Abstraktní Wikipedie/Často kladené dotazy

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/FAQ and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.

Toto je stránka pro nejčastější dotazy týkající se Wikifunkcí a abstraktní Wikipedie.

Also, please consider our FAQ on Wikifunctions regarding more specific questions about Wikifunctions.

Jaký je rozdíl mezi abstraktní Wikipedií a Wikifunkcemi?

Wikifunkce budou projektem Wikimedia, stejně jako například Wikipedie, Wikidata nebo Wikimedia Commons.

Abstraktní Wikipedie je iniciativa, která umožní Wikifunkcím, Wikidatům a jednotlivým jazykovým Wikipediím spolupracovat s cílem zpřístupnit a upravovat základní znalosti mnohem většímu počtu lidí v mnoha jazycích.

Jak budou Wikifunkce integrovány do jiných projektů?

Přispěvatelé budou moci volat funkce z Wikifunkcí ze své wiki. Pro čtenáře wiki se zobrazí výsledek volání funkce. To lze využít například k výpočtu věku člověka, hustoty zalidnění na základě údajů o počtu obyvatel a rozloze z Wikidat nebo k nakreslení grafu a jeho začlenění do daného článku.

Další možností integrace Wikifunkcí bude integrace interaktivního rozhraní pro volání funkcí do jejich wiki. To by mohlo být použito například v článku Wikipedie k dynamickému výpočtu výsledku fyzikální rovnice na základě čtenářem zadaných parametrů, kreslení a interakci s matematickými funkcemi atd.

Jak bude abstraktní Wikipedie integrována do dalších projektů?

Obsah abstraktní Wikipedie vygeneruje text v přirozeném jazyce. Záleží na jednotlivých wikipediích, jakou úroveň integrace si zvolí.

Jednotlivé projekty Wikipedie budou mít možnost zvolit si, zda chtějí začlenit části obsahu do již existujícího článku; zvolit si, které články chtějí začlenit do své místní Wikipedie; nebo říci, že každý chybějící článek, který je k dispozici v abstraktní Wikipedii, bude automaticky začleněn do místní Wikipedie.

Další podrobnosti naleznete v pěti hlavních podsekcích Abstraktní Wikipedie/Komponenty.

Kde bude obsah Abstraktní Wikipedie uložen?

O tom je třeba ještě rozhodnout v diskusi s komunitami. Tuto diskusi plánujeme na rok 2023.

Budeme moci vkládat jazykové funkce do sesterských projektů stejným způsobem jako funkce pro výpočet dat?

Ano.

Na které funkce se zaměříte nejdříve?

Záleží na komunitě, na které části funkční knihovny se chce zaměřit nejdříve. Pokud si to bude komunita přát, plánujeme poskytovat obecnou podporu při psaní funkcí. Velmi rychle se zaměříme na psaní funkcí relevantních pro abstraktní Wikipedii, které se většinou týkají generování přirozeného jazyka.

Které interní zdroje znalostí lze použít jako data v rámci funkcí?

Wikifunkce budou moci používat data z položek Wikidat, z lexémů a z datových stránek Wikimedia Commons a strukturovaných dat. Časem plánujeme podporovat další interní zdroje informací, zejména mediální soubory z Commons, texty z Wikizdrojů a jakýkoli další obsah z projektů Wikimedia.

Co Wikifunkce nejsou?

Některé myšlenky na toto téma najdete v newsletteru z Abstract Wikipedia/Updates/2021-05-28. Komunita bude muset časem napsat podrobnější a aktualizovanou verzi.

Pod jakou licencí budou funkce a odvozený obsah?

Podle diskuze na Abstraktní Wikipedie/Diskuze o licencích budou všechny příspěvky do Wikifunkcí a širších projektů Abstraktní Wikipedie publikovány pod svobodnými licencemi. Zejména:

  • Textový obsah na Wikifunkcích bude zveřejněn pod licencí CC BY-SA 3.0.
  • Funkce a další strukturovaný obsah na Wikifunkcích bude zveřejněn pod licencí CC 0.
  • Implementace kódu ve Wikifunkcích bude zveřejněna pod licencí Apache 2.
  • Abstract Content pro Abstraktní Wikipedii bude zveřejněn pod licencí CC BY-SA 3.0.

Toto je shrnutí Abstraktní Wikipedie/Aktualizace/2021-12-21, které bylo prezentováno v měsíc trvající diskuzi, která se koncem roku 2021 odehrála na Metě. Stále existují body, které bude třeba v budoucnu vyřešit, například licence generovaného obsahu z obsahu abstraktu.

Ve spolupráci s právním oddělením plánujeme vypracovat obsáhlejší dokument o tom, jak mohou lidé co nejjednodušeji znovu používat kód z Wikifunkcí a přitom dodržovat licenci.

Jaký byl důvod, proč byla funkce napsána ve Wikifunkcích a ne importována odjinud?

Podobně jako ve Wikipedii, dva důvody:

  1. tím, že jsme vytvořili obsah speciálně pro Wikifunkce, víme, že bude zapadat do našeho ekosystému (navíc kopírování kódu z jiného zdroje stejně málokdy funguje bez úprav);
  2. právní jistota tím, že ji vytvoříte od začátku ve Wikifunkcích.

Kdo rozhodne, které funkce jsou pro Wikifunkce vhodné? Kdo bude rozhodovat o testech, které definují funkci? Kdo bude rozhodovat o tom, které implementace by měly být k dané funkci připojeny?

Odpověď na všechny tyto otázky zní, že to bude záležet na komunitě, která rozhodne o rozsahu projektu a vhodných procesech pro připojení a odpojení implementace nebo testera. Tým zavede práva, která budou řídit, kdo může připojovat implementace a testery k funkcím a kdo může vytvářet nové typy. O tom, jak budou tato práva spojena s již existujícími rolemi, například s rolí administrátora, nebo zda bude třeba zavést nové role, se však rozhodne společně s komunitou.