Fundraising 2011/Kaldari Letter/tl

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Noon, isang kahanga-hangang bagay ang Internet.

Lubos ang pagkakaiba-iba sa Internet noong "nakaraang panahon" ng dekada 1990 na tila ba isa itong tunay na pamayanan sa halip na – alam mo – isang "dinadakilang telebisyon", na sa madaling salita ang nagaganap ngayon.

Isa ako sa mga kusang-loob na lumikha sa Wikipedia. At noon pa man ay napagdesisyunan na namin na ang pagbabahagi ng impormasyon ay mas mahalaga kaysa sa kumita ng pera. Kaya naman pinatatakbo ang Wikipedia ng isang organisasyong 'di-kuminikabang, at kailanman ay hindi ito magkakaroon ng mga patalastas. Nangnangailangan pa rin ito ng pera upang patuloy na tumabko ang mga serbidor at bayaran ang iilang tauhan. Subali't sa halip na magkaroon ng mga tagapagpatalastas at impluwensiya ng pananalapi sa aming mga gawain, inaanyayahan lang namin ang aming mga mambabasa bawa't taon na bumoto gamit ng kanilang salapi upang suportahan ang isang tunay na pamayanan ng mga taong kumakatawan ng kakaibang bagay sa Internet. Makibahagi po kayo ng $5, $10 o anumang kaya mo.

Makalipas ang ilang taon ng pagpapatnugot sa Wikipedia, tumuloy na ako bilang isang tagapagpaunlad ng software. At masasabi ko sa inyo na ang imprastraktura ng Wikipedia ay parang buto't balat lamang.

Maaaring mayroong halos isang milyong serbidor ang Google. Mayroong halos 13,000 tauhan naman ang Yahoo. Samantalang mayroon lang kaming 679 serbidor at 95 tauhan.

Ang Wikipedia ang panlimang sayt sa web at naglilingkod ito sa 470 milyong katao bawa't buwan – na may bilyun-bilyong pagtingin sa mga pahina.

Ang pinakamagandang bagay sa pagkakaloob ay kapag umambag ka ng $10 sa Wikipedia, napakarami ang pinaroroonan nito. Kung ang $10 na iyon ay makapagbabayad ng sahod ng isang tagapagpaunlad, na siyang gagawa ng sistema na makatutulong sa 1000 kusang-loob na makagawa ng mas kahanga-hangang bagay sa Wikipedia, sa isang iglap ang iyong $10 ay nakatutulong ito nang mas malaki kaysa sa ibang websayt.

Ang iyong kaloob ay makatutulong sa tuluyang pagpapabuti sa Wikipedia – at upang masiguro na kahit man lang ang bahaging ito ng internet ay mananatiling "ayos" pa rin.

Maraming salamat,

Ryan Kaldari
Tagapagprograma ng Wikipedia