Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Results/he

הבחירות הסתיימו ב-10 באוגוסט 2009. הצבעות נוספות לא ייתקבלו.
התוצאות פורסמו ב-12 באוגוסט 2009.
2009 board elections
הכנות

ועדת בחירות חבר הנאמנים של שנת 2009 של קרן ויקימדיה מעוניינת להכריז על תוצאות ההצבעה. הזוכים הם Ting Chen,‏ Kat Walsh ו־Samuel Klein. תוצאות אלו יאושרו על ידי חבר הנאמנים באסיפה הבאה שלהם. מושבים אלו יישמרו עד ליולי 2011.

' קולות כשרים נרשמו; להלן פירוט נוסף. העתק של כל הקולות שנרשמו זמין בדף זה.