Fundraising 2008/Questions/nb

Spørsmål og svar

edit

Hva er Wikimedia Foundation?

edit

Wikimedia Foundation Inc. er moderorganisasjonen til en rekke prosjekter med fritt innhold, hvor det mest kjente er det prisbelønnede nett-leksikonet Wikipedia. Vi har som mål å bringe kunnskapen som ligger i prosjektene våre, ut til folk på så mange måter som mulig. Et særlig ønske er å kunne hjelpe vanskeligstilte samfunn med dårlig internett-tilgang til å få tilgang til fri kunnskap – og til å kunne bidra til videre utvikling av denne.

Vi eier mer enn 300 servere, som brukes for å kjøre prosjektene våre. Vi eier også domenenavnene og varemerkene som er knyttet til vår virksomhet. Det er gratis å benytte våre prosjekter, samtidig som de er fri for reklame.

Vi støtter strategisk programvareutvikling av Mediawiki-programvaren med tilhørende verktøy. Slik bidrar vi til at flere kan delta i arbeidet vårt, og til at de frivillige medarbeiderne vi allerede har, kan jobbe mer effektivt. Det arbeides nå blant annet med verktøy som gjelder kvalitetssikring. Vi utvikler også opplæringsmateriell, organiserer workshops og prøver å finne smarte måter for å få med nye bidragsytere og slik la Wikimedia vokse som en internasjonal bevegelse for fri kunnskap.

I alt dette er vi støttet av lokale avdelinger i mange land.

Tilbake til toppenGi nå

Hvor kan jeg få vite mer om aktivitetene?

edit

Se vår årsmelding for regnskapsåret 2007-08.

Tilbake til toppenGi nå

Er dere en ideell organisasjon?

edit

Ja. Wikimedia en en ideell organisasjon organisert i henhold til lovgivningen i Florida i USA og fysisk lokalisert i San Francisco i California i USA. Wikimedia Foundation er underlagt full revisjon, og er oppført som en ideell organisasjon hos Guidestar og deres partnersider. Wikimedia Foundation har skattefritak etter 501(c)(3)-paragrafen i USA.

Opprettelsen av Wikimedia Foundation ble offisielt annonsert av Wikipedias grunnlegger Jimmy Wales den 20. juni 2003. Vedtektene til Wikimedia Foundation Inc. er tilgjengelig på nettet.

Mange lokalavdelinger er også registrert som ideelle organisasjoner i sine respektive land. Se her for detaljer.

Tilbake til toppenGi nå

Hvorfor skal jeg bidra til Wikimedia Foundation?

edit

Formålet til Wikimedia Foundation er å gi enkel tilgang til informasjon, for mennesker over hele jorda — uten at det koster noe, og uten reklame. Siden vi ikke har inntekter av vår virksomhet, er vi avhengige av din støtte for å kunne fortsette vårt arbeid. Dine bidrag er direkte støtte til noen av verdens mest populære felles redigerbare oppslagsverk, inkludert Wikipedia, som er et av verdens ti mest populære nettsteder og den største encyklopedien som noen gang er laget i menneskets historie.

Tilbake til toppenGi nå

Hvilke prosjekter er det dere støtter?

edit

Wikimedia Foundation støtter Wikipedia, et nettleksikon som er blant de ti mest besøkte nettstedene i verden. Siden Wikipedia ble opprettet i januar 2001 (og ble del av Wikimedia Foundation i juni 2003), har det hatt en kolossal vekst. Wikipedia på engelsk, vårt første prosjekt, har i dag mer enn 6,000,000 artikler. Alle Wikipediaspråkene til sammen inneholder mer enn 47,000,000 artikler.

I tillegg til Wikipedia støtter Wikimedia Foundation også:

Wikimedia Commons, en mediadatabase som inneholder mer enn 43,000,000 bilder, videoer og lydfiler som fritt kan benyttes
Wikibooks, et prosjekt som har som formål å lage gratis lærebøker
Wiktionary, en flerspråklig ordbok og synonymordbok
Wikisource, et bibliotek med frie kildedokumenter
Wikinews, en side med aktuell nyhetsformidling
Wikiversity, en interaktiv utdanningplattform
Wikiquote, en samling av sitater
Wikispecies, en oversikt over levende organismer

Vi leder og støtter utviklingen av MediaWiki, en wiki-programvare med åpen kildekode som brukes på nesten alle våre offentlige nettsider. Vi driver også informasjonsarbeid og aktiviteter som kan oppmuntre folk til å delta i prosjektene. Vi gjør også Wikipedias innhold tilgjengelig som nedlastbare offline-kopier og databasearkiv.

Mer informasjon kan finnes på siden om våre prosjekter.

Tilbake til toppenGi nå

Hvordan drives stiftelsen?

edit

Stiftelsen Wikimedia Foundation har en stab på 302, under ledelse av Sue Gardner, som er direktør (Executive Director). Staben støtter arbeidet til flere hundre tusen frivillige som bidrar med innhold til Wikimedia-prosjektene. Den får hjelp til dette av tallrike frivillige, som deltar i komiteer, som praktikanter eller på ad hoc-basis.

Styret formulerer Wikimedia Foundations formål og visjon, utvikler og godkjenner langsiktige planer, og støtter og har overoppsyn med stiftelsens innsamlingsarbeid. Styret er Wikimedia Foundations øverste besluttende organ i henhold til vedtektene. Se de offentlige referatene fra styremøter, og vedtak fra styret. Styret velges delvis fra Wikimedia-prosjektenens brukerfellesskap. Styret støttes av en rådgivende komité, ledet av Angela Beesley.

Vi har kontor i San Francisco i California (USA), hvor de fleste av våre ansatte arbeider. Styremedlemmene og en del ansatte arbeider hjemmefra.

Vi ønsker å drive virksomheten med stor åpenhet. Våre styrende dokumenter og regnskapene er offentlige.

Tilbake til toppenGi nå

Hvordan bruker dere pengene?

edit
 
Our Annual Report is our most important instrument of accountability to our donors. It explains our programs and includes a summary of key financial information. You can download a high resolution copy of the 07-08 Annual Report (3.7 MB PDF).

In the simplest possible terms:

 1. To support the continued operation of Wikipedia and our other free knowledge projects (by paying for servers, hosting, bandwidth, and operations staff);
 2. To continue the development of the open source software powering our projects;
 3. To respond to requests from our volunteer community;
 4. To support the growth and impact of our international volunteer community and the content in our projects through key events like Wikimania and Wikipedia Academies, through strategic partnerships, and through the cultivation of local chapters around the world;
 5. To pay for financial, administrative, legal, and fundraising expenses.

The primary instrument of accountability that we use to report our activities to our supporters is our Annual Report: Download a high resolution copy of the 07-08 Annual Report (3.7 MB PDF). If you donate online, we will send you our next Annual Report by e-mail when it is released. The Annual Report includes explanations of our core program activities, and it also summarizes the data from our 2007-2008 audited financial statements.

If you want to study our numbers in greater detail, we provide you with access to financial reporting and planning. To understand better how your donation is used, you can see a detailed explanation of our spending in the Annual Plan Presentation to the Board of Trustees (PDF). This includes:

 • Summary of strategic spending priorities
 • Comparison of the 07-08 actuals vs. the 08-09 plan
 • 08-09 departmental budget breakdown
 • Summary of top spending increases in 08-09
 • Organizational chart
 • Hiring plan for 2008-09

We've also written a Questions and Answers page related to the plan.

Additional financial information, including copies of our audited financial statements up to the most recent fiscal year (2007-2008), can be found on the financial reports page.

Tilbake til toppenGi nå

Hvordan blir Wikimedia Foundation finansiert?

edit

Wikimedia blir finansiert først og fremst gjennom gaver fra titusener av enkeltpersoner, men vi mottar også en del større bevilgninger og gaver i form av servere og hosting-tjenester (se velgjørere).

Wikimedia Foundation får inn gaver fra mer enn 50 land over hele verden. Selv om den enkelte gave kan være liten, sikrer det store antallet vår suksess.

For øyeblikket vurderer vi ikke reklame som en inntektskilde.

Wikimedia Foundation har 501(c)(3)-status for skattefritak i USA. Gaver fra andre land kan også være berettiget til skattefradrag. Se skattefradrag for gaver for detaljer om dette. Se ellers vår innsamlingsside for detaljer om hvordan du kan gi gaver gjennom PayPal, MoneyBookers eller per brev. For alle andre former for gaver, vennligst kontakt oss på donate wikimedia.org.

Tilbake til toppenGi nå

Hvor mye penger håper dere å samle inn?

edit

For regnskapsåret som begynner 1. juni 2008 og slutter 30. juni 2009, har vi et utgiftsbudsjett på 5,9 millioner USD, og en årlig driftsreserve på 1,36 millioner USD. Vi håper å kunne samle inn 6 millioner USD gjennom vår årlige innsamlingsaksjon. De resterende inntektene håper vi å kunne skaffe gjennom andre innsamlingsaktiviteter i løpet av regnskapsåret, og gjennom forretningsutvikling (som å lisensiere navnet Wikipedia og logoen for kommersiell bruk). Flere detaljer finnes i økonomirapporten, særlig i presentasjon av årsplan 2008-09.

Tilbake til toppenGi nå

Hvem er det ellers som støtter dere?

edit

Givere og brukere som du står for størstedelen av støtten vi mottar. Noen generøse enkeltpersoner, private stiftelser, organisasjoner og bedrifter har gitt større gaver. En oversikt over disse finnes på siden Donate/Benefactors/nb.

Tilbake til toppenGi nå

Hvilke spesifikke mål har dere for dette regnskapsåret?

edit

Hovedmålet vårt er å holde Wikipedia og de andre prosjektene online, gratis for brukerne og uten reklame. Trafikken på våre sider øker hvert eneste år: Nå besøker over 250 millioner mennesker oss hver eneste måned, og vi håper det vil være mange flere om et år. Din gave vil hjelpe oss med å betale for server-maskiner, teknisk personale, båndbredde og så videre. I år håper vi også å kunne øke lagringskapasiteten vår slik at det blir rom for økt bruk av video og lyd i Wikipedia.

Vi har ansatte programvareutviklere, som kontinuerlig arbeider med å forbedre måten Wikipedia oppleves på og med å gjøre arbeidet til våre mer enn 100 000 frivillige verden over mer effektivt. Dette innebærer utvikling av verktøy for kvalitetssikring, forenkling av redigeringsgrensesnittet, forbedringer av måten mediefiler kan lastes opp på, bedre håndtering av kompliserte mediefiler, dybdestatistikk osv.

Vi vil gjerne at alle kan få tilgang til innholdet vårt i en eller annen form. Visste du at du kan laste ned hele Wikipedia og bruke det til ethvert formål? Vi tilbyr denne tjenesten gratis for å hjelpe andre organisasjoner til å lage offline-versjoner, slik som One Laptop per Child-prosjektet. Vi vil også forbedre tilgangen via mobiltelefon, og vi utvikler strategiske nettverk for å kunne hjelpe folk uten internett-tilknytning.

Sist, men ikke minst, er Wikimedia Foundation til for å støtte et verdensomfattende fellesskap av frivillige som ønsker å fremme fri kunnskap. Organisasjonen er i dag støttet av 37 lokale avdelinger – de to nyeste er i Brasil og Indonesia. Disse er praktisk talt utelukkende drevet av frivillige, og de representerer en global tilstedeværelse «på grasrota». Wikimedia Foundation støtter disse lokale avdelingene ved å gjennomgå vedtekter og organisatoriske prosesser, gi råd om pengeinnsamling og forretningsvirksomhet, dele PR-ressurser, lage maler for arrangementer og programaktiviteter osv.

Avdelingene er viktige for å kunne invitere flere og flere mennesker til å delta. Vi har for eksempel støttet den argentinske og den svenske avdelingen, som begge har organisert «Wikipedia Academy»-aktiviteter i november. Dette er wiki-konferanser hvor folk lærer mer om hvordan de kan ta del i Wikipedia. Den argentinske avdelingen vil også arrangere Wikimania 2009 i Buenos Aires, en årlig konferanse der hundrevis av mennesker møtes for å diskutere framtiden til fri kunnskap. Sammen med den tyske avdelingen jobber vi for å utvikle «Wikipedia Trainer»-verksteder, hvor folk kan lære hvordan de kan lære andre å bidra til wikipedia.

Vi lover å bruke din gave på en måte som bidrar til å oppnå vårt overordnede mål: en verden hvor hvert eneste menneske fritt kan ta del i summen av all kunnskap.

Organisatorisk er disse målene uttrykt slik:

 1. Utvikle organisasjonen
 2. Utvikle en bærekraftig økonomi
 3. Oppmuntre til økt og bredere deltakelse
 4. Øke kvaliteten og opplevelsen av kvalitet
 5. Øke distribusjonen utenfor Wikipedia og internett

Tilbake til toppenGi nå

Hva skjer om dere ikke oppnår målet?

edit

Vi vil vurdere andre muligheter for å samle inn midler etter januar. Vi har nylig opprettet en egen stab med ansvar for pengeinnsamling i Wikimedia Foundation, og dette gir oss flere muligheter og flere veier å gå for å kunne kompensere manglende inntekter. En mindre innsamlingsaksjon kan komme på tale i mars.

Tilbake til toppenGi nå

Hvordan påvirkes planene av den globale finanskrisen?

edit

Erfaring tilsier at den type bidrag som er mest utsatt ved problemer i finansmarkedene, er større førstegangsgaver. Om en giver i lengre tid har gitt en organisasjon et årlig bidrag i millionklassen, skal det mye til å bryte denne tradisjonen. Men om en giver er i fasen da det vurderes å gi en større gave for første gang, vil det i nedgangstider være enklere å redusere beløpet eller utsette gaven, siden det ikke er etablert noen forventninger.

Dette er dårlig nytt for oss, ettersom vi er en ung organisasjon med en svært liten gruppe større givere. Vi har nylig ansatt Rebecca Handler med oppgave å øke denne gruppen, men dette er ikke et godt tidspunkt å få til dette på.

Erfaringen tilsier også at «mindre gaver» (altså mesteparten av det som kommer inn gjennom vår årlige innsamlingsaksjon) ikke blir påvirket av økonomiske svingninger med mindre disse er svært dramatiske og ligger an til å bli svært langvarige. Gaver fra fond anser vi som rimelig uavhengige av økonomiske konjunkturer, mens kommersielle selskapers bidrag er delvis avhengige av markedet, siden disse henger tett sammen med virksomhetenes driftsresultat. Det har også vist seg at i økonomiske nedgangstider vil veldedige gaver gjerne flyttes fra formål som museer og skoler til mer livsnødvendige formål, som mat og bolig.

Så hva gjøre vi dersom vi får mindre økonomisk støtte? Det er i grunnen bare to ting vi kan foreta oss: kutte utgiftene, og finne nye måter å øke inntektene.

Å kutte utgifter er ukomplisert: Om nødvendig vil direktøren fryse bruk av midler til alt annet enn det helt nødvendige. En slik frysing kan spenne fra det «myke» – dvs. å ikke bruke eksterne konsulenter, skjære ned på reiseaktivitet og utsette planlagte nyansettelser som f.eks. Chief Program Officer, til det «strenge» - dvs. å utsette kjøp av teknisk utstyr, avlyse planlagte oppsøkende arrangement osv. Det vil vise seg hva som blir nødvendig.

Det andre vi må gjøre er altså å finne nye måter å øke inntektene våre på, f.eks. ved å øke vårt fokus på institusjoner og fond som, slik det framgår ovenfor, er mindre sårbare for økonomiske svingninger. Mer informasjon vil være til hjelp for oss her. Hvis vi f.eks. ser at større donasjoner fortsetter uavhengig av finanskrisen, mens det blir færre av de mindre gavene, vil vi konsentrere oss mer om de få store donasjonene.

På det nåværende tidspunktet gjør hele organisasjonen en omprioritering: det å skaffe penger blir nå tillagt større vekt. Når vi vurderer hvilke tiltak vi skal bruke energi på, vil et tiltak som kan skaffe inntekter, komme relativt høyere på prioriteringslista vår i dag enn det som ville vært tilfelle for to måneder siden.

Tilbake til toppenGi nå

Hvordan kan jeg gi?

edit

Om du ønsker å gi en gave til Wikimedia Foundation, vennligst besøk innsamlingssiden vår. Du kan gi til oss ved hjelp av alle større kredittkort (inkludert VISA, Mastercard, Discover eller American Express), PayPal, Moneybookers, bankoverføring eller ved å sende en sjekk i posten. Du kan gi i de fleste (men ikke alle) valutaer.

Tilbake til toppenGi nå

Hvordan sender jeg en sjekk?

edit

Send sjekken til:

Wikimedia Foundation, Inc.
P.O. Box 98204
Washington, DC 20090-8204
USA
Note: donations by check are processed directly at our centralized lockbox location which is in Washington, DC.

Vi foretrekker sjekker i US-dollar, trukket fra bankkontoer i USA. Sjekker i andre valutaer enn US-dollar, eller fra bankkontoer utenfor USA, kan være svært kostbare å løse inn, noe som reduserer verdien av gaven. Om du ikke har en konto i USA, vil vi få større utbytte av gaven din om du benytter Paypal eller bankoverføring.

Tilbake til toppenGi nå

Kan jeg gi en gave i aksjer til Wikimedia Foundation?

edit

Wikimedia Foundation tar i mot gaver i form av aksjer. Du kan gi en gave ved å overføre aksjer ved å gi din megler vårt navn, investeringskontonummer og DTCC-klareringsnummer.

Wikimedia Foundation, Inc.
Suntrust Bank
Investeringskontonummer FER137812
DTCC-klareringskontonummer 0226

Tilbake til toppenGi nå

Kan jeg trekke gaver fra på skatten?

edit

Vær vennlig å se liste over land for detaljer om skattefradrag.

Tilbake til toppenGi nå

Om jeg gir en gave, hvordan får jeg skattekvittering?

edit

Alle som gir gjennom paypal eller kredittkort, mottar en skattekvittering per e-post, forutsatt at e-postadressen ble oppgitt ved donasjonen. For gaver per sjekk pålydende mer enn 50 USD vil det bli sendt kvittering i posten, dersom giverens adresse er kjent. Du kan også be om en skattekvittering ved å skrive til oss på giving wikimedia.org. Vær da vennlig å oppgi kontaktinformasjon, metoden du brukte for å gi og beløpet du ga.

Tilbake til toppenGi nå

Kan jeg gi et bidrag som er øremerket til noe spesifikt?

edit

Det er et krav for ideelle organisasjoner i USA, og dermed også Wikimedia Foundation, at de respekterer øremerking fra givere. Det betyr at dersom du oppgir at din gave skal brukes til et spesifikt formål, vil vi enten respektere ønsket eller returnere pengene. Før du bestemmer deg for å øre,erke en gave, ber vi deg være klar over at gaver som ikke er øremerket, er enklere og nyttigere for oss. Hver øremerking medfører administrativt merarbeid, som i seg selv innebærer økte kostnader for oss.

Tilbake til toppenGi nå

Hvorfor er det et minimumsbeløp?

edit

Samtidig som vi ønsker at alle skal ha mulighet til å gi og bidra til Wikimedia Foundation, er det en del gebyrer og utgifter knyttet til å motta en gave. Minimumsbeløpet dekker slike kostnader og gjør at gaven går til det giveren ønsker: å støtte fri og åpen global kunnskap!

Tilbake til toppenGi nå

Hvordan kan jeg få flere til å gi?

edit

Spre budskapet på alle måter du kan! Fortell det til venner og familie. Sett knapper og bannere på bloggen din. Bruk denne teksten som signatur i bunnen av e-postene dine: Dine bidrag holder Wikipedia i gang! Støtt Wikimedia Foundation i dag: http://www.wikimediafoundation.org/wiki/Donate

Tilbake til toppenGi nå

Hvilke retningslinjer har dere for personvern?

edit

Vi tar personvernet til våre givere alvorlig. Se personvernreglene for full oversikt. Kortversjonen: Vi vil verken selge eller bytte bort e-postadressen din.

Tilbake til toppenGi nå

Hvordan kan jeg kontakte Wikimedia Foundation?

edit

Se siden kontakt oss for en oversikt.

Tilbake til toppenGi nå