ප්‍රවර්ගය:මීඩියාවිකි සංවර්ධනය

This page is a translated version of the page Category:MediaWiki Development and the translation is 100% complete.

මෙම ප්‍රවර්ගයේ මීඩියාවිකි නිශ්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධන පිටු ඇතුලත් වේ. මෙහි ඇති සමහර විස්තර මීඩියාවිකියට තොරතුරු මාරු කිරීමේ මෙටා ව්‍යාපෘතිය මගින් MediaWiki.orgහි වෙන්වූ සටහන් පද්ධතියකට මාරු වෙමින් පවතී.

Subcategories

This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.