Fundraising 2010/Logged out survey/he


הסקר הכללי של ויקיפדיה, דצמבר 2010

אנחנו מתקרבים לסוף מבצע ההתרמה השנתי שלנו. מהאנשים שלחצו את הבאנרים שלנו (כפי שעשיתם אתם לפני רגע), 99% לא תרמו. היינו רוצים לדעת מדוע. אנא עזרו לנו על ידי מילוי השאלון הזה. (לאחר מכן נעביר אתכם לפנייה האישית מג'ימי ויילס, שלחצתם עליה!)

בשאלון הזה יש שמונה שאלות

סקר התרמה

אנא ענו על מספר שאלות כדי לספר לנו על תחושותיכם בקשר למבצע ההתרמה של ויקימדיה בשנת 2010

מדוע לחצתם על הבאנר?

אנא בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

לחצתי בטעות. ידעתי שזו בקשה לתרום ולחצתי כדי לתרום. ידעתי שזו בקשה לתרום ולחצתי מתוך סקרנות. לא ידעתי למה מיועד הבאנר הזה. חשבתי שזאת פרסומת מסחרית.

האם כבר תרמתם במבצע ההתרמה הזה?

אנא בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  • כן
  • לא

האם תרמתם בשנים הקודמות?

אנא בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  • כן
  • לא

היעד למבצע ההתרמה של השנה הוא 16,000,000 דולר אמריקאי - פי שניים מהשנה שעברה. איך זה נראה לכם?

אנא בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

  • נשמע סביר.
  • נשמע יותר מדי.
  • נשמע מעט מדי.
  • אינני יודע.

איך אתם מעדיפים שקרן ויקימדיה תנהל את מבצע ההתרמה שלה?

אנא בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

  • כמו היום - עם מבצע התרמה של כחודשיים בסוף השנה.
  • להציג באנרים שמבקשים תרומות יום אחד בשבוע ולקצר את מבצע ההתרמה של סוף השנה.

אחר


מה גילכם?

אנא כתבו את התשובה כאן


מה מינכם?

אנא כתבו את התשובה כאן

אם אתם מתכננים לתרום, אנא ספרו לנו מה אתם צריכים לדעת על הארגון שלנו או על הצרכים שלנו או כל דבר אחר שייתן לכם דחף לתרום. (לא חובה.)

אנא כתבו את התשובה כאן

לשלוח את הסקר

תודה על מילוי הסקר