Abstract Wikipedia/Historic proposal/th

ข้อเสนอEdit

ข้อเสนอนี้ประกอบไปด้วยสองส่วน: วิกิพีเดียเชิงนามธรรมและวิกิแลมบ์ดา

เป้าหมายของวิกิพีเดียเชิงนามธรรมคือการที่ให้ผู้คนร่วมแบ่งปันความรู้มากขึ้นในหลายภาษา โดยเป็นหนึ่งในส่วนขยายของวิกิสนเทศ ในวิกิพีเดียเชิงนามธรรมนี้ ทุกคนสามารถสร้างและปรับปรุงบทความวิกิพีเดียโดยไม่ขึ้นกับภาษา วิกิพีเดียภาคภาษาต่าง ๆ สามารถแปลบทความไปยังภาษาของตนได้

วิกิแลมบ์ดาคือโครงการวิกิมีเดียใหม่ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและดูแลรักษาโค้ด โดยจะมีประโยชน์ในหลาย ๆ ทาง โดยจะมีรายการของชนิดของฟังก์ชันที่ทุกคนสามารถเรียกใช้ เขียนดูแลรักษา และใช้งาน โดยรวมไปถึงการแปลบทความที่ไม่ขึ้นกับภาษาที่มาจากวิกิพีเดียเชิงนามธรรมไปยังวิกิพีเดียภาษานั้น ๆ ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถอ่านบทความในภาษาที่พวกเขาเข้าใจได้ วิกิแลมบ์ดาจะใช้ข้อมูลจากวิกิสนเทศเกี่ยวกับคำและอัตลักษณ์ด้วย

สิ่งนี้จะทำให้เราทุกคนในโลกใบนี้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถแบ่งปันความรู้ทั้งหมดได้

Proposal formEdit

This is a proposal for a new Wikimedia sister project.
Abstract Wikipedia and Wikilambda (working titles, to be decided by the community)
community decision
Status of the proposal
Statusapproved
Details of the proposal
Project descriptionMany Wikipedia language editions have large gaps in knowledge. We want to close these gaps by allowing to create and maintain content in one place and allow the Wikipedias to use this content if they choose so. This will allow more people to create, maintain, and read more knowledge in more languages. In order to do this, we need to represent the content in a way that can be translated to many different natural languages. We do this by introducing a new project, Wikilambda, that allows editors to create, maintain, catalogue and evaluate functions as a new form of knowledge the communities work on. This will allow completely new use cases, and allow more people to share in more forms of knowledge.
Is it a multilingual wiki?one multilingual wiki
Potential number of languagesmultilingual, in the same way as Wikidata
Proposed taglineMultilingual content for Wikipedia and a wiki for functions
Proposed URLdepends on the name the community chooses
Technical requirements
New features to requiresee technical plan
Development wikisee technical plan
Interested participants
see talk page

The project has been approved by the Wikimedia Board of Trustees as of May 22, 2020. The approval was announced on July 2, 2020.

Background / supporting material / existing discussionEdit

An article in the Signpost provides a more detailed introduction to the idea. The material below - research papers, videos of talks, prototype software - offers a lot of detail. A detailed draft plan for the development of Wikilambda is also available.

Wikimedia community discussionsEdit

PaperEdit

Videos and podcastsEdit

Note that the two long videos are rather redundant to each other, and the short video is a short version of the long one.

Further readingEdit

Project planEdit

 1. Summary: overview of the project plan
 2. Name: discussion on the name of the project
 3. Goals: what are we trying to achieve? Primary and secondary goals
 4. Organization: how the development team would be set up
 5. Requirements: overall conditions that the project needs to fulfill
 6. Architecture: an overview of how the project components would work together
 7. Components: individual software components the project needs to deliver
 8. Tasks: individual tasks that need to be done by the projects
(single page version)

Proposed byEdit

Denny Vrandečić is founder of Wikidata, co-founder of Semantic MediaWiki, first administrator and bureaucrat of the Croatian Wikipedia, community-elected member of the Board of Trustees of the Wikimedia Foundation 2015–2016. Denny joins the Wikimedia Foundation in July 2020 to work full time on the proposal.

Alternative namesEdit

Wikilambda is just a project name. One of the first tasks of the projects will be to come up with the communities with a name for the project and that is available as a domain name. Some options include Wikifunction, Wikicode, Wikialgorithm, and other proposed alternative names of this project.

Related projects / proposalsEdit

The following existing projects would be most affected by Wikilambda, but all Wikimedia projects will be able to call functions in Wikilambda.

 • Wikidata - suggested to store abstract content in Wikidata next to the item pages
 • Wikipedia - suggested to allow display of content from Wikidata for missing articles

There are numerous proposals that cover aspects of Wikilambda and that have been made over the years (going back to 2001). The large number of related proposals is another indicator of the wish to get this done. In this proposal we aim to extract the common goals and learn from the other proposals:

Proposals for repositories of modules, templates, and other codeEdit

Proposals for linguistic projectsEdit

Proposals for structured data access projectsEdit

 • WikiSandy - index Wikipedia content semantically
 • Konsciajxo - seems almost the same idea, but goes well beyond that
 • WikiCode - pretty much the same idea
 • Wikibot - give access to content in Wikipedia

Proposals for collections of knowledge about math and other sciencesEdit

Domain namesEdit

Depends on the name.

การให้ความสนับสนุนและอภิปรายEdit

กรณีไม่ต้องการอ่านข้อความด้านล่าง กรุณาแสดงการสนับสนุนหรือถามคำถามใน หน้าพูดคุย

We don't really have an effective process for starting new projects, so I am trying to follow a similar path that we took for Wikidata back then. And back then it all started with Markus Krötzsch, me and others talking about the idea to anyone who would listen until everyone was bored of hearing it, trying out prototypes, and then talking about it even more, and improving all of it constantly based on your feedback. And then making increasingly concrete proposals until we managed to show some kind of consensus from the communities, you, and the Foundation to actually do it. And then, well, do it.

The goal is to show interest in making this goal a reality, and then go to the Board of Trustees and ask them to commit to this project (in rough strokes - the details of the proposal will be further adjusted with you). But in order for the Board to confidently agree, we need to show support for the project.

If you support the goals of this proposal, please express your support on the talk page.

Also discussions and reservations regarding the goal of the proposal or the project plan should be raised there.

Just as with Wikipedia and Wikidata and our other projects, this is a crazy idea at first. Maybe even more crazy than our other projects. And the only way there is a chance of us being successful is, if, eventually, thousands of us work together on it. The only way this worked in the past is by being open, start out collaboratively, discuss the path forward, and work towards creating the project together.

Mailing list linkEdit

DemosEdit