Ohjeita eturistiriitojen käsittelyyn

This page is a translated version of the page Guidelines on potential conflicts of interest and the translation is 16% complete.
Outdated translations are marked like this.

Introduction

We are asking for community opinion on these five movement-wide guidelines that would help identify potential conflicts of interest when asking for resources belonging to the Wikimedia movement. The proposed draft of these guidelines is set out below for community review. We welcome your comments at the meta discussion page. After community consultation, we expect to finalize the guidelines and propose them to the WMF Board of Trustees for adoption by resolution.

Generally, mismanaged personal interests resulting in potential conflicts of interest can hurt our movement, both in reputation and financially. The proposed guidelines seek to encourage full disclosure of personal and financial interests with respect to people’s requests for movement resources. The guidelines help ensure that those movement resources -- like grants, staff time, scholarships, trademark licenses, travel reimbursements, fellowships, employment, and conference resources -- are used in pursuit of our mission. The guidelines apply to requests for resources from any movement entities, groups, associations, or persons, such as the Wikimedia Foundation, chapters, thematic organizations, movement partners, user groups, Wiki Loves Monuments, GLAM organizations, and Wikipedians in Residence. The guidelines are not comprehensive or exhaustive. They are intended to support existing movement values and conflict of interest policies, which may require recusal or other ways of managing the conflict.[1]

Importantly, the guidelines are not intended to address directly more specific controversial topics, like paid editing. We understand that the community is engaged in that discussion in other venues. That said, these guidelines may serve as a foundation upon which to build more specific policies in the future. For now, however, we simply want to suggest some simple, hopefully uncontroversial guidelines to help people know when they should be disclosing their personal or financial interests in their requests for and use of movement resources.

We would like to hear what you think. Feel free to leave your comments or propose edits on the meta discussion page. We are not seeking consensus or an RfC. This is to help us hear where we need to improve the document. To help ensure global understanding and easier translations, we are proposing that the guidelines be short and confined to one page. The WMF legal department greatly appreciates the opportunity to hear your thoughts and benefit from your wisdom there. We of course will read and respond to your comments and take them into consideration in drafting a final version for proposal to the Board.

We anticipate closing the comment period on January 15, 2013. This may allow for a proposal to the Board during its February 1-2, 2013, meeting. Otherwise, we may extend the comment period and ask the Board to approve the guidelines at another time. We encourage international participation, and, if more time is needed to allow for translations or comments, we want to take that into consideration.

Many thanks, as always, for your comments and active participation.

Geoff Brigham
General Counsel
Wikimedia Foundation

  1. In the WMF Board’s resolution regarding organizational best practices, for example, “more developed organizations” are encouraged to “adopt core governance policies including a code of conduct for Board and staff that requires at least disclosure of all potential conflicts of interest.” Movement organizations, of course, are free to adopt more strict and tailored conflict of interest rules that go beyond the minimum standards of these proposed guidelines.

Johtokunnan esitys ohjeiksi

PÄÄTETTY. Wikimedia-säätiön johtokunta täten hyväksyy ja ottaa käyttöön alla esitetyt Wikimedian ohjeet mahdollisten eturistiriitojen käsittelemiseksi, kun halutaan käyttää säätiön resursseja. Ohjeilla täydennetään organisaation parhaat käytännöt-ohjetta, joka on hyväksytty 31.3.2012. Niin Wikimedia-organisaatioita kuin yhteisön jäseniäkin kehotetaan noudattamaan näitä ohjeita Wikimedian resursseja käytettäessä ja niitä käyttöön anottaessa.

Päätös astuu voimaan XXXX.

[KATSO OHJEET ALLA]

Wikimedian viisi ohjetta eturistiriitojen välttämiseksi anottaessa resursseja käyttöön

Huomiotta jätetyt henkilökohtaiset eturistiriidat voivat vahingoittaa liikkeemme mainetta ja taloutta. Alla esitetyt viisi ohjetta pyrkivät edistämään läpinäkyvyyttä ja rehellisyytta liikkeen resurssien käytössä. Resurssit kuuluvat liikkeelle ja niitä on aina ja ainoastaan käytettävä tukemaan sen määränpäätä. Resursseja ovat esimerkiksi apurahat, henkilökunnan työaika, stipendit, tavaramerkkilisenssit, työpaikat, matkakorvaukset ja kokoukset. Tämä ohje koskee tilanteita, joissa esimerkiksi Wikimedia säätiön, osastojen, teemaorganisaatioiden, liikkeen yhteistyökunmppaneiden, käyttäjäryhmien, Wiki Loves Monumenttien tai GLAM organisaatioiden resursseja anotaan käyttöön tai käytetään. Ohjeet eivät ole täydellisiä. Niiden tarkoitus on tukea olemassa olevia eturistiriitojen käsittelymalleja, kuten jääväämistä päätöksenteosta.

Movement resources include, for example, grants, staff time, scholarships, trademark licenses, fellowships, employment opportunities, travel reimbursements, and conference resources. The guidelines apply to requests for these resources from movement entities, groups, associations or persons, such as the Wikimedia Foundation, chapters, thematic organizations, movement partners, user groups, Wiki Loves Monuments, GLAM organizations, and Wikipedians in Residence.

[1]

The guidelines are not comprehensive or exhaustive. They support existing conflicts of interest and other governance policies, which may require recusal or other ways of managing the conflict.

Ohje 1
Jos saat toiselta organisaatiolta tai henkilöltä palkkaa tai muuta etua, on sinun itse kerrottava siitä hakiessasi liikkeeltä resursseja käyttöösi, jos resurssin käytöstä saattaa olla etua em. organisaatiolle tai henkilölle.
Ohje 2
Jos haet käyttöösi liikkeen resursseja ja siitä saattaa olla hyötyä perheesi jäsenelle, puolisollesi, yhteistyö- tai liikekumppanillesi, läheiselle ystävällesi, tai heidän organisaatioilleen tai työntekijöilleen, on sinun itse kerrottava siitä resursseja hakiessasi.
Ohje 3
Vastaa rehellisesti ja tyhjentävästi kaikkiin asiaan kuuluviin kysymyksiin anoessasi käyttöösi liikkeen resursseja ja käyttäessäsi niitä.
Ohje 4
Jos joku saattaisi pitää hakemustasi resurssien käyttöön sopimattomana, on sinun itse kerrottava siitä hakiessasi. Jo epäilysi siitä, että jonkun mielestä hakemuksessasi voi olla eturistiriita, on ilmoitettava hakemuksessa.
Ohje 5
Älä käytä tai hae liikkeen resursseja henkilökohtaisen edun saamiseksi.

Definition of "Disclose Actively"

Under the guidelines, a person should "disclose actively" a potential or actual conflict of interest. To "disclose actively" means (1) to report the conflict to the decision-maker or supervisor in charge of the allocation of the movement resources in question; and (2) to do so explicitly and in advance of any serious discussion or decision about the allocation or use of those movement resources.

[2]

Käytännön esimerkkejä

  • ""Esimerkki 1"": Wikimedian jäsen pyytää henkilökuntaa postaamaan Wikimedian sivustolle blogikirjoituksen, mikä vaatii työaikaa säätiön työntekijöiltä. Blogissa esitellään tietty taiteilija. Jäsen on töissä taiteilijan töitä julkaisevassa yrityksessä. Jäsenen on kerrottava tästä työsuhteesta heti ensimmäisessä yhteydenotossaan. Tällöin henkilökunt voi heti arvioida, onko kyseessä eturistiriita ja käytetäänkö liikkeen voimavaroja tässä tapauksessa oikein ja onko jäsenen yhteys taiteilijaan syytä julkaista.
  • ""Esimerkki 2"": Jäsen hakee paikallisosastolta rahoitusta Wikimedia Commonsia varten tehtävää valokuvausprojektia varten. Osastolta saamillaan varoilla hän mm. matkustaisi paikkakunnalle, jossa hän samalla tapaisi läheisen ystävänsä. Jäsenen on hakemuksessaan kerrottava myös tästä aikeesta ja sitä kautta saamastaan hyödystä. Paikallisosaston eturistiriitoja käsittelevä ohjeistus saattaa vaatia matkasta tarkemman selvityksen.
  • ""Esimerkki 3"": Jäsenen apurahahakemuksessa on mahdollinen eturistiriita. Vaikka hänen eturistiriitaansa on käsitelty paikallisosaston blogissa ja hän uskoo, että apurahan käsittelijät ovat asiasta tietoisia, on hänen silti ilmoitettava hakemuksessaan asiasta varmistaakseen, että kaikki hakemusta käsittelevät tulevat asiasta tietoisiksi.
  • ""Esimerkki 4"": Osasto ostaa konsulttiyritykseltä palveluita avoimen lähdekoodin projektiaan varten. Sama konsulttiyritys on myös liikesuhteessa yrityksen kanssa, jonka omistavat kaksi osaston johtokunnan jäsentä. Johtokunnan jäsenten on kerrottava tästä liikesuhteesta jo tarjousten käsittelyvaiheessa. Mahdollinen eturistiriita tulee käsitellä osaston eturistiriitoja koskevan säännöstön pohjalta.
  • ""Esimerkki 5"": Osastojen rahoituksesta vastaavan komitean jäsen saa erään osaston jäseneltä arvokkaat Maailmancupin liput. Komitean jäsenen on kerrottava lahjasta. Komitean on ratkaistava eturistiriitakysymys sääntöjensä ja hyvien käytäntöjen mukaisesti.
  • Example five: A member of the FDC committee receives a gift of valuable World Cup tickets from a trustee of a chapter that is applying for the next round of funding. The FDC committee member should disclose the gift. The FDC should manage the conflict according to its conflict of interest policy and best practices.
  • Example six: The board of a thematic organization decides to hire an outside accountant to help with the bookkeeping. A board member wishes to hire his sister, who is a certified public accountant and is willing to offer her services at a reduced non-profit rate. The board member must reveal this personal connection to the rest of the board before proceeding with the hiring process. The rest of the board may then treat the conflict pursuant to its own conflict of interest policies, and independently assess the proposed hire.

__________________________

  1. Note: As a general matter, a conflict of interest normally does not arise simply because an individual previously had received a grant or authorized reimbursement from the Wikimedia Foundation (WMF) or a WMF-approved chapter or thematic organization. This is so however only when that grant or reimbursement was used in support of the Wikimedia mission without personal gain and in accordance with the established policy of the organization. As a matter of good practice, applicants for movement resources should disclose whether they are trustees, officers, employees, contractors, fellows, representatives, or members of WMF, chapters, or thematic organizations when requesting movement resources.

  2. A passive notice about a conflict on a user page, for example, would not constitute adequate disclosure with respect to a fellowship grant. The user instead must immediately notify the decision-maker about the conflict in the user's application for the fellowship grant.