Fundraising 2011/Core messages/fiu-vro

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

 1. Tõisi tugõmisviise kotsilõ saat lukõq siist.
 2. Mi jätä-äi hindäle su kreeditkaarditeedüst ja su eräteedüse pruukminõ om piiret privaatsuspõhimõttidõga.
 3. Vikipeediä alostaja Jimmy Walesi püürdümine
 4. Olõq hää,
  loeq Vikipeediä alostaja
  Jimmy Walesi püürdümist!
 5. Loeq õkva
 6. Toeq kreeditkaardiga
 7. Toeq läbi PayPali.
 8. Valiq summa:
 9. Toeq õkva
 10. Olõ nõun, et mullõ saadõtas tulevigun Wikimedia Tsihtasotusõ uudiskirjo vai tõisi e-kirjo.
 11. Muu:
 12. Anni alambmäär om $1.
 13. Loeq, mille tõõsõq inemiseq üle ilma Vikipeediät ja taa sõsarprojekte tukõsõq vai uuriq perrä, kas su ettevõtõq pand tüütäjide annõlõ umalt puult midägi mano.
  Kuuludaq maailmalõ Wikimedia tugõmisõ võimalust, pruugiq tuu jaos Twitterin tähüssõnna #keepitfree!
 14. Ku märgit ärq seo kruudi, lupat tuuga Wikimedia tsihtasotusõl su kirotõdut luku tihtasotusõ ja tuu tegemiisi reklaammisõs pruukiq.
 15. Olõ-õi kohustuslik
 16. Vannus