Licensing update/Committee/nl

NOTA BENE: Onderstaande tekst is de door een vrijwilliger opgestelde vertaling van het Engelse origineel. Deze kan verouderd, onvolledig of onjuist zijn. Lees bij twijfel alstublieft het Engelse origineel of werk mee aan verbetering van vertalingen.

Verwijzing:
Licom

Het licentiewijzigingscomité is een groep Wikimedia-gemeenschapsleden aaangewezen door de Stichting Wikimedia om het besluitvormingsproces te ondersteunen en te faciliteren en zonodig wijzigingen te bewerkstelligen die voortvloeien uit de beslissing van de gemeenschap om Wikimedia's licentievoorwaarden (zie licentiewijziging). Als groep is het comité officieel onafhankelijk of er nu wel of geen verandering plaatsvindt. De rollen van het comité omvatten:

 • Meewerken om er zeker van te zijn dat het proces volledig gedocumenteerd en begrijpelijk is.
 • Helpen het licentiewijzigingstijdpad te bekrachtigen.
 • Ondersteunen bij het vertalingsproces van alle sleuteldocumenten.
 • Koppelen van Openbaar belang-programmatuur, de onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die de stemming zal administreren en de resultaten hiervan tellen uitgezonderd dubbele en ongeldige stemmen.
 • Het resultaat bekendmaken aan de gemeenschap en het bestuur van de Stichting Wikimedia.
 • Ondersteuning leveren bij het implementeren van het besluit als het aangenomen is, over alle projecten heen door het helpen wijzigen van relevante beleidspagina's, sjablonen en handleidingen.
 • Zo nodig overige ondersteuning.

Het werk van het comité is georganiseerd via een openbare mailinglist en hier op Meta. Koppeling vindt plaats met de Stichtingsstaf, maar zal onafhankelijk te werk gaan voor wat betreft het administreren van de stemming.

LedenEdit

De volgende stafleden communiceren direct met het comité:

 • Erik Moeller, Afdelingsdirecteur, Stichting Wikimedia (de, en-4)
 • Mike Godwin, Algemeen Beraad, Stichting Wikimedia (en)
 • Cary Bass, Vrijwilligerscoördinator, Stichting Wikimedia
 • Tim Starling,[1] Programmatuurontwikkelaar, Stichting Wikimedia
 • Brion Vibber, Chef Technisch Beambte, Stichting Wikimedia
 1. a b c d Medewerker kan de SPI-site bewerken.