Ask a question/Submitted questions/nl

This page is a translated version of the page Ask a question/Submitted questions and the translation is 100% complete.


Bewerken

Hoe help ik mee Wikipedia verder op te bouwen?

Bedankt voor uw interesse om Wikipedia te helpen verbeteren. Wikipedia vertrouwt op vrijwilligers die alle inhoud genereren en onderhouden en die beleid en richtlijnen opstellen om de site te besturen. Het is een samenwerkingsproject, waarbij mensen van over de hele wereld hun vaardigheden en interesses inbrengen om vrijwillig deel te nemen aan het verzamelen en verspreiden van kennis naar iedereen, overal. De andere projecten die we onderhouden zijn ook collaboratieve, crowd-sourced projecten die afhankelijk zijn van vrijwilligers.

Er zijn verschillende manieren waarop u mee kunt doen.

  • Vind u het leuk om onderzoek te doen of te schrijven? Wist u dat u rechtstreeks kunt bijdragen aan de artikelen van Wikipedia? Elke taal-Wikipedia heeft informatie over bijdragen aan de links aan de zijkant, soms onder een pull-down titel zoals "Interacties". handleiding van de Engelstalige Wikipedia is Handleiding van de Engelstalige Wikipedia.
  • Vind u het leuk om foto's te maken? Tekeningen maken? Grafieken, kaarten ontwerpen of audiobestanden samenstellen? Er is ook een plek voor u! Mediabestanden die u heeft gemaakt en die encyclopedische waarde hebben en die u bereid bent te doneren, kunnen worden geüpload naar Wikimedia Commons, waar ze kunnen worden gebruikt op Wikipedia en andere projecten van de Wikimedia Foundation, maar ook elders! Zie How to create an account (korte intro door Maggie Dennis).
  • Bent u een programmeur of webontwikkelaar of geïnteresseerd om er een te worden? Wist u dat zelfs de software die Wikipedia gebruikt grotendeels door vrijwilligers wordt ontwikkeld? Als u geïnteresseerd bent om daar te helpen, kijk dan op deze pagina.

Aangezien de Wikimedia Foundation een online dienstverlener is, geen uitgever, nemen we eigenlijk geen actieve rol in het besturen van de gemeenschappen. Het meeste van haar beleid en praktijken zijn gemaakt door vrijwilligers, die u het beste kunnen helpen als u vragen heeft over de vrijwilligerservaring. Als u meer informatie wilt, kunt u de "help"-forums bezoeken die aan de linkerkant van elke pagina op onze website zijn gelinkt om te leren waar vragen aan de gemeenschap kunnen worden gesteld, of u kunt info@wikimedia.org schrijven.

Er gaat iets mis met een Wikimedia-project, hoe moet ik het oplossen?

Wikipedia is een collaboratieve encyclopedie (zoals uitgelegd in de Inleiding), en dus mag iedereen de artikelen bewerken. Het heeft wel beleid voor de ontwikkeling van artikelen, dat ook tot stand is gekomen door samenwerking met de gemeenschap. In een notendop, informatie in artikelen moet verifieerbaar zijn voor betrouwbare bronnen, zoals gedefinieerd door de gemeenschap, en moet worden geschreven vanuit een neutraal standpunt, waarbij alle meerderheid- en significante minderheidsstandpunten eerlijk en zonder vooringenomenheid worden weergegeven. (Zie Wikipedia Vijf zuilen.)

Er is geen centrale autoriteit over Wikipedia. De Wikimedia-beweging is gedeeltelijk gebaseerd op de premisse dat goede artikelen haalbaar zijn door de 'checks and balances' die editors voor elkaar bieden. Wanneer redacteuren het niet eens zijn over de manier waarop deze doelen moeten worden bereikt, moeten ze geschillen oplossen door middel van consensus, waar nodig met behulp van de bredere gemeenschap. U kunt meer lezen over de geschillenbeslechtingsprocessen op WP:DR. Een lijst met manieren waarop mensen geschillenbeslechting kunnen zoeken, is te vinden op deze pagina. U zult bij het lezen van die pagina's opmerken dat er ook geschillenbeslechtingsprocedures bestaan om gedragsgeschillen op te lossen - als redacteuren van mening zijn dat anderen de goede ontwikkeling van Wikipedia belemmeren, is de gemeenschap daar ook de weg naar overeenstemming.

Als u van mening bent dat de inhoud van artikelen wordt ontwikkeld op een manier die niet in overeenstemming is met het hierboven besproken beleid, of dat redacteuren de goede ontwikkeling van Wikipedia belemmeren, zou ik u willen aanmoedigen om samen met de gemeenschap de problemen binnen het geschillenbeslechtingsproces op te lossen. U hoeft niet eens in te loggen om te bewerken, hoewel het aanmaken van een account u meer opties geeft en u helpt uw bijdragen bij te houden. U kunt een account aanmaken op Registereren. Inleiding en Snelcursus zijn nuttige lectuur voor nieuwkomers. Ik zou u willen aanmoedigen om terug te verwijzen naar de vijf pijlers, die hierboven zijn gelinkt, en vooral naar het vierde deel in uw betrokkenheid bij anderen, aangezien het volgen van deze principes over het algemeen zeer nuttig is voor een succesvolle samenwerking.


Financieel

Waar komen donaties vandaan?

The Huffington Post schreef op 6 februari dat Wikipedia-donoren het meest waarschijnlijk uit India komen: [1]. Is dat waar? Waar wonen de meeste donoren? Waar komt het meeste geld vandaan?

Wikipedia en de andere projecten zijn afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs van over de hele wereld. In 2011 werd geld gedoneerd uit meer dan 200 verschillende landen. Donateurs uit India zijn zeker genereus geweest in hun steun, met 39.000 mensen die in de missie hebben geïnvesteerd. India is echter niet het land dat de meeste donateurs voortbrengt om Wikipedia en zijn zusterprojecten te ondersteunen.

Het lijkt erop dat deze misverstand kan voortvloeien uit verwarring over een recente enquête. De Wikimedia Foundation heeft lezers ondervraagd, niet donoren, en de lezers die reageerden werden gevraagd of ze bereid waren om te doneren. In hun reacties hebben lezers uit India (42%) de grootste interesse uitgesproken in een donatie aan Wikipedia. Dit weerspiegelt echter niet de feitelijke demografische verdeling van donoren aan de beweging.

In 2011 bevonden de meeste donoren om de beweging te steunen zich in de VS, met 535.666 mensen die doneren. Andere landen met een groot aantal donoren (meer dan 39.000) zijn onder meer Duitsland (meer dan 160.000), Italië (77.200), Canada (58.141), Australië (43.857), het Verenigd Koninkrijk (meer dan 45.000) en Rusland (42.693). De Verenigde Staten zijn ook het land dat het hoogste bedrag doneert, met donaties van in totaal $ 14.398.721 USD in 2011. Duitsland stond op de tweede plaats in dollars. Hoewel nog niet alle cijfers binnen zijn voor de inzamelingsactie die aan het einde van het jaar werd gehouden, is hun totale telling voor 2011 op het moment van schrijven $ 5.430.724 USD. Ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada, waar de donaties respectievelijk $ 1.682.151 USD, $ 1.345.933 USD en $ 1.334.899 bedroegen.

(Dank aan de hoofd van de jaarlijkse fondsenwerving Megan Hernandez voor haar hulp met deze reactie. De dollarbedragen zijn genomen uit de nog steeds ontwikkelende grafiek "2010-2011 fondsenwerver per land". De cijfers zijn voorlopig en kunnen veranderen, omdat niet alle bankoverschrijvingen en cheques zijn geteld. Precieze cijfers over het aantal donoren gedurende het hele jaar zijn nu niet beschikbaar voor sommige gebieden waar lokale verenigingen fondsenwervingen hebben gedaan, maar in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de bekende cijfers meer dan 39.000.)

Hoewel bepaalde landen een groter aantal donateurs kunnen hebben en hogere bedragen kunnen inzamelen, erkent en waardeert de Wikimedia Foundation de bijdragen van individuen overal ter wereld. Haar missie is wereldwijd, en haar aanhangers zijn ook wereldwijd; of één donor in Djibouti of 6.500 in Polen, $ 5 USD in Tonga of $ 748,258 USD in Japan, elke donor en elke dollar vertegenwoordigt toewijding aan onze gedeelde droom van een wereld waarin elk mens vrijelijk kan delen in de som van alle kennis.

Financiën: het verschil tussen het in rekening brengen van diensten en het vragen om donaties

Wat is het verschil tussen het verkopen van Wikipedia en het vragen om donaties? Zijn de projecten echt "gratis" als men geld vraagt van mensen die het lezen?

De kerntaak van de Wikimedia Foundation is het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van educatief materiaal en het vrij beschikbaar stellen van dit materiaal aan het publiek. De Stichting wil de toegang tot deze leermiddelen niet beperken tot degenen die het zich kunnen veroorloven om te betalen en zijn in feite altijd op zoek naar meer manieren om de informatie naar buiten te brengen, zelfs voor mensen die geen toegang hebben tot internet. Het verschil tussen het vragen om donaties en het in rekening brengen van kosten voor Wikipedia en de andere projecten is dat het donormodel de Foundation in staat stelt voldoende inkomsten te verzamelen om de projecten te blijven aanbieden zonder dat er betaald hoeft te worden. Mensen kunnen financieel bijdragen als ze daartoe in staat zijn en daartoe geneigd zijn, maar als ze niet in staat zijn om te betalen, kunnen ze gratis toegang blijven krijgen tot de middelen.

Foundation: Wat is de stand van de Stichting op het gebied van de "Stop Online Piracy Act"?

Omdat de Wikimedia Foundation in de Verenigde Staten is gevestigd, is het onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving en de voorgestelde Stop Online Piracy Act heeft veel stof doen opwaaien onder de vrijwilligers die onze projecten ondersteunen. De Foundation is door verschillende mensen gevraagd om haar standpunt over het wetsvoorstel te verduidelijken, en General Counsel Geoff Brigham heeft een verklaring vrijgegeven op de blog van de Wikimedia Foundation waarin hij enkele van zijn gedachten erover en de mogelijke impact ervan uiteenzet.

Financiën: Waarom adverteren jullie niet?

De Wikimedia Foundation wordt af en toe gevraagd waarom ze zich niet richt op reclame om het geld te verzamelen dat ze nodig heeft.

De Foundation is niet tegen het online adverteren of tegen andere organisaties die advertenties hosten, maar gelooft niet dat adverteren thuishoort in een project dat gewijd is aan educatie, in het bijzonder een dat wordt vormgegeven door de waarden die behoren bij een evenwichtige, neutrale encyclopedie. De wereldwijde vrijwilligersgemeenschap is altijd van mening geweest dat adverteren een enorme invloed zou hebben op ons vermogen om neutraal te blijven en dat advertenties uiteindelijk het algehele vertrouwen van de lezers in de artikelen zouden schaden. Zelfs als adverteerders geen druk op ons uitoefenen om de balans in de artikelen in hun voordeel te doen overhellen, kunnen lezers mogelijk vrezen dat adverteerders, al dan niet bewust, enige invloed hebben.

Daarnaast heeft de Foundation uitgesproken opvattingen over de privacy van lezers. De huidige modellen voor webreclame zijn hier niet mee in overeenstemming, met name contextuele reclame, die de inhoud leest die u bekijkt. De Foundation vindt het ook opdringerig om advertenties aan lezers te leveren op basis van hun geografie.

Als u meer wilt lezen over de geschiedenis van discussies over reclame voor Wikipedia - inclusief zowel voor- als nadelen, de vrijwilligersgemeenschap heeft er deze pagina over geschreven.


Governance

Hoe ondersteunt de Wikimedia Foundation de diversiteit?

Wat is het beleid van de Wikimedia Foundation ten aanzien van "positieve discriminatie", zowel bij het aannemen van personeel als bij het werk? Hoe bevordert het diversiteit?

De Wikimedia Foundation zet zich in voor gelijkheid. Het non-discriminatiebeleid verbiedt discriminatie van potentiële gebruikers of werknemers op basis van ras, huidskleur, geslacht, religie, nationale afkomst, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid of andere wettelijk beschermde kenmerken. In overeenstemming met haar beleid inzake pluralisme, internationalisme en diversiteit, vraagt het werknemers en contractanten van over de hele wereld en onderneemt het proactieve stappen om uit de resulterende diverse gemeenschap van werknemers en contractanten een samenhangend, functionerend team te creëren.

Wat de bijdragen van vrijwilligers betreft, is dat non-discriminatiebeleid ingebouwd in de manier waarop onze website werkt. Het lezen en bewerken van onze projecten staat open voor mensen zonder rekening te houden met hun ras, huidskleur, geslacht, religie of andere persoonlijke factoren; Omdat we geen demografische gegevens nodig hebben van vrijwillige bijdragers, weten we deze informatie niet van de mensen die ervoor kiezen om te bewerken. Dat betekent niet dat de Wikimedia Foundation niet geïnteresseerd is in deze informatie. We houden enquêtes onder redacteuren die gedeeltelijk de diversiteit van de redactiegemeenschap onderzoeken. De eerste dergelijke studie werd uitgevoerd in april 2011; De resultaten zijn te lezen. Demografische informatie begint op pagina 18. Later in 2011 werd een tweede enquête gehouden, met deze resultaten. Demografische gegevens beginnen op pagina 5. De rapportage over de enquête onder redacteuren van 2012 is nu aan de gang; We zullen een beter idee hebben van de demografische trends van onze vrijwillige bijdragers nadat dit is voltooid. (U kunt meer en ook de resultaten lezen.)

Een van de manieren waarop we diversiteit aanmoedigen, is door ons profiel over de hele wereld te vergroten en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van en toegang hebben tot onze projecten. Bijvoorbeeld met Wikipedia Zero proberen we barrières te verminderen voor toegang tot en bij te dragen aan vrije kennis in ontwikkelingslanden door te helpen bij het coördineren van mobiele toegang tot Wikipedia zonder datakosten. Voor veel lezers in ontwikkelingslanden is hun primaire (en vaak enige) toegang tot internet via mobiel. Meer informatie over dit programma is te vinden op Mobiele partnerschappen.

Steunt de Wikimedia Foundation actief een vrij en open internet? - Hoe?

Ja, de Wikimedia Foundation ondersteunt actief een free en open internet. We beginnen onze toewijding aan dit ideaal te demonstreren door het na te leven: onze software en door gebruikers gegenereerde inhoud zijn open source, gelicentieerd onder liberale copyleft licenties om hun wijziging en hergebruik toe te staan, zelfs commercieel, zolang het materiaal en alle resulterende afgeleiden vrij blijven. (Zie onze Gebruiksvoorwaarden en Missie voor meer informatie). Daarnaast bieden we af en toe steun aan bewegingen die onze missie steunen of zich uitspreken tegen maatregelen die deze bedreigen, bijvoorbeeld met onze door de gemeenschap gesteunde black-out in 2011 om te protesteren SOPA (u kunt meer zien op de Engelstalige Wikipedia-discussie) of die deelnemen aan de EU Copyright Consultation om internationale consistentie en redelijke termijnlimieten aan te moedigen. U kunt meer informatie krijgen over enkele van de belangenbehartigingsacties die door Wikimedia en de Wikimedia Foundation zijn ondernomen op Belangenbehartiging en op de Richtlijnen voor belangenbehartiging van de Wikimedia Foundation.


Overige

Is de Wikimedia Foundation actief voorstander van een vrij en open internet? Hoe?

Ja, de Wikimedia Foundation ondersteunt actief een vrij en open internet. We beginnen onze toewijding aan dit ideaal te demonstreren door het na te leven: onze software en door gebruikers gegenereerde inhoud zijn open source, gelicentieerd onder liberale copyleft licenties om hun wijziging en hergebruik toe te staan, zelfs commercieel, zolang het materiaal en alle resulterende afgeleiden vrij blijven. (Zie onze Gebruiksvoorwaarden en Missie voor meer informatie). Daarnaast bieden we af en toe steun aan bewegingen die onze missie steunen of zich uitspreken tegen maatregelen die deze bedreigen, bijvoorbeeld met onze door de gemeenschap gesteunde black-out in 2011 om te protesteren SOPA (u kunt meer lezen in de Engelse Wikipedia discussie) of die deelnemen aan de EU Copyright Consultatie om internationale consistentie en redelijke termijnlimieten aan te moedigen. U kunt meer informatie krijgen over enkele van de belangenbehartigingsacties die door Wikimedia en de Wikimedia Foundation zijn ondernomen op Belangenbehartiging en op de Richtlijnen voor belangenbehartiging van de Wikimedia Foundation.