శిక్షణలు

This page is a translated version of the page Category:Trainings and the translation is 100% complete.

Training modules or presentations about Wikimedia and its associated projects, intended for specific groups of users to help them becoming active contributors and to help reduce the gaps between them and more experienced active contributors. వికిమీడీయా మరియు దానికి సంబంధించిన ఇతర వ్యవస్థల శిక్షణా తరగతులు, ప్రత్యేకమైన వినియోగదారులను క్రియాశీలక సహకార వినియోగదారులుగా తయారు చేయుటకు మరియు అనుభవజ్ఞులైన సహకార వినియోగదారులకు మధ్య జ్ఞాన సంబంధమైన అసమానతలు తొలగించడానికి ఉద్దేశించబడినది.

Subcategories

This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.

Pages in category "శిక్షణలు"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.