Fundraising 2010/Logged out survey/mk


Општ анкетен лист на Википедија - декември 2010


Наближуваме кон крајот на овогодишната кампања за собирање средства. Од сите посетители што стискаат на нашите плакати (како што Вие сега направивте), 99% не даваат никаков прилог (донација). Сакаме да дознаеме зошто ова се случува. Би Ве замолиле да ни помогнете, пополнувајќи на оваа кратка анкета. (А потоа ќе ве префрлиме на личното обраќање на Џими Велс, како што ветуваме на самиот плакат што го стиснавте!)

Анкетава содржи 8 прашања

Анкета за кампањата

Одговорете на неколку прашања за да добиеме Ваше мислење за Викимедиината кампања за собирање средства за 2010 г.

Зошто стиснавте на плакатот?

Изберете само едно од следниве:

Стиснав по грешка.
Знаев дека е плакат за собирање средства, па стиснав за да донирам.
Знаев дека е плакат за собирање средства, па од љубопитство.
Немав претстава на што се однесува плакатот.
Мислев дека е реклама.

Дали веќе дадовте прилог во годинашната камања?

Изберете само едно од следниве:

Да
Не

Дали имате донирано во изминатите години?

Изберете само едно од следниве:

Да
Не

Оваа година сакаме да собереме 16.000.000 долари -- два пати повеќе од лани. Дали сметате дека ова е разумно?

Изберете само едно од следниве:

Се чини дека е разумна сума.
Се чини дека е преголема сума.
Се чини дека е премалку.
Немам начин да проценам..

Како би сакале Фондацијата Викимедија да ја води кампањата со плакати? Изберете само едно од следниве:

Да продолжи со ваквата камања на крајот од годината, и таа да трае два месеци.
Да ги прикажува плакатите по еден ден во неделата, и со тоа да го скрати траењето на кампањата на крајот од годината.
Поинаку 

Која е Вашата возраст?

Одговарајте тука:


Кој е Вашиот пол?

Одговарајте тука:


Ако немате намера да донирате, тогаш кажете ни што сакате да знаете за нашата организација, нашите потреби (или што и да е) за да бидете поттикнати да дадете прилог. (незадолжително)

Одговарајте тука:


Поднесете ја анкетата.

Ви благодариме што ја пополнивте анкетата.