurkan. (Persamaan perisian adalah menggunakan lesen copyleft yang tidak serasi-GPL – ia menjadikan hasil kerja anda pulau terasing tanpa sebarang keuntungan.)"
Ia juga penting menonjolkan bahawa pemahaman harafiah bagi keperluan akuan GFDL memerlukan salinan lengkap seksyen "sejarah" rencana dengan kesemua hasil kerja hasilan (bukan setakat nama pengarang – kesemua seksyen). Bagi rencana dengan ribuan suntingan, ia jelas amat membebankan, tetapi walaupun dengan sejumlah kecil suntingan, ia merupakan teks yang banyak.

Latar belakang

edit
Bagaimana latar belakang perundingan yang membenarkan perubahan ini berlaku?
Laluan pemindahan ini telah menjadi subjek perbincangan dikalangan FSF, Creative Commons, dan Wikimedia Foundation selama beberapa tahun. Ia merupakan perbincangan secara baik, dan kesemua peserta mempunyai matlamat yang sama bagi memastikan "perlesenan semula" atau kandungan "dipindah" adalah bebas, dan selaras dengan prinsip "copyleft" yang kukuh. Pada satu tahap perbincangan berpusat pada fakta yang telah lama diakui – bahawa Wikipedia merupakan kumpulan maklumat bebas terbesar, tetapi disebabkan isu perlesenan ia tidak sentiasa mudah digunakan semula, dicampur, dan digabung dengan kandungan lain yang ada di bawah lesen CC-BY-SA yang agak berbeza tetapai memiliki tujuan yang serupa (yang digunakan secara meluas di tempat lain di Jaringan). Malah, beberapa projek Wikimedia Foundation turut menggunakan lesen CC-BY-SA, dengan itu satu dari matlamat di sini adalah membawa perlesenan Wikipedia agar menyerupai dangan kandungan projek Wikimedia Foundation yang lain.
Pada 1 Disember 2007, Lembaga Amanah Wikimedia Foundation membuat keputusan penting untuk memohon perlaksanaan laluan pemindahan rasmi kepada CC-BY-SA dalam lesen GFDL 1.3. Keputusan ini turut merangkumi sokongan kepada "pemilihan dan perbincangan komuniti" sebelum sebarang perubahan dilaksanakan pada tapak laman Wikimedia Foundation.

Tarikh 1 November 2008

edit
Saya perasan bahawa tarikh kelayakan bagi kandungan layak dilesenkan semula adalah 1 November 2008 – tarikh ini telah lepas. Mengapa tidak menggunakan tarikh hadapan dan bukannya yang telah lepas?
Matlamat di sini adalah untuk tidak mencetus "berasak-asak untuk memindah," tetapi sebaliknya memberikan laluan bagi projek sedia ada untuk menilai dan menerima pakai pertukaran antara lesen. Sebagaimana Free Software Foundation tunjukkan pada laman FAQ: "if a work was originally published somewhere other than a public wiki, you can only use it under CC-BY-SA 3.0 if it was added to a wiki before November 1, 2008. Kami tidak mahu memberikan kebenaran ini kepada sebarang dan semua kerja yang dibebaskan di bawah GFDL. Kami juga tidak mahu orang memainkan sistem dengan menambah bahan GFDLed ke dalam wiki, dan kemudiannya menggunakannya di bawah CC-BY-SA selepas itu. Memilih tarikh akhir yang telah lalu jelas menghalang perkara ini."
Ini tidak menjejaskan keupayaan kami untum memindah kandungan berasal dalam wiki kami, cuma keupayaan melesen semula kandungan yang berasal dari luar wiki Wikimedia Foundation.

Tarikh Ogos 2009

edit
Bukankah FSF memberikan kebenaran ini dan kemudiannya membuangnya dari garis ke bawah - pada Ogos 2009? Bukankah itu arbitari? Jika pemindahan antara lesen adalah perkara baik, kenapa perlu meletak tarikh akhir pada pilihan?
Ia membantu sekali lagi untuk merujuk kepada laman Free Software Foundation FAQ. Matlamat bagi perundingan ini bukanlah menjadikannya kekal mudah untuk menukar antara lesen bebas tetapi untuk menangani fakta bahawa asas lesen bagi Wikipedia (dan banyak wiki yang serupa) adalah lesen yang tidak begitu sesuai bagi kerjasama wiki kerana ia dibangunkan bagi set tujuan yang berbeza. Sebagaimana FSF FAQ tunjukkan: "[T]his permission is no longer available after August 1, 2009. Kami tidak mahu ini menjadi kelulusan umum bagi bertukar antara lesen: masyarakat akan lebih baik jika setiap wiki membuat keputusan sendiri mengenai lesen mana yang ia lebih suka gunakan, dan kekal dengannya. Tarikh akhir ini memastikan bahawa keputusannya, sungguhpun masih memberikan semua wiki masa yang mencukupi untuk membuat keputusan mereka."

Menggantikan GFDL dengan CC-BY-SA?

edit
Jadi, anda pada asasnya cuba menggantikan GFDL di Wikipedia dengan CC-BY-SA?
Tidak, kami cadangkan bahawa semua kandungan yang tersedia di bawah lesen GFDL akan juga dibebaskan di bawah lesen CC-BY-SA, dan semua semakan semula perlu dwi-lesen, dengan pengecualian tambahan hanya-CC-BY-SA dari sumber luar. Lihat main proposal untuk perincian.

Dwi-lesen

edit
Apa it dwi-lesen? Bagaimana anda akan mentakbirnya?
Secara mudah ia bererti bahawa kandungan akan berada di bawah dua-dua lesen GFDL dan CC-BY-SA secara serentak, kecualisesetengah bahan khusus CC-BY-SA diimport dan digunakan dalam kandungan tertentu. Dalam erti kata lain, pengguna semula boleh memilih samaada menggunakan semula kandungan Wikipedia di bawah lesen GFDL atau lesen CC-BY-SA (dengan beberapa pengecualian). Kita telah bekerja sama dengan FSF dan yang lainnya bagi cuba melaksanakan dwi-lesen dalam cara yang memerlukan sedikit kos pentakbiran (atau kos penyunting atau pengguna). Lakaran bagi aturan ini telah ditetapkan dalam surat eletronik oleh Richard Stallman, yang mengambil kira keperluan bagi menjadikan masaala dwi-lesen ini boleh ditangani:
 • SEMUA penyumbang bersetuju dengan yang berikut:
  Wikipedia boleh membebaskan teks baru mereka di bawah kedua-dua lesen GFDL dan CC-BY-SA secara selari. Bagaimanapun, sekiranya mereka mengimprt kandungan luar yanghanya tersedia di bawah CC-BY-SA dan bukannya GFDL, Wikipedia terikat dengannya.
 • Semua versi semula lama di bebaskan di bawah GFDL dan CC-BY-SA.
 • Semua versi semula baru dibebaskan dengan kenyataan lesen berikut:
  Laman ini dibebaskan di bawah CC-BY-SA. Bergantung kepada sejarah suntinganya, ia MUNGKIN juga ada di bawah GFDL; lihat [pauta] bagi bagaimana menentukannya.
Tidakkah dwi-lesen penyelesaianrumit bagi keadaan ini?
Kami percaya Richard melakuka terbaik bagi melakar perlaksanaan sesuai bagi dwi-lesen – kami percara bahawa tolak-ansur dwi-lesen perlu sekata membenarkan penyokong dwi-lesen dan pembangkang dwi-lesen menyokong pertukaran. Kami menyedari bahawa tolak-ansur ini tidak memuaskan hati semua orang, tetapi berharap kedua-dua penyokong dwi-lesen dan pembangkang dwi-lesen tidak berkeras. Sebahagian dari sebab mengekalan GFDL dalaman dalam cara yang kami cadangkan di sini bertepatan dengan GFDL merupakan nilai yang tidak dipertikaikan bagi Wikipedia selama ini. Kami menyedari bahawa FSF bergerak kehadapan dalam usahanya sendiri bagi menilai semula dan mengubah GFDL. Jika anda membantu kami bergerak kehadapan dengan tolak ansur ini, kami boleh menilai semula keadaan dwi-lesen dalam setahun dua bersama-sama dengan FSF dan lihat samaada ia masih diperlukan.
It will be the obligation of re-users to validate whether an article includes CC-BY-SA-only changes – dual licensing should not be a burden on editors. This is also not intended to be bidirectional, so merging in GFDL-only text will not be possible.
What about merging in GFDL-only content?
While merging GFDL-only text into WikiMedia projects will ultimately no longer be possible, we propose to continue to permit GFDL 1.2-only media uploads for the foreseeable future, to address concerns regarding strong and weak copyleft, until such concerns are fully resolved to the satisfaction of community members. (For a discussion of "strong copyleft" versus "weak copyleft," see generally the Wikipedia entry on "Copyleft".)
How will re-users determine whether or not an article is available under GFDL?
The CC-BY-SA license requires attribution, so when third party content is imported under "CC-BY-SA-only", it will have to be noted who the author is and that it was released under CC-BY-SA, as part of the normal, existing procedures through which projects make note of such histories (we recommend the article footer or the version history). Re-users will have to consult this information to determine whether CC-BY-SA-only content has been imported. Our licensing guidelines will make that clear.

Exporting and importing CC-BY-SA data

edit
Is the idea to allow Wikipedia to export CC-BY-SA-licensed content? Or to allow increasing importing of CC-BY-SA-licensed content?
In a word, both. This proposal aims at least to allow both importing and exporting CC-BY-SA-licensed content. Some very large projects already have adopted CC-BY-SA as a standard license. One of our goals here is to enable Wikipedia content to fuel these other projects more easily, and for them to provide content to us as well. We think lowering the barriers between projects in this way (by migrating or relicensing Wikipedia content under a more user-friendly license) will allow all these projects to become much richer.

FSF vs CC?

edit
All that sounds good, but sometimes I wonder if this is somehow a plot against the Free Software Foundation by Creative Commons folks – I seem to recall reading on mailing lists that there's some distrust between these groups.
Our experience has been that nobody's been plotting against anybody, and that all the participants have been remarkably friendly and cooperative, with their "eyes on the prize" of developing greater interoperability and compatibility among free-culture projects. It is worth emphasizing that Creative Commons has tried to recognize the strong commitment to freedom by the Wikimedia community in three ways:
 • by very prominently linking to the Definition of Free Cultural Works from the CC-BY-SA and CC-BY licenses. The DFCW is the basis of the Wikimedia Foundation's own Licensing Policy.
 • by publishing a Statement of Intent regarding the CC-BY-SA license to clarify the purpose and future of the license;
 • by directly engaging with our community on our mailing lists regarding these issues.
Why didn't the FSF just say "OK, the next GFDL is the same as CC-BY-SA?"
"Because, despite Wikimedia sites being by far the largest corpus of GFDL content, the FSF needed to keep important details of how the license works the same for its original audience: authors of software manuals. Plus, many software manuals use features of the GFDL that are not in CC-BY-SA, such as provisions for cover texts and 'invariant sections.'" – David Gerard

Why GFDL initially?

edit
If the GFDL is so difficult for editors and users, why was it adopted for Wikipedia in the first place?
At the time Wikipedia began, there had already been some experimentation with other attempts at free licenses (at Nupedia and elsewhere), but none of them had the successful track record of the GFDL. At the same time, the Creative Commons free licenses had not been developed (or at least not in their current form). So GFDL at the time was the best option available. Now that GFDL has evolved, and CC-BY-SA is available, we have a better option available, and one that will provide more compatibility among free-culture projects.

Noticeable difference?

edit
Will the average user or editor notice any difference?
Our experience has been that relatively few editors and users are engaged enough with the licensing issues we're discussing here to be affected in any significant way by the update (not that we are attempting to stereotype the "average editor" when we say that). However, we believe the difference will be significant for other communities and individuals developing content.

Legally valid?

edit
Isn't this new migration clause "surprising" and therefore legally invalid?
We believe that the migration clause is consistent with the language used in the GFDL 1.2: "The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns." The use of the GFDL by Wikipedia has given rise to "new problems or concerns", which were addressed by giving a migration path to a license "similar in spirit" which is, however, simpler to use in the context in which we are currently using the GFDL. While the specific wording of CC-BY-SA is different from that of the GFDL, the freedoms it guarantees and preserves are identical, and thanks to the Statement of Intent by Creative Commons, are guaranteed to be protected in the long term. The Free Software Foundation is a responsible custodian of its licenses and has made this change to the FDL in full awareness of its implications.
Are such unilateral changes to a license legal in all jurisdictions where people may wish to re-use our content?
We believe that licensing updates that do not fundamentally alter the spirit of the license and that are permitted through the license itself are legally valid in all jurisdictions.

What's next?

edit
What will happen next?
The proposal at Licensing update will be revised and discussed further before the launch of a community wide vote, which should occur before April.

Non-WMF projects

edit
Which licensing is suggested for other wiki projects (presently under GFDL, too) for the best interchange with WMF projects?
There are two paths here. One path would be for a wiki project currently under GFDL to take advantage of the new GFDL version (within the specified time period) and dual-license its content precisely as Wikipedia is currently proposing to dual-license its own content. Another path would be simply to license (or relicense) one's wiki under CC-BY-SA 3.x or later.
And for the transition period? ("Transition period" is the time from publishing GFDL 1.3 up to adoption of dual licensing policy at Wikimedia projects.)
To be prepared for any outcome of the community consultation, dual-licensing is the safest solution.

Images

edit
Does this migration affect both text and images, or only text?
It will affect both text and images, except for images which are licensed under "GFDL 1.2 only". Those will not be dual-licensed.
If the migration occurs, will it change what image licenses are allowed to be used on WMF projects?
Not immediately. It is possible that, at some future point, GFDL 1.2 media may be disallowed. However, this will only happen if CC-BY-SA is modified to make it more explicitly a "strong copyleft" license for embedded media, requiring the surrounding content to be licensed under CC-BY-SA. Currently both licenses are somewhat ambiguous in this regard.

Attribution

edit
The following statement appears in the "Why is GFDL a problem?" section.
It is also worth pointing out that a literal interpretation of the attribution requirement of the GFDL requires complete duplication of the "history" section of the article with every derivative work (not just the author names – the entire section). For an article with thousands of revisions, this is obviously highly onerous, but even with just a smaller number of revisions, it is a significant amount of text.
How will this "onerous" requirement be avoided using CC-BY-SA?
The primary attribution mechanism (visible credit) recognized in GFDL documents is attribution through the title page, limited to principal authors. Our own terms of use (e.g. English Wikipedia example notice) have generally allowed people to give credit by referencing the article or history page, but those terms did not meet the requirements of the GFDL to the letter. The History page reachable from a Wikipedia article could be interpreted as not being a "section" or a "named subunit" as required by the license (it can also be on a different server than the page's one); similarly, there's not a Title page.
Given our own existing site terms as well as the actual ways in which credit is given in Wikipedia to a contributor, we believe a consistent approach to attribution in Wikipedia is to state a requirement to attribute articles by linking to them. CC-BY-SA allows for this attribution model, as it permits the author to require attribution-by-name or attribution-by-URL. That this approach is consistent with the language and intent of CC-BY-SA has been validated by Creative Commons General Counsel. An exploratory survey conducted in the English and German Wikipedia also suggests that this model is the preferred attribution model by the Wikipedia community and represents the best reconciliation of our desire to credit authors, and our mission to facilitate the free exchange of knowledge.
The "History" section of GFDL documents exists for purposes of change tracking. CC-BY-SA does not include significant change tracking requirements, except for giving a reasonable indicator that a document has been modified from its original version.
Will another party be designated (as in section 4(c) of CC-BY-SA 3.0) for credit (i.e. WMF as sponsor institute or publishing entity)?
No.
Will the contributor be asked to renounce their attribution rights while pressing the "submit" button?
No.

What are the arguments oppositional to this change?

edit
There is an open page collecting oppositional arguments, some of which will be responded to by the Wikimedia Foundation on the discussion page.

Voting process

edit
Why am I being transferred to a separate server to vote?
To prevent manipulation of the vote and to protect the secrecy of ballots, the vote is being administered by an independent third party, Software in the Public Interest, Inc., a non-profit organization. SPI has also previously administered an election to the Board of Trustees of the Wikimedia Foundation. SPI runs an installation of the MediaWiki software with the SecurePoll extension.
The vote results will be tallied by the licensing committee, an independent group of Wikimedia volunteers. Per the Access to nonpublic data policy, information about IP addresses is limited to users who have disclosed their age and identity to the Wikimedia Foundation, and who are above the age of majority in their jurisdiction.
What information is sent to SPI and how does the session transfer work?
Wikimedia sends the following information about voters to SPI:
 • User name
 • Blocked status
 • Edit count
 • Group membership
 • Language preference
Of these, only the language preference is private data. Wikimedia also sends an authentication token which is specific to SecurePoll and is not useful for any other purpose. Forensic information such as IP address is gathered by the SPI server directly from the user.
Technically, session transfer works as follows:
 • Wikimedia gives the user a secret token
 • The user sends the token to SPI by clicking the jump button
 • SPI sends the token back to Wikimedia, to auth-api.php via HTTPS, for verification
 • Wikimedia verifies the token and provides user data
 • SPI checks the voter qualifications using this information, creates a voter ID, and sets a local session cookie.