Fundraising 2010/Banner testing/bg

На други езици
  Въведение       Послания       Комитет       Тестване    

От месец август 2010, Комитетът по дарителската акция провежда дарителски тестове по един час в следобеда на всеки четвъртък. Тези тестове ни помагат да извлечем сложим в ред системите си преди началото на трескавата дарителска кампания. Но, което е по-важно, те ни показват кои послания най-силно биха мотивирали потенциалните дарители тази година.

Ако имате някакви идеи, моля предложете банери, които да включим при следващите тестове, на страницата за послания.

По-долу можете да видите проявилите се като най-успешни банери в нашите пробни кампании. Процентите посочват дела от хората, които са щракали на всеки банер. (При всеки тест равен брой хора са видели всеки от банерите.)

Погледнете страницата с актуализации на дарителската кампания, където обсъждаме какво сме научили досега и какви тестове и предизвикателства ни предстоят.

Най-успешните банери досега edit

Вижте страницата на английски.