Wikimedia Foundation elections/Board elections/2008/nb

The election ended 21 June 2008. No more votes will be accepted.
The results were announced on 26 June 2008.
Styrevalget 2008
Organisering


Styrevalget til Wikimedia-styret i 2008 holdes mellom 1. juni og 21. juni 2008. Bidragsytere på Wikimedia-prosjektene vil da ha muligheten til å velge én kandidat til en periode på ett år, som vil utgå i juli 2009. Wikimedias styre er den øverste myndighet i Wikimedia Foundation, en ideell organisasjon med 501(c)(3)-status i staten Florida i USA. Wikimedia Foundation har mange forskjellige prosjekter, som Wikipedia og Commons.

Valget vil holdes på trygge tjenere hos Software in the Public Interest. Stemmene vil være hemmelige, og vil kun være tilgjenglige for de som skal telle dem. (Valgsystemet som skal brukes er ennå ikke bestemt.)

Alle tider på denne siden er 00.00 (midnatt) UTC.

Informasjon for stemmeberettigede

edit

Krav

edit

Du kan stemme fra en hvilken som helst konto du eier på en av Wikimedias wikier (men du kan kun stemme én gang selv om du har mange kontoer). For å være stemmeberettiget må denne kontoen:

 • ikke være blokkert
 • ikke være en bot
 • ha gjort minst 600 redigeringer på én og samme wiki før 1. mars 2008 (redigeringer på flere wikier kan ikke slås sammen)
 • ha gjort minst 50 redigeringer på samme wiki mellom 1. januar og 29. mai 2008.

Spesielle unntak: følgende kan stemme selv om de ikke møter de ovenstående kravene:

 • systemadministratorer på Wikimedias tjenere som har shell-tilgang
 • ansatte i Wikimedia Foundation som begynte å arbeide før 1. mars 2008
 • nåværende eller tidligere styremedlemmer.

Hvordan stemme

edit

Dersom du er stemmeberettiget:

 1. Les kandidatpresentasjonene og bestem deg for hvilke kandidater du ønsker å støtte.
 2. Gå til siden «Special:Boardvote» på en wiki der du er stemmeberettiget. Om du for eksempel er mest aktiv på wikien meta.wikimedia.org, gå til meta.wikimedia.org/wiki/Special:Boardvote.
 3. Følg instruksjonene på den siden.

Informasjon for kandidater

edit

Styrets ansvar

edit

Blant Wikimedia-styrets ansvar er blant annet:

 • bestemme oppdrag, mål, langsiktige planer og retningslinjer for Wikimedia Foundation og dens prosjekter
 • velge daglig leder, og evaluere hans/hennes arbeid
 • sikre organisasjonens bærekraftighet ved å finne forskjellige inntektskilder
 • kommunisere med Wikimedia-samholdet om Foundations foretak og aktiviteter
 • være kontrollorgan for de ansatte med hensyn til finans, budsjett og programmer
 • opprettholde juridisk og etisk integritet
 • rekruttere og orientere nye styremedlemmer

Innen styret er det spesifikke posisjoner med ekstra ansvarsområder (som styreleder, sekretær og kasserer) som defineres i Wikimedias vedtekter og velges årlig av og blant styrets medlemmer.

Det er ikke styrets ansvar å:

 • blande seg i de daglige oppgavene til de ansatte, unntatt i krisetilfeller
 • sette innholdsretningslinjer for de enkelte prosjektene
 • løse uenigheter i samholdet
 • melde seg frivillig i forskjellige områder i vanlig organisasjonsvirksomhet

Styremedlemmers ansvar

edit

Å være styremedlem i en liten organisasjon som Wikimedia Foundation, som har mange utfordringer, kan være tidskrevende. Stillingen er frivillig og ubetalt. Det forventes ikke at styremedlemmene skal bruke egne penger på organsasjonen, men de er velkomne til å hjelpe til med å skaffe penger til den.

Styremedlemmer forventes å være med på minst 3–4 møter per år, være med på Wikimania (vår årlige konferanse), og være med på andre møter på nett. Styret har mange korrespondanser via e-post, wikier og IRC. Enkelte styremedlemmer deltar av og til i strategiske møter med andre organisasjoner og firmaer, og deler resultatene av disse med styret og de ansatte.

Enkelte styremedlemmer venstes å involvere seg i visse aktiviteter (som innsamlinger, Wikimania eller kontrollvirksomhet) og hjelpe til med å avgjøre retningslinjer, forfatningsdokumenter og vedtak om slike emner.

Det ideelle styret består av personer med mange forskjellige kunnskaper; det består av folk med visjoner og lederegenskaper, veteraner innen drift av ideelle organisasjoner, folk med juridisk og finansiell ekspertise og lignende. Det inneholder folk fra flere kulturer, for å gjenspeile Wikimedia-prosjektenes flerkulturelle brukergrupper. Det tar styrejobben seriøst, og klarer å inspirere de ansatte til å prøve å oppnå ambisiøse men realistiske langsiktige mål.

Et styremedlems rolle er ikke alltid den mest spennende eller den mest givende posisjonen man kan tenke seg. Mye av arbeidet er usynlig; noe er konfidensielt, og noe er rent administrativt. På den andre siden er det en unik sjanse til å utgjøre en forskjell i en av de mest kulturelt betydningsfult viktige organisasjonene i verden.

Fordi styremedlemmer har organisatoriske plikter innen stiftelsen, må kandidater som er ansatt i Wikimedia Foundation si opp sin stilling før de eventuelt trer inn i styret. Dette er for å unngå inhabilitet.

Krav til kandidater

edit

For å kunne stå som kandidat må du:

 • ha gjort minst 600 redigeringer før 1. januar 2008 med én konto på én wiki (redigeringer på flere prosjekter kan ikke legges sammen)
 • ha gjort minst 50 redigeringer på den wikien mellom 1. januar og 1. juni 2008
 • offentliggjøre ditt virkelige navn i kandidatpresentasjonen (det er ulovlig å holde styreverv anonymt eller under psevdonym)
 • være minst 18 år gammel og over myndighetsalderen i hjemlandet
Spesielle unntak: Nåværende medlemmer av styret kan være kandidater uavhengig av disse kravene.

Hvordan stille som kandidat

edit

Hvis du tilfredsstiller kravene til kandidater, kan du levere ditt kandidatur på følgende måte:

 1. Skrive et kort sammendrag på maks. 1200 tegn hvor det står hva du kommer til å gjøre om du blir valgt, relevante meninger og erfaringer, og annet som du mener er relevant. Du kan ikke bruke kandidatpresentasjonen din til å lenke til lister over støtteerklæringer eller andre plattformsider, eller kjøre en felles plattform med andre kandidater.
 2. Lever sammendraget ditt mellom kl. 00.00 8. mai 2008 (UTC) 23.59 22. mai 2008 (UTC). Etter 22. mai kan du ikke endre det, med unntak av mindre rettelser eller oversettelser. Tillegg som kommer etter dette tidspunktet vil merkes med tidspunkt og presenteres separat fra det originale sammendraget, og vil kun presenteres til de stemmegivende om de blir oversatt til de samme språkene som originalsammendraget.
 3. Bevise identiteten din til Cary Bass (Volunteer Coordinator) før 29. mai 2008. Du vil kontaktes privat av et medlem av valgkomiteen med mer informasjon om dette når du stiller som kandidat.

Organisering

edit

Tidslinje

edit
 • 1.–31. mai 2008: første oversettelsesfase; komiteen koordinerer og fremmer oversetting
 • 8.–22. mai 2008: kandidater kan stille
 • 29. mai 2008: tidsfrist for å sende identitetspapirer (om du lever for sent eller ikke leverer vil kandidaturet strykes)
 • 1.–21. juni 2008: valg
 • 22.–23. juni 2008: stemmesjekking
 • 26. juni 2008: offentliggjøring av resultater

Oversettere

edit

For å sikre at så mange som mulig i Wikimedia-samholdet kan delta i valget er det viktig å oversette valgsider og kandidatpresentasjoner til så mange språk som mulig. For å hjelpe til med oversetting, se oversettingssiden.