Fundraising 2011/Jimmy Letter 002/vro

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Google'il või ollaq ligi mill'on serverit. Yahool om 13 000 tüütäjä ümbre. Meil on 679 serverit ja 95 tüütäjät.

Vikipeediä om kaemiisi poolõst viies võrgukotus maailman. Egä kuu käü tan 470 mill'onat inemist ja Vikipeediä lehti kaias mill'ardiid kõrdo.

Äri olõ-õi halv. Reklaamiq olõ-õi kur'ast. A naidõ kotus olõ-õi tan. Olõ-õi Vikipeediän.

Vikipeediä om midägi esiqerälist. Taa om nigu raamadukogo vai avalik park. Taa om õkva ku mõistusõ templi. Taa om kotus, kohe saamiq minnäq, et mõtõldaq, oppiq ja tiidmiisi tõisiga jakaq.

Kui ma Vikipeediä lõi, olõssi ma võinuq taast tetäq rahatiinmise ettevõttõ ja pruukiq rahha sissetuuvit reklaamõ, a ma otsusti tetäq midägi tõistsugust. Mi olõ aastidõ jooksul kõvva tüüd teinud, et Vikipeediät kõrran hoitaq ja parõmbas tetäq. Nii mi tii, miä meil om vaia tetäq, a tuu, midä olõ-õi vaia, jätämi tõisilõ.

Ku kõik, kiä seod lugõvaq, andnuq viis dollarit, sis mi kõrraldanuq kor'anduisi õnnõ ütel pääväl aastan. A kõik saa-ai andit andaq ja ei annaq kah. Tuust olõ-õi midägi. Egä aastaga and Vikipeediäle andit küländ inemiisi.

Olõq hüä, kaaluq timahavva 5, 20 vai 50 õuro vai muu jovvuperrä summa andmist, et Vikipeediät hoitaq ja tukõq.


Suur teno!

Jimmy Wales

Vikipeediä alostaja