Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/ta

தேர்தல் 12 ஜூன் 2011ம் திகதி முடிவுற்றது.வாக்குகள் இனி ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது.
தேர்தல் முடிவுகள் 2011 ஜூன் 17ஆம் திகதி அன்று அறிவிக்கப்பட்டது.
அறங்காவலர் வாரியத் தேர்தல் 2011
நிருவனம்

2011 வாரியத் தேர்தல்கள் 2011 elections to the Board of Trustees மே 29 th முதல் ஜூன் 12 th வரை நடைபெற இருக்கிறது. விக்கிமீடியாவின் உறுப்பினர்கள் மூன்று வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுக்க உள்ளனர், அவர்களின் பதவிக் காலம் 2013 வரை செல்லுபடியாகும். வாரிய நடத்துனர்கள் என்பவர்கள் விக்கிமீடியாயை Wikimedia Foundation, a 501(c)(3) - இது ஒரு இலாபகர நோக்குடன் இல்லாத, ஐக்கிய மாகாணங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட United States ஒரு நிருவாகம் ஆகும். - நிர்வகிக்கும் பொறுப்பானவர்கள் ஆகிறார்கள். விக்கிமீடியா அமைப்பு பன்-முகப்பட்ட திட்டங்களை many diverse projects நிர்வகிக்கும்; உதாரணமாக விக்கிமீடியா Wikipedia மற்றும் பொது மேலாண்மைCommons.

இந்தத் தேர்தல்கள், பாதுகாக்கப் பட்ட சேவையகங்களின் (servers) Software in the Public Interest மூலம் நடத்தப் படும். வாக்குகள் என்பவை ரகசியமனவை; தேர்தல் ஆணையம், வாரியம், அல்லது சேவையக கணினியியல் சம்பந்த்தப் படாத எந்த ஒரு நபரும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது.வாக்களிப்பவர்களின் தகவல்கள் சில நபர்களுக்கு மட்டுமே தென்படும், அதாவது தேர்தலை நடுத்துபவர்களுக்கு (தேர்தல் ஆணையம்) மட்டுமே தென்படும். வேட்பாளர்களின் முன்னுரிமைப் பட்டியலை வாக்காளர்கள் சமர்பிக்க வேண்டும். ஓட்டுகளின் எண்ணிக்கை சூழ்ஸ் முறையைப் Schulze method பயன்படுத்தி செய்யப்படும்.

தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் முடிவுகளை ஜூன் 15th அன்று வெளியிடும். இப்பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து நேரங்களும் அனைத்துலக நேரதிற்கேற்ப குறிப்பிடப் படும் நாளின் (நன்னிரவு 00:00) ஆகும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

வாக்காளர்களுக்கான தகவல்கள்

edit

தேவைப்பாடுகள்

edit
Editors

You may vote from any one registered account you own on a Wikimedia wiki (you may only vote once, regardless of how many accounts you own). To qualify, this one account must:

 • ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தடுக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்களில்லதிருத்தல்; மற்றும்
 • தானியங்கியாக இருத்தலாகாது(bot); மற்றும்
 • குறைந்தது 300 திருத்தங்கள் 2011 ஏப்பிரல் 15 க்கு முன்னர் விக்கியில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் (edits on several wikis can be combined if your accounts are unified into a global account); மற்றும்
 • குறைந்தது 20 திருத்தங்கள் 15 நவம்பர் 2010 மற்றும் 15 மே 2011 க்கிடையில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
Developers

Developers qualify to vote if they:

 • Are Wikimedia server administrators with shell access; or
 • Have commit access and have made at least one commit between 15 May 2010 and 15 May 2011.
Staff and contractors

Wikimedia Foundation staff and contractors qualify to vote if they have been employed by the Foundation from 15 February 2011 to 15 May 2011.

Board members and advisory board members

Current and former members of the Board of Trustees and the Advisory Board are qualified to vote.

எப்படி வாக்களிப்பது

edit

நீங்கள் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றிருப்பின்:

 1. தயவு செய்து வேட்பாளரின் செயற்திட்டத்தினை வாசித்து பொருத்தமான வேட்பாளரினைத் தெரிவு செய்க.
 2. Go to the wiki page "Special:Securepoll" on one wiki you qualify to vote from. For example, if you are most active on the wiki meta.wikimedia.org, go to meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Follow the instructions on that page.

வேட்பாளர்களுக்கான தகவல்கள்

edit

வாரியத்தின் அங்கத்தவராக பொறுப்புக்களும் திறன்களும்

edit
From the board manual

The Board of Trustees is the governing authority of the Wikimedia Foundation. Responsibilities of the Board include:

 • determining mission, goals, long-term plans and high level policies of WMF and its projects
 • selecting the Executive Director of the WMF, who oversees its day-to-day operations, and evaluating his or her performance
 • ensuring the sustainability of the organization by defining a number of independent revenue sources
 • communicating about the direction and the activities of the WMF to the community
 • providing oversight to staff with regard to accounting, budgeting, and programs
 • maintaining legal and ethical integrity
 • recruiting and orient new trustees
 • articulating the mission of the WMF in public

The responsibilities of the Board do not include:

 • interfering in day-to-day operations, except in emergencies
 • setting Wikimedia project-level editorial policies
 • resolving basic community disputes
 • volunteering in specific areas of regular WMF organizational work

Characteristics of effective trustees:

 • Strategic – e.g., to provide long term direction
 • Thoughtful – e.g., to avoid being reactionary to controversial issues
 • High integrity – e.g., to put the interests of the foundation as a whole over personal or specific constituent interests
 • Responsiveness – e.g., to email requests from other trustees
 • Follow through – e.g., to complete tasks such as committee assignments as committed.
 • Respectful – e.g., to listen carefully to other trustees' points-of-view even as they may differ from one's own
 • Collaborative – e.g., to partner with other trustees and the Executive Director on the Board's work

Prerequisites to candidacy

edit

The eligibility requirements for candidates are the same as for voters (see above), with the following additional requirements:

 • you must publicly disclose your real name in your candidate presentation (because the identities of Board members are a matter of public record, it is not possible to hold a position on the Board of Trustees anonymously or under a pseudonym); and
 • be at least 18 years old and of legal age in your home country; and
 • submit proof of your identity to the Wikimedia Foundation (see below).

How to submit your candidacy

edit

If you are eligible, you can submit your candidacy by doing the following:

 1. Write a brief summary of no more than 1200 characters stating what you would do if you were elected to the Board of Trustees, your relevant opinions and experience, and anything else you think is relevant. You may not use your candidate summary to link to lists of endorsements or other platform pages, and may not run on a slate with other candidates.
 2. Submit your summary between 00:00, May 2nd 2011 (UTC) and 23:59, May 22nd 2011 (UTC). After May 22nd, it cannot be changed except for minor corrections (for instance, spell correction) or translation. Any additions or changes to content submitted after this deadline will be time-stamped and presented separately from the original summary, and will only be presented to voters if they get translated into all of the same languages as the original summary. You should note that earlier submissions allow time for translation into more languages, and that submissions provided on the due date or just before may not be as widely translated.
 3. Submit proof of your identity to the Wikimedia Foundation before May 22nd. You will be privately contacted by a member of the Election Committee with further information about meeting this requirement when you list yourself as a candidate.

Candidates who fail to comply with the above requirements and deadlines will be disqualified.

Organization

edit

Time line

edit
 • 05 April–02 May 2011: primary translations phase.
 • 02–22 May 2011: candidate submissions.
 • 22 May 2011: deadline to send proof of identity (late or missing submissions will be disqualified).
 • 29 May–12 June 2011: elections.
 • 13–15 June 2011: vote-checking
 • 15 June 2011: publication of results.

Translators

edit

To ensure that a representative cross-section of the Wikimedia community takes part in this election, it is important to translate election notices and candidate statements into as many languages as possible. To help translate, please see the translation page.