Диалог на сдруженията/ Заключение

This page is a translated version of the page Chapters Dialogue/Conclusion and the translation is 100% complete.

Заключение: Трудни въпроси

Всички конфликти, които са описани в този доклад, се основават на причини, които са дълбоко вкоренени и които не са били решавани досега. Нито един от тези конфликти не може да се разглежда изолирано, и нито едно решение не може да се постигне без на първо място дълбокото разбиране и откровени разговори за причините.

За да се даде възможност на движението старателно да се заеме с тези въпроси, то трябва да се върне стъпка назад и да помисли отново. Всичко друго би било отново само закърпване на проблемите, и движението ще се окаже изправено пред същите проблеми, отново и отново.

Следователно Диалогът на сдруженията смята, че би било доста безотговорно да се предлагат решения за всеки от описаните проблеми. Вместо това, от мненията ние отделихме трудни въпроси, които се нуждаят от спешно разглеждане и отговори по открит и всеобхватен начин:

  1. Какво ние, като движение, искаме да постигнем? Дали управляваме уебсайт или насърчаваме свободно познание? Защо правим нещата, които правим, и защо?
  2. Как определяме въздействието, когато проучваме нови територии? И как измерваме успеха?
  3. Каква е ролята на Фондация Уикимедия?
  4. Как искаме да комуникираме помежду си? Как можем да изградим необходимата съпричастност и да се учим един от друг? Как можем да преодолеем старите истории и схващания?
  5. Откъде идват парите и къде трябва да отидат? Дали парите трябва да бъдат ограничаващият фактор, когато се стремим към свободното познание?
  6. Каква рамка на движението е най-подходяща за изпълнение на мисията на Уикимедия?

В сегашния момент нещата възпрепятствуват движението в ефективния стремеж към свободно познание. Вместо да използва пълния си потенциал за по-нататъшното развитие на мисията си, то се върти около себе си. Общата мисия е в сериозна опасност, ако движението не може да се справи с причините за проблемите си.

Оплакването е лесно, намирането на решения - трудно. Към тези сериозни въпроси може да се подхожда само по структуриран и професионален начин, с всеотдайност и ангажираност. Няма смисъл в човъркането на симптомите и намирането на единични решения за проблемите.

Интервютата, проведени в рамките на Диалога на сдруженията бяха сигурен начин да се изнесат критичните разговори и слухове на повърхността. Погледът в същността на нещата сега ясно сочи към проблема. Той предоставя цялостен преглед, който никога не сме имали преди това. Главите Диалогът на сдруженията не предоставя прости решения, а препоръки. Тези идеи трябва да се доразвият и се нуждаят от инициирано продължение.

Изработване на рамка

Трябва да помислим върху това, какво е направило движението толкова успешно досега. Какво ще вземем с нас, и какво ще оставим след себе си? Представете си движение, което се гради на доверие, което е обединено, и е в състояние да поведе открит диалог. Движение с яснота относно влиянието и ролята му, както и стабилност в стремежа към промяна на света. Уикимедия, която балансира независимостта и делегираните задължения.

Промяната на перспективите е от съществено значение за преодоляване на схващанията и старите истории, които все още са вдълбъни в паметта на Уикимедия. Само дълбокото и проникновено разбиране може да послужи като основа за промяна.

В резултат на Диалога на сдруженията, ние препоръчваме да се постави началото на проект, който се основава на тези прозрения и вземе под внимание опита на други движения и организации. Следващата стъпка трябва да бъде разработването на рамка за движението Уикимедия, в която тя ще може по професионален начин да работи силно и ефективно за мисията си, и все пак да остане вярна на своите корени и да поддържа разнообразието си.

Продължението се стреми към тясно координиране със Съвета на настоятелите и Изпълнителния директор на ФУ, и към приемането на културно подходящ подход на участие. Това води до разработването на набор от конкретни препоръки за действие. Придържайки се към повтарящо се развитие и един гъвкав процес на изпълнение, този подход ще гарантира участието и ангажираността на ключовите фигури в движението. Работата с пилотните проекти предпазва движението от застой и може да покаже първите резултати за по-малко от една година. Считаме тази следваща стъпка от съществено значение за движението, за да може то да разгърне пълния си потенциал в бъдеще.

You can check the summary of the report
Lost in report?
Go back to