Fundraising 2011/Thank You Page/tl

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Salamat po sa inyong pagsuporta. Basahin kung bakit sinusuportahan ng mga ibang mga tagapagkaloob sa buong mundo ang Wikipedia at mga magkakapatid na proyekto nito, o tingnan kung may programa ang iyong kompanya para sa pagtatapat ng handog. Sabihin mo sa mundo na sinusuportahan mo ang Wikimedia : i-tweet mo gamit ang hashtag na #keepitfree!

Bank transfer

edit

Salamat sa inyong pagsuporta. Basahin kung bakit sinusuportahan ng mga ibang mga tagapagkaloob sa buong mundo ang Wikipedia at mga magkakapatid na proyekto nito, o tingnan kung may programa ang iyong kompanya para sa pagtatapat ng handog. Sabihin mo sa mundo na sinusuportahan mo ang Wikimedia: i-tweet mo gamit ang hashtag na #keepitfree!

Ang pahinang ito ay hindi resibo. Makatatanggap ka ng isang mensahe sa pamamagitan ng e-liham sa oras na matanggap at maiproseso na ng Pundasyong Wikimedia ang iyong kaloob. Bigyan po ng pansin na makikita sa iyong deklarasyon ng pagtutuos ang pangalang 'Global Collect' (ang aming opisyal na tagapagproseso ng mga kaloob) bilang tagatanggap. Huwag kalimutang ilagay ang bilang pansangguni (reference number) na iyong natanggap matapos mong ibigay sa bangko mo ang hiling sa pagsasalin sa bangko. Maaaring magpadala ng e-liham sa donate@wikimedia.org kung mayroon pa kayong mga katanungan o alalahanin.

Direct debit

edit

Salamat sa inyong pagsuporta. Basahin kung bakit sinusuportahan ng mga ibang mga tagapagkaloob sa buong mundo ang Wikipedia at mga magkakapatid na proyekto nito, o tingnan kung may programa ang iyong kompanya para sa pagtatapat ng handog. Sabihin mo sa mundo na sinusuportahan mo ang Wikimedia: i-tweet mo gamit ang hashtag na #keepitfree!

Ang pahinang ito ay hindi resibo. Makatatanggap ka ng isang mensahe sa pamamagitan ng e-liham sa oras na matanggap at maiproseso na ng Pundasyong Wikimedia ang iyong kaloob. Maaaring magpadala ng e-liham sa donate@wikimedia.org kung mayroon pa kayong mga katanungan o alalahanin.

Thank You / Stories
  1. Magbasa kung bakit sinusuportahan ng mga ibang mga tagapagkaloob sa buong mundo ang Wikipedia at mga magkakapatid na proyekto nito, o tingnan kung may programa ang iyong kompanya para sa pagtatapat ng handog.
    Sabihin mo sa buong mundo na sinusuportahan mo ang Wikimedia: i-tweet mo gamit ang hashtag na #keepitfree!
  2. Sa pagtatak ng kahong ito, pinapahintulutan mo ang Pundasyong Wikimedia na ambisuhan ka tungkol sa inyong kuwento, at para gamitin ito para isapubliko ang Pundasyong Wikimedia at ang mga proyekto nito.
  3. Opsiyonal
  4. Edad