Fundraising 2010/Logged in survey/mk


Анкетен лист на Википедија - декември 2010

Собирањето средства за 2010 година сè уште трае, but we have taken down banners for logged in users (бидејќи сите вие веќе дадовте прилог или знаете како да стиснете на врската „Донации“ во страничната лента!). Вашите одговори на долунаведениот анкетен лист ќе ни помогнат да ја подобриме годинашната кампања, но и кампањата догодина. Ви благодариме за посветеното време и внимание!

Анкетава содржи 8 прашања.

Анкета за кампањата.

Одговорете на неколку прашања за да добиеме Ваше мислење за Викимедиината кампања за собирање средства за 2010 г.

Прашање бр. 1

Фондацијата Викимедија е приморана да избере дали да испрати е-пошта за собирање средства или да ги остави плакатите уште пет дена. (Плакатите се отстранети за најавени корисници како Вас.) Што мислите дека треба да направиме?

Изберете само едно од следниве:

  • Испратете е-пошта.
  • Оставете ги плакатите да седат уште пет дена.
Прашање бр. 2

Дали дадовте доброволен прилог (донација) во овогодинашната кампања?

Изберете само едно од следниве:

  • Да
  • Не
Прашање бр. 3

Годинава ги поканивме членовите на заедницата да даваат свои идеи за кампањата. Дали учествувавте?

Изберете само едно од следниве:

* Да
* Не
Прашање бр. 4

Оваа година сакаме да собереме 16.000.000 долари -- два пати повеќе од лани. Дали сметате дека ова е разумно?

Изберете само едно од следниве:

  • Се чини дека е разумна сума.
  • Се чини дека е преголема сума.
Се чини дека е премалку.
Немам начин да проценам.

5 [yearround] Како би сакале Фондацијата Викимедија да ја води кампањата со плакати? Изберете само едно од следниве:

Да продолжи со ваквата камања на крајот од годината, и таа да трае два месеци.
Да ги прикажува плакатите по еден ден во неделата, и со тоа да го скрати траењето на кампањата на крајот од годината.
Поинаку  

6 [V1006Age]Која е Вашата возраст?

Одговарајте тука:


7 [V1006Gender] Кој е Вашиот пол

Одговарајте тука:


8 [V1006Comment]Слободно давајте образложенија за Вашите одговори на прашањата, или пак напишете свој коментар за Фондацијата Викимедија: (незадолжително)

Одговарајте тука:


Испратете ја пополнетата анкета на факсот: --

Поднесете ја анкетата.

Ви благодариме што ја пополнивте анкетата.