Fundraising 2011/Core messages/hy

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

 1. Հավելյալ տեղեկությունների կամ նվիրատվություն կատարելու այլ միջոցներին ծանոթանալու համար, կտտացրեք այստեղ։
 2. Մենք չենք պահպանում ձեր բանկային քարտի տվյալները, և ձեր անձնական տվյալները պահպանվում են ըստ մեր գաղտնիության քաղաքականության։
 3. Կոչ Վիքիփեդիայի հիմնադիր՝ Ջիմի Վեյլսից։
 4. Խնդրում ենք կարդալ.
  Անձնական կոչ Վիքիփեդիայի հիմնադիր Ջիմի Վեյլսից։
 5. Կարդալ
 6. Նվիրաբերեք բանկային քարտով
 7. Նվիրաբերեք ՓեյՓալով
 8. Ընտրեք Ձեր նվիրատվության գումարը՝
 9. Կատարել նվիրատվությունս
 10. Ես համաձայն եմ պարբերաբար նորություններ ստանալ Վիքիմեդիա հիմնադրամից։
 11. Այլ՝
 12. Դուք պետք է նվիրաբերեք առնվազն 1 ԱՄՆ դոլար
 13. Կարդացեք թե ինչու են աշխարհի տարբեր ծայրերից նվիրատուները աջակցում Վիքիփեդիային և իր քույր նախագծերին, կամ պարզեք արդյոք Ձեր ընկերությունը կորպորատիվ համապատասխանեցման նվիրատվության ծրագիր ունի թե ոչ։
  Աշխարհին հայտնեք, որ աջակցում եք Վիքիմեդիային՝ #keepitfree հեշ թեգով այն թվիթ արե՛ք։
 14. Այս վանդակը նշելով, դուք թույլատրում եք Վիքիմեդիա հիմնադրամին անմիջապես կապնվել ձեր հետ ձեր պատմությունը և նվիրաբերման դրդապատճառները իմանալու, և այդ պատմությունը օգտագործել Վիքիմիդեյա հիմնադրամը և իր նախագծերը ավելի հայտնի դարձնելու համար։
 15. Ոչ պարտադիր
 16. Տարիք
 17. Օգնեք մեզ հասնել մեր նապատակին՝ 16 միլիոն ԱՄՆ դոլար
 18. Ամսական նվիրատվություն կատարել
 19. Մենք աշխատում ենք, նվիրատվություն կատարելը հեշտացնել բոլոր երկրների մարդկանց համար։ Խնդրում ենք մեզ տեղեկացնել, թե մենք ինչպես կարող ենք այն ավելի հեշտ դարձնել ձեր համար։ Ուղղարկեք ձեր առաջարկները <email address will be inserted here> հասցեով։