Fundraising 2011/Banners and LPs/vro

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Round one banners
 1. Loeq
 2. Loeq:
  Wikipedia alostaja Jimmy Walesi
  püürdümist
 3. Loeq:
  Wikipedia programmiirjä Brandon Harrisõ
  püürdümist
 4. Loeq:
  2 463 Wikipedia artikli autori
  püürdümist
 5. Loeq:
  549 Wikipedia artikli autori
  püürdümist
 6. Loeq:
  Wikipedia programmiirjä Ryan Kaldari
  püürdümist
 7. Loeq:
  Miiq miiskunna püürdümist
 8. Loeq:
  Wikipedia uurja Maryana Pinchuki
  püürdümist
Round one LP headers
 1. Wikipedia alostajalt Jimmy Walesilt.
 2. Wikipedia programmiirjält Brandon Harrissõlt
 3. Wikipedia kirotajalt Alan Sohnilt
 4. Wikipedia kirotajalt Susan Hewittilt
 5. Wikipedia programmiirjält Ryan Kaldarilt
 6. Vikimeediä Tsihtasotusõ miiskunnalt
 7. Wikipedia uurjalt Maryana Pinchukilt
Where your donation goes
 1. Kohe su tugõminõ lätt
 2. Teknoloogia: Serveriq, ribalakjus, ülevänpidämine, arõndaminõ. Wikipedia om maailma #5. võrgoleht, a kulutas hindä tüünhoitmisõs pall'o veidemb ku tõõsõq suurõq võrgoleheq
 3. Inemiseq: Tõisil võrgolehil, miä ommaq maailma edimädse 10 hulgan, om tuhandit tüütäjit. Meil om veidemb ku 100. Suq tugõminõ om suur pannus väega efektiivselt tüütävä mittekassusaamisasotusõ hääs