Procjena dezinformacija na hrvatskoj Wikipediji - 2021.

This page is a translated version of the page Croatian Wikipedia Disinformation Assessment-2021 and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.

Wikipedija na hrvatskom jeziku (Hr.WP) se već više od desetljeća bori s izazovima u pogledu sadržaja i kodeksa ponašanja, što dovodi do rastuće zabrinutosti među globalnom zajednicom volontera. Uz podršku Upravnog odbora Zaklade Wikimedia, Zaklada je angažirala vanjskog stručnjaka za procjenu izazova s kojima se projekt suočava. Procjena, koja je provedena između veljače i svibnja 2021. godine, nastojala je utvrditi je li bilo organiziranih pokušaja unošenja dezinformacija u hrvatsku Wikipediju te jesu li projekt preuzeli ideološki nastrojeni korisnici koji su strukturalno neusklađeni s pet stupova Wikipedije na temelju kojih se određuju tradicionalne uređivačke postavke Wikipedijinih projekata.

Croatian Wikipedia Disinformation Assessment in Croation
Procjena dezinformacija na hrvatskoj Wikipediji

Hrvatska Wikipedija predstavlja hrvatsku standardnu varijantu srpsko-hrvatskog jezika. Za razliku od drugih pluricentričnih jezičnih projekata Wikipedije, uključujući, engleski, francuski, njemački i španjolski, Wikipedijina srpsko-hrvatska zajednica je, od 2003. godine, podijeljena na bosansku, hrvatsku, srpsku i originalnu srpsko-hrvatsku. Izvješće zaključuje kako je ovakva struktura omogućila lokalnim jezičnim zajednicama podjelu na projekte, što se često svodilo na stavove političkih stranaka u tim regijama. Izvješće još dodaje kako je ova podjela novostvorenim zajednicama uskratila uređivačku raznolikost koja inače vodi i podržava tradicionalno uspješni uređivački konsenzus koji postoji u drugim pluricentričnim jezičnim projektima.

Zaključak je procjene da su Hr.WP-om dominirali ideološki motivirani korisnici neusklađeni s Wikipedijinih pet stupova, što je potvrdilo zabrinutost globalne zajednice u pogledu integriteta projekata. Njegov pregled članaka na Hr.WP i dokumenata koji se odnose na zajednicu otkrio je da je grupa administratora i urednika više od desetljeća imala stvarnu kontrolu nad projektom. Dokazi koje je on prikupio i procijenio ukazuju da su tijekom tog razdoblja oni namjerno iskrivljavali sadržaj predstavljen u člancima, zloupotrebljavali ovlasti i sustavno zaobilazili općeprihvaćene globalne prakse Wikipedijine zajednice.

Dok je ova istraga bila u toku, volonteri hrvatske jezične zajednice neovisno su započeli proces reorganizacije i preuzimanja mjera. Kao rezultat toga, niz administrativnih mjera poduzetih protiv spornih administratora doveo je do jedne globalne zabrane i opoziva njihovih administratorskih prava. Izvješće zaključuje kako ta promjena otvara put za moguću obnovu zajednice. Ono također navodi kako trenutačni administratori i aktivni urednici uvode konkretna poboljšanja u neke od najosjetljivijih i najspornijih članaka.

Na temelju opsežnog istraživanja i uvida u to kako je pokret ustrojio druge Wikipedijine projekte na pluricentričnim jezicima, izvješće daje tri preporuke:

  1. Poticanje hrvatske jezične zajednice da nastavi s ponovnom uspostavom snažnog sustava lokalnog upravljanja, zahtijevajući prema potrebi nadzor i podršku od ostalih dijelova Zaklade Wikimedia.
  2. Poticanje pogođenih zajednica da razgovaraju o objedinjavanju izbora u zajednici za administratorske i dužnosničke uloge diljem uključenih wikija (bosanski, hrvatski, srpski i srpsko-hrvatski).
  3. Poticanje pogođenih zajednica da razgovaraju o mogućnostima ponovnog spajanja bosanskih, hrvatskih i srpskih jezičnih projekata u izvorne srpsko-hrvatske jezične projekte kako bi se ponovno uskladili s praksama drugih pluricentričnih jezika koji imaju objedinjene Wikipedija projekte; uključujući, ali ne ograničavajući se na Wikipedije na kineskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, tamilskom, korejskom i francuskom jeziku.

U izvješću su navedene prednosti i nedostaci u pogledu svake preporuke te izvučene pouke kako bi se podržala snažnija i otpornija zajednica.

Širi kontekst

Što se dogodilo:

Skupina administratora Wikipedije na hrvatskom jeziku (Hr.WP) imala je nepriličnu stvarnu kontrolu nad projektom najmanje od 2011. do 2020. godine. Tijekom tog razdoblja, skupina je namjerno iskrivljavala sadržaj prezentiran u Wikipedijinim člancima na hrvatskom jeziku na način koji je odgovarao narativu političkih organizacija i skupina koje se općenito mogu definirati kao hrvatska radikalna desnica. Skupina je sustavno stvarala i uređivala članke koji sadrže neenciklopedijski sadržaj i očigledni povijesni revizionizam. Sadržaj se raširio i ostao na Internetu toliko dugo da je stvorio mrežu zablude kojom bi utjecao na moralno i vrijednosno prosuđivanje čitatelja na način koji je odgovarao ideološkim stavovima ove skupine. U novije vrijeme, nakon 2020. godine, lokalna zajednica napravila je konkretna poboljšanja u nekima od najosjetljivijih i najspornijih članaka. Međutim, još je prerano reći hoće li to biti dovoljno da se projekt ponovno čvrsto uskladi s pet stupova.

Zašto je došlo do toga:

Wikipedijina činjenična točnost i otpornost na dezinformacije ovise o postojanju funkcionalne i raznolike uređivačke zajednice volontera. Veća i raznolikija projektna zajednica pluricentričnih jezika koja se temelji na međusobno razumljivom jeziku vjerojatno bi spriječila vrstu preuzimanja projekta koje se dogodilo na Wikipediji na hrvatskom jeziku. Razdvajanje projekata omogućilo je podjelu jedne raznolike uređivačke zajednice volontera u projekte temeljene na ideji nacionalne države, što je dovelo do porasta nacionalne pristranosti – a na kraju i do preuzimanja projekta koje je u ovoj evaluaciji zabilježeno kod Hr.WP-a.

Kako je došlo do toga:

Skupina je zloupotrijebila svoje položaje s ovlastima u zajednici da otjera neistomišljenike s Hr.WP-a. Također je selektivno provodila i kršila pravila kako bi manipulirala institucijama Wikipedijine zajednice i mehanizmima rješavanja sukoba – izborima, Zahtjevima za mišljenje (RfC) i lokalnim Arbitražnim odborima. Njihove aktivnosti bile su koordinirane i rezultirale su preuzimanjem projekta - gotovo potpunom kontrolom nad lokalnom zajednicom i sadržajem na ciljanom wikiju. Stoga se može zaključiti da Wikipedia na hrvatskom jeziku već više od desetljeća nije usklađena s prvim i drugim stupom Wikipedije. Zaklada se svih ovih godina pridržavala svoje politike da se ne miješa u samoupravljanje zajednice, ali je pratila razvoj događaja.

Kada se to dogodilo:

Globalna zajednica volontera Wikimedije i hrvatska javnost postali su svjesni već 2007. godine da Wikipedijin projekt na hrvatskom jeziku možda ima probleme povezane sa zajednicom te sadrži izrazito ideološki obojene sadržaje. Zabrinuti članovi zajednice pokušali su nekoliko puta riješiti te probleme pomoću tradicionalnog mehanizma zajednice - Zahtjeva za mišljenje (RfC). Ti su pokušaji neutralizirani sustavnim i ponovljenim opstruiranjem RfC-a što je rezultiralo daljnjom konsolidacijom sporne skupine. U razdoblju od 2013. do 2019. godine, sadržaj na hrvatskoj Wikipediji bio je pod povećalom medija. U 2021. godini, globalna zabrana zajednice uz naknadni opoziv administratorskih prava za voditelje skupine otvorila je put novim administratorima koji su se spremni pridružiti projektu i poštovati i braniti pet stupova.

Što učiniti:

Izvješće je analiziralo lokalnu zajednicu i dinamiku sadržaja Wikipedije na hrvatskom jeziku te ponudilo rješenja kojima bi se spriječilo ponavljanje budućih sličnih problema u vezi sa zajednicom i sadržajem. Sličan pristup mogao bi biti koristan za praćenje sadržaja na drugim projektima. U konačnici, Izvješće zajednici pruža tri preporuke i navodi prednosti i nedostatke svake od njih. Poticanje zajednice hrvatskog govornog područja da nastavi s ponovnom uspostavom snažnog sustava lokalnog upravljanja, zahtijevajući prema potrebi nadzor i podršku od ostalih dijelova Wikimedije. Poticanje pogođenih zajednica da razgovaraju o objedinjavanju izbora u zajednici za administratorske i dužnosničke uloge diljem uključenih wikija. Poticanje pogođenih zajednica da razgovaraju o mogućnostima ponovnog spajanja bosanskih, srpskih i hrvatskih jezičnih projekata u izvorne srpsko-hrvatske jezične projekte kako bi se ponovno uskladili s praksama drugih Wikipedijinih pluricentričnih jezičnih inačica.

Prijetnja je možda nestala, ali ranjivost ostaje:

Preuzimanje hrvatskog projekta otkrilo je i iskoristilo ranjivost u Wikipedijinom modelu samoupravljanja zajednice. Hrvatska Wikipedija se oslobodila sankcioniranjem zbirke lažnih identiteta jednog iz skupine istaknutih korisnika iz skupine koja je zlorabila projekt. To je stvorilo priliku za ponovno usklađivanje drugih aspekata upravljanja u zajednici uključujući i neutralnost sa sadržaja. To je vrijedna pouka za čitavi pokret. Ona otvara pitanje osnaživanja zajednica, poboljšanja komunikacije i pronalaska rješenja protiv organiziranih dezinformacija koje će djelovati holistički. Premda povećana prisutnost volontera na mnogim projektima može povećati kvalitetu i šanse za sprječavanje ovakvih zlouporaba, slučaj Hr.WP-a pokazuje da bi se mogli dogoditi slični pokušaji unosa dezinformacija u projekte Wikimedije, a posebno u naše projekte s manjim zajednicama. Snažniji i bolje organizirani pokušaj da se to uradi mogao bi biti teži za otkriti i od njega se zaštititi. Pouke izvučene iz slučaja Hr.WP-a potiču zajednice i Zakladu da budu pažljiviji i otporniji spram održavanja integriteta sadržaja u Wikipedijinim projektima.

Zašto se objavljuje ovo izvješće?

Zaklada Wikimedia odlučila je objaviti nalaze u potpunosti kako bi pružila transparentan pregled dokumentacije u korist ne samo samog Hr.WP-a, već i odbora za izradu UCoC-a, drugih projekata zajednice i ostalih zainteresiranih čitatelja. Zaklada vjeruje i vanjski se stručnjak slaže da su nedavne promjene na hrvatskoj Wikipediji, koje je započela i vodi zajednica, već obradile neke od nalaza i preporuka iz ove procjene. Zaklada želi u budućnosti surađivati sa zajednicom na ugrađivanju nekih preporuka kako bi se osigurao integritet sadržaja na Wikimedia platformama.