Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/cs

Volba skončila 12. června. Další hlasy již nebudou započítány.
Výsledky byly oznámeny 17. června 2011.
Volby do správní rady 2011
Organizace

Volby do Správní rady se budou konat v termínu 29. května – 12. června 2011. Členové komunity projektů Wikimedie mají příležitost zvolit celkem tři své kandidáty na dvouleté funkční období, které skončí v roce 2013. Správní rada je nejvyšším orgánem nadace Wikimedia Foundation, což je nezisková organizace, registrovaná ve Spojených státech amerických. Nadace Wikimedia Foundation spravuje mnoho různých projektů, jakými jsou například Wikipedie, nebo Wikimedia Commons.

Volby budou probíhat na zabezpečených serverech patřících Software in the Public Interest. Hlasování je tajné a k odevzdaným hlasům nemá přístup nikdo z Hlasovací komise, Správní rady či Software in Public Interest. K informacím o voličích bude mít přístup několik osob, které prověřují a vyhodnocují volby (Volební komise). Hlasující své preference vyjádří očíslováním kandidátů. Hlasy budou sečteny a vyhodnoceny pomocí Schulzovy metody, ve které se u každého kandidáta hodnotí, jaká část hlasujících ho preferuje před všemi ostatními kandidáty.

Volební výbor oznámí výsledky voleb před 15. červnem 2011. Budou k dispozici i detailní výsledky.

Informace pro hlasující

edit

Požadavky

edit

Můžete hlasovat z libovolného uživatelského účtu registrovaného na jakékoli wiki nadace Wikimedia (můžete hlasovat pouze jednou, bez ohledu na počet účtů, které vlastníte). Abyste z účtu mohl(a) hlasovat:

 • nesmíte být blokován(a) na více než jednom projektu a zároveň
 • nesmíte být botem a zároveň
 • musíte mít nejméně 300 editací před 15. dubnem 2011 na různých wiki (editace z různých wiki lze sčítat, má-li uživatel zaveden jednotný účet) a zároveň
 • musíte mít nejméně 20 editací mezi 15. listopadem 2010 a 15. květnem 2011.

Zvláštní výjimky – následující uživatelé smějí hlasovat bez ohledu na výše uvedené požadavky:

 • správci serverů Wikimedia s přístupem do shellu;
 • vývojáři, kteří provedli alespoň jednu úpravu přes commit access mezi 15. květnem 2010 a 15. květnem 2011;
 • placení zaměstnanci Wikimedia Foundation, kteří pro nadaci pracovali mezi 15. únorem 2011 a 15. květnem 2011 a
 • současní i minulí členové Správní rady a Poradního výboru

Jak hlasovat

edit

Pokud jste způsobilý hlasovat:

 1. Přečtěte si seznam uchazečů a rozhodněte se, kterého kandidáta podpoříte.
 2. Pokračujte na stránku wikipedie „Special:Securepoll“, na které získáte právo hlasovat. Například pokud jste nejvíce aktivní na meta.wikimedia.org, jděte na meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Pokračujte podle instrukcí na této stránce.

Informace pro uchazeče

edit

Pravidla a odpovědnost členů Správní rady

edit
Výňatek z Příručky správní rady

Správní rada je řídící orgán Nadace Wikimedia (Wikimedia Foundation „WMF“). Odpovídá mj. za:

 • stanovení poslání, cílů, dlouhodobých plánů a politiky na vysoké úrovni WMF a její projekty
 • výběr výkonného ředitele WMF, který dohlíží na každodenní činnost, a hodnocení jeho (nebo jejího) konání
 • zajistit stabilitu organizace definováním mnoha nezávislých příjmových zdrojů
 • informovat o směru a činnostech WMF komunitu
 • dohlížet na práce pro účetnictví, rozpočty a plánování
 • zachovávání právní a etické celistvosti
 • nábor a zapracování nových členů Rady
 • vyjadřování poslání WMF pro veřejnost

Úkolem Správní rady není:

 • zasahovat do každodenní činnosti s výjimkou ohrožení
 • stanovování editační politiky na úrovni projektů Wikimedia
 • řešit základní komunitní diskuzi
 • dobrovolná práce ve specifické oblasti pravidelné organizační práce WMF

Charakteristiky členů rady:

 • Strategie – např. držet se dlouhodobého směru
 • Promyšlenost – např. nepodléhat okamžitým podnětům v kontroverzních záležitostech
 • Vysoká integrita – např. nadřazovat zájmy nadace WMF jako celku osobním nebo jednotlivým zájmům
 • Odpovědnost – např. odpovídat na žádosti ostatních členů Rady
 • Dokončování – např. dokončování úkolů, jak se patří podle jeho svěření
 • Zdvořilost – např. naslouchat pečlivě názorům ostatní členů Rady, i když se případně liší od jeho vlastního
 • Spolupráce – např. být partnerem ostatním členům Rady a výkonnému řediteli pro práci Rady

Předpoklady pro kandidaturu

edit

Podmínky způsobilosti pro kandidáty jsou stejné jako pro voliče (viz výše), s těmito dodatečnými požadavky:

 • musí uveřejnit své pravé jméno v kandidátských volbách (není možné držet pozici Správní rady anonymně nebo pod pseudonymem, identity členů rady jsou věc záznamu veřejnosti),
 • mít alespoň 18 let (být zletilý ve své domovské zemi),
 • předložit doklad o své totožnosti Wikimedia Foundation (viz níže).

Jak předložit svou kandidaturu

edit

Jestliže máte všechny předpoklady, můžete předložit svou kandidaturu následujícím způsobem:

 1. Napište stručné shrnutí o více než 1200 znacích, a napište, co byste dělali, kdybyste byli zvoleni do správní rady, vaše relevantní názory a zkušenosti, a cokoli jiného si myslíte, že je relevantní. Kandidátské shrnutí nesmíte používat k odkazům na seznamy doporučení a nesmíte kandidovat na společné kandidátce s dalšími kandidáty.
 2. Podejte své shrnutí od 00:00, 2. května 2011 (UTC) do 23:59, 22. května 2011 (UTC). Po 22. květnu je nelze měnit s výjimkou malých oprav (např. pravopisných) nebo překladu. Jakékoli dodatky nebo změny podané po tomto termínu budou označeny časovým razítkem a podány odděleně od původního shrnutí, a budou předloženy voličům, pokud budou přeloženy do stejného jazyka jako původní shrnutí. Vezměte v úvahu, že včasné podání poskytuje čas pro překlad do více jazyků, kdežto podání v poslední den nebo těsně před ním nestihnou být přeložena.
 3. Předložit důkaz o své totožnosti Wikimedia Foundation do 22.5.2011. Pokud jste na seznamu kandidátů, bude vás kontaktovat soukromý člen volební komise s dalšími informacemi o splnění tohoto požadavku.

Uchazeči, kteří nesplní výše uvedené požadavky a termíny, budou diskvalifikováni.

Organizace

edit

Časový průběh

edit
 • 5. duben – 2. květen 2011: fáze primárních překladů.
 • 2.–22. květen 2011: kandidátská podání.
 • 22. květen 2011: termín pro zaslání dokladu totožnosti (nedodržení znamená diskvalifikaci).
 • 29. květen – 12. červen 2011: volby.
 • 13.–15. červen 2011: sčítání hlasů
 • 15. červen 2011: zveřejnění výsledků.

Překladatelé

edit

Aby se voleb mohl zúčastnit co nejreprezentativnější průřez komunity Wikimedia, je důležité zajistit překlad volebních sdělení a kandidátských podání do co největšího počtu jazyků. Chcete-li pomoci, podívejte se na translation page.