ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್

This page is a translated version of the page Karavali Wikimedians and the translation is 100% complete.
Main pageMembersMeetupsEventsLibraryCollaborationsStudent AssociationBylawsReportsMedia


ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್
ಜಾಗೆಬಾರತೊ
ಅಂಗಸಂಸ್ತೆದ ಸಂಕೇತೊKVL
ದೆಸೊದ ಸಂಕೇತೊIN
ಉಂಡಾಯಿನ ತಾರೀಕ್7 ಪೆಬ್ರವರಿ 2017
ಅನುಮೋದನೆ ಅಯಿನ ತಾರೀಕ್28 ಪೆಬ್ರವರಿ 2017
ಮುಕ್ಯ ಕಚೇರಿಕುಡ್ಲ, ಭಾರತೊ
ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್‌30+ ಸಕ್ರೀಯೊ ಸದಸ್ಯೆರ್
ಅದಿಕೃತ ಬಾಸೆ(ಲು)ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತುಳು,

ಕನ್ನಡ, and

ಕೊಂಕಣಿ
ಗುರ್ಕಾರೆDr Vishwanatha Badikana
ಸಂಯೋಜನೆದ ಕಾಕಜಿಅಫಿಲಿಯೇಶನ್‌ ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ಣಯೊ (2017)
ಸಮ್ಮಂದೊಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ
ಟ್ವಿಟ್ಟರ್karavaliwiki
ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌karavali_wikimedia
ದ್ಯೇಯವಾಕ್ಯೊಮುಕ್ತ ಗೇನೊ!

ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪನ್ಪುನವು ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ನರೆ ಗುಂಪಾದ್, ಅಕುಲು ಮುಕ್ಯವಾದ್ ತುಳು(tcy), ಕನ್ನಡ(kn), ಬುಕ್ಕೊ ಕೊಂಕಣಿ(kok) ಬಾಸೆದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಭಾರತೊದ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಬೇತೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ (ಮುಕ್ತಗೇನೊ) ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕೊ ಬುಕ್ಕೊ ಭಾರತೊದ ಕೇರಳೊ ರಾಜ್ಯೊದ ಬಡೆಕಾಯಿ ಬಾಗೊದ ಏರಾಂಡಲಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿಯರ ಇಚ್ಚೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಈ ಗುಂಪುದ ಸದಸ್ಯೆರಾವೊಲಿ

ಎಂಕ್ಲೊ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ದ ಉದ್ದೇಸೊಗು ಸಾಯೊ ಮಲ್ಪುವೊ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರೆ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ದಿಂಜ ಮುಕ್ತ ಗೇನೊದ ಉಪಕ್ರಮೊನು ಸೇರೊನ್‌ನಂಚನೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕೊ ಮೂಮೆಂಟ್ 2030 ಚಟುವಟಿಕೆಲೆನ್ ಬುಲೆಪಾಬೊ. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಲೆಗ್ ಪೊಗ್ಗುನ, ಬುಲೆಪಾವುನ ಬುಕ್ಕೊ ದಾನೊ ಕೊರ್ಪುನ ಸಾಮರ್ತ್ಯೊನು ಸೇರೊಂದು ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣೊದ ವಿಸಯೊ ತಿಕುನ ಬುಕ್ಕೊ ಗಳಸುನೆದ ಬಗೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕೆರೆಗ್ ಬೆರಿಸಾಯೊ, ಪ್ರಚಾರೊ ಬುಕ್ಕೊ ತಿಳ್‌ವಳಿಕೆನ್ ಕೊರ್ಪುನವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಉದ್ದೇಸೊ ಆತ್ಂಡ್.

ಉದ್ದೇಸೊಲು

  • ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಬಾಸೆ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ನಾನಾತ್ ತೆರಿಯೊನಿಯರ ಜಗತ್ತ್‌ಗ್ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ;
  • ಮಾಂತ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ವಿಸೇಸವಾದ್ ತುಳು ಗಳಸುನೆನ್ ಪುಗರ್‌ಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಬೆರಿತಟ್ಟ್‌ಲೆ;
  • ವಿಕಿ ಶಿಕ್ಷಣೊ ಕಜ್ಜಕೂಟ ಬುಲೆಪಾದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕಟ್ಟ್‌ಲೆ;
  • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ ಲೇಕನೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಬೇತೆ ವಿಸಯೊಲೆನ ಗುಣಮಟ್ಟೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಕ್ಯೆನ್ ಸುದಾರ್ಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ;
  • ಬೇತೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರೆರೆ ಗುಂಪುಲು ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಗಟನೆಲು, ಭಾರತೊದ ಬೇತೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗುಂಪುಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರೊ ಮಲ್ಪುಲೆ;
  • ಸಾಲೆಲು, ಸಂಸ್ತೆಲು, ಗ್ರಂತಾಲಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಎಚ್ಚದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೂಟೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಬೌತಿಕೊ ಪ್ರಬಾವೊಡು ತುಳು ಜನೊಕುಲೆಡ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ ಆವೊಡುಂದು ಕಲ್ಪನೆನ್ ಪರಡೊಡು ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಚಾರೊ ಮಲ್ಪೊಡು
  • ಭಾರತೊಡು ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ನೆರೆನ ಕೇಂದ್ರವಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ;
  • ಮಲ್ಲ ಪ್ರದೇಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ವಿದೇಸೊದ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯೊದೊಟ್ಟುಗೆ ಸಾಯೋಗೊ;

ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಪ್ಪುಕೊರ್‌ಲೆ

ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಫ್ ಗಾದ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತ್‌ನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಲು

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ಗಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತ್‌ನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಲು:

ನಿರ್ಣಯೊಲು

ಸದಸ್ಯೆರ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಬುಕ್ಕೊ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರ್‌ನ ನಿರ್ಣಯೊಲೆನ್ ನಿಗ್‌ಲ್ ತೂವೊಲಿ.

ಆಫಿಲಿಯೇಶನ್‌ ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ಣಯೊಲು