சமூக விருப்பப்பட்டியல் ஆய்வு 2023

This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey 2023 and the translation is 33% complete.

2023

What is the Community Wishlist Survey?

The Community Wishlist Survey is an annual survey that allows contributors
to the Wikimedia projects to propose and vote for tools and platform improvements.

அட்டவணை

All phases of the survey begin and end at 18:00 UTC.

Phase 1
23 சனவரி – 6 பெப்பிரவரி 2023

Submit, discuss and revise proposals

Phase 2
30 சனவரி – 10 பெப்பிரவரி 2023

Community Tech reviews and organizes proposals

Phase 3
10 பெப்பிரவரி – 24 பெப்பிரவரி 2023

முன்மொழிவுகளில் வாக்களித்தல்

Phase 4
28 பெப்பிரவரி 2023

Results postedResults

Resources

எங்களுக்கு உதவுதல் எப்படி
தாங்கள் முன்மொழிவுகள் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் வாக்களித்தல் தவிர இதர செயல்களைச் செய்யலாம்
ஒரு நல்ல முன்மொழிவினை எங்ஙனம் உருவாக்குவது
இவ்வுதவிக் குறிப்புகள் வெற்றிகரமான முன்மொழிவினை தயாரிக்க தங்களுக்கு உதவும்
முந்தைய பதிப்புகளைக் கண்ணுறுக
தங்களுக்காக எதை கட்டுவித்திருக்கிறோம் என்பதைக் குறித்து மேலும் அறிக
நாம் யாரென்பதை அறிக
நம் குழுவைப் பற்றியும் நம் செயல்பாட்டைப் பற்றியும் படித்தறிக