This page is a translated version of the page Category:Trainings and the translation is 100% complete.

پودمان‌های آموزشی یا ارائه‌ها درباره ویکی‌مدیا و پروژه‌های وابسته در نظر گرفته‌شده برای گروه‌های خاصی از کاربران برای کمک به آن‌ها در فعال کردن مشارکت‌کنندگان و کمک به کاهش شکاف بین آن‌ها و کاربر مشارکت‌کننده فعال‌تر با تجربه.