Fundraising 2010/Committee/bg

На други езици
  Въведение       Послания       Комитет       Тестване    

Относно Комитета edit

Приоритети на комитета
Да ангажира общността в изготвянето на посланията.
Да локализира и преведе банерите.
Да осигури извличането на максималната стойност от всеки банер и входна точка.

Дарителска кампания 2010 ще бъде съвместна инициатива, организирана и изготвена от доброволци и щатни служители на Фондация Уикимедия. Налице е свободна общност от доброволци, които си сътрудничат, а екип на Фондацията координира на междупроектно и наднационално ниво усилията за постигане на публичност, техническа логистика, достъп до социални медии, превод и локализация на посланията.Проектите на Фондация Уикимедия се задвижват изцяло с усилията и добрата воля за даряване както на време, така и на пари, за да се поддържа и изгражда това хранилище на свободното познание. Всеки, който се запише за участие, се насърчава да бъде проактивен и да мотивира уикимедианските общности да работят заедно за постигането на тази удивителна цел.

Включете се, намерете своята област на интереси, задавайте въпроси и заедно ще направим тазгодишната дарителска кампания най-успешната за всички времена.

Структура на Комитета edit

Комитетът е разделен на четири групи от доброволци в зависимост от областта на интересите им. Подстраниците по-долу са дадени като покана за присъединяване към конкретна област от процеса на подготовка на дарителската кампания, като можете да се впишете и в последния раздел за общи доброволчески действия за кампанията. Подстраниците ще бъзат използвани за да се осъществява по-ефективно сътрудничеството и комуникацията между членовете на всеки подкомитет. Всяка група бива подпомагана от персонал по дарителската кампания.


Подкомитети:

  1. Техническа поддръжка: Включете се към нашия специален екип от Фондация Уикимедия, който има за цел оптимизирането на нашето представяне. Съобщавайте за бъгове, помагайте в логистиката, помагайте за тестването на нашите системи, за да осигурим безпроблемна и успешна кампания във всички уикита.
  2. Преводи: Имаме за задача да осигурим подходящи преводи и формулировки на посланията на цялото разнообрази от езикови версии на различните проекти на Фондацията. Помогнете ни да осъществим достъп до общностите на всички проекти, като съберем и преведем посланията и страниците от кампанията.
  3. Публичност и локализация: Тазгодишната дарителска кампания има нужда от екип от хора както от страна на Фондацията, така и от доброволческата общност, които да работятт с общностите и преводачите, за да промотират усилията по локализация на кампанията. Доброволците по публичността ще работят в тясно сътрудничество с екипа от Фондацията, за да осигурят че всеки проект и всички негови езикови версии са въвлечени в процеса на изготвяне на посланията.
  4. Социални медии: Използвате ли Twitter? Facebook? Активно ли ползвате социални медии и искате ли да помогнете за разкриването на креативни начини за генериране на публичност и ангажиране на хора с нашата дарителска кампания? Ако да, запишете се за участие при нас.За обсъждания свързани с предишни дарителски кампании, моля, вижте 2006 (идеи), 2007, 2008, и 2009

Включване за участие в Комитета по Дарителска кампания'2010 edit

Вижте Fundraising 2010/Committee#Fundraising Committee Signup