Wikimedia Foundation elections/Board elections/2006/FAQ/no

2006 Valg til styret
Organisering


Ved kanidatur edit

Hvem kan stille som kandidat til Wikimedia-styret? edit

Om du kan stemme og er over 18 år kan du også være kandidat. Se regler for kandidater for mer informasjon.

Hvor mange posisjoner skal stemmes inn? edit

Minst et medlem vil bli valgt inn, dagens styre diskuterer nå hvor mange posisjoner det skal stemmes over, mer info vil komme senere.

For hvilken periode vil det/de nye medlemmet/medlemmene bli valgt? edit

Siden et av de nye medlemmene vil erstatte Angela, som var medlem for ett år, vill erstatteren bli valgt for ett eller to år? og hva med de eventuelle nye medlemmene?
Angela Beasleys erstatter vil være medlem ut hennes nåværende periode (juli 2007).

Hvordan kan noen nominere seg selv? edit

Se Election candidates 2006/No.

Vil dagens medlemmer stille til valg? og må de? edit

Prinsippielt ikke, siden de allerede har to deltakere som har blitt valgt fram til juli 2007. Deltakerne vil stemme over erstatteren til en av de, Angela Beasley. Resten av styret ble ikke valgt av komiteen (en er medlem på livstid og to andre ble utvalgt), så ingen av dem trenger å stille til valg.

Ved stemmegiving edit

Hvem kan stemme? edit

Se Election notice for regler ved avstemming.

Er flytting av artikler telt som redigeringer? edit

I følge brukerbidragene mine på prosjektet mitt har jeg 400 redigeringer i hovedrommet ( artikkelrommet), men en av dem er flytting av en artikkel. Noen wikipedianere sier at derfor at kun 399 redigeringer teller. Har de rett? i korthet, kan jeg stemme eller ikke?
Du vil ha mulighet til å stemme siden programvaren teller dette som redigeringer blir du ikke diskvalifisert.

Jeg har nådd 400 redigeringer på flere prosjekter, kan jeg stemme fra alle? edit

Nei, du kan bare avgi stemme en gang, er du kvalifisert til å avgi stemme på flere prosjekter må du bestemme en du skal avgi stemme i fra.

Legg til et nytt spørsmål