Fundraising 2011/Banners and LPs/hy

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Round one banners
 1. Կարդալ հիմա
 2. Խնդրում ենք կարդալ՝
  Անձնական դիմում
  Վիքիփեդիայի հիմնադիր Ջիմի Ուելսից։
 3. Խնդրում ենք կարդալ՝
  Անձնական դիմում
  Վիքիփեդիայի ծրագրավորող Բրանդոն Հարիսից
 4. Խնդրում ենք կարդալ՝
  Անձնական դիմում
  Վիքիփեդիայի 2,463 հոդվածի հեղինակից
 5. Խնդրում ենք կարդալ՝
  Անձնական դիմում
  Վիքիփեդիայի 549 հոդվածի հեղինակից
 6. Խնդրում ենք կարդալ՝
  Անձնական դիմում
  Վիքիփեդիայի ծրագրավորող Ռայան Քալդարուց
 7. Խնդրում ենք կարդալ՝
  Մեր անձնակազմի դիմումը
 8. Խնդրում ենք կարդալ՝
  Անձնական դիմում
  Վիքիփեդիայի հետազոտող Մարիանա Պինչուկից
Round one LP headers
 1. Վիքիփեդիայի հիմնադիր Ջիմի Ուելսից։
 2. Վիքիփեդիայի ծրագրավորող Բրանդոն Հարիսից
 3. Վիքիփեդիայի հեղինակ Ալեն Սոհնից
 4. Վիքիփեդիայի հեղինակ Սյուզան Հյուիթից
 5. Վիքիփեդիայի ծրագրավորող Ռայան Քալդարուց
 6. Վիքիմեդիա հիմնադրամի անձնակազմից
 7. Վիքիփեդիայի հետազոտող Մարիանա Պինչուկից
Where your donation goes
 1. Ինչի համար է օգտագործվում ձեր նվիրատվությունը
 2. Տեխնոլոգիա․ Սպասարկիչներ, թողարկման շերտ, պահպանում, զարգացում։ Վիքիփեդիան համար 5 կայքն է աշխարհում, և այն աշխատում է ուրիշ բարձրագույն կայքերի ծախսած գումարի միայն մի բեկորով
 3. Մարդիկ․ Մյուս տասը բարձրագույն կայքերը հազարավոր աշխատողներ ունեն։ Մենք ունենք ավելի քիչ քան 100 աշխատող՝ ձեր նվիրատվությունը դարձնելով հիանալի ներդրում շահույթ չհետապնդող բարձր արդյունավետությամբ մի կազմակերպության մեջ