Abstraktní Wikipedie/Architektura

This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Architecture and the translation is 100% complete.
Jedná se o součást plánu vývoje wiki funkcí.
Pokračování z Požadavky na wiki funkcí.

Hlavními složkami projektu jsou následující tři:

  1. Konstruktory - definice konstruktorů a jejich slotů, včetně jejich významu a omezení typů slotů a návratového typu konstruktoru (např. definice konstruktoru rank, který přijímá položku, typ položky, pořadí jako číslo, podle čeho je hodnocena a lokální omezení).
  2. Obsah - abstraktní volání konstruktorů včetně výplní slotů (např. rank(SanFrancisco, city, 4, population, California))
  3. Renderery - funkce, které přijímají Obsah a jazyk a vracejí text, jehož výsledkem je přirozený jazyk reprezentující význam Obsahu (např. v uvedeném příkladu je výsledkem "San Francisco je čtvrté největší město podle počtu obyvatel v Kalifornii.").

Součásti vícejazyčné Wikipedie.

Existují čtyři hlavní možnosti, jak implementovat tři různé hlavní komponenty:

  1. Ve Wikidatech jsou implementovány konstruktory, obsah a renderery.
  2. Konstruktory a Renderery jsou implementovány ve Wikifunkcích a Obsah ve Wikidatech vedle příslušné položky.
  3. Konstruktory, obsah a renderery jsou implementovány ve Wikifunkcích.
  4. Konstruktory a obsah jsou implementovány ve Wikidatech a renderery v jazykových verzích Wikipedie.

Řešení 4 má tu nevýhodu, že mnoho funkcí lze sdílet mezi různými jazyky a přesunutím rendererů a funkcí do místních wikipedií se o tuto možnost připravíme. Přesunutím rendererů do lokálních Wikipedií také přicházíme o potenciál, kterého by mohl dosáhnout nezávislý katalog funkcí.

Domníváme se, že pro komunikaci a budování komunity je výhodné zavést nový projekt Wikifunkce pro novou formu znalostních aktiv, funkcí, mezi které patří i renderery. To by hovořilo pro řešení 2 a 3.

Řešení 3 vyžaduje, abychom pro každý možný článek Wikipedie vytvořili nové místo ve wiki funkcí. Vzhledem k tomu, že přirozené místo pro to již existuje u položek ve Wikizdrojích, bylo by vhodnější použít je a ukládat Obsah společně s položkami ve Wikizdrojích.

Z těchto důvodů dáváme přednost řešení 2 a předpokládáme ho i pro zbytek návrhu. Pokud přejdeme k jinému, lze plán projektu snadno přizpůsobit (kromě řešení 4, které by vyžadovalo poměrně velké přepisování). Všimněte si, že řešení 2 vyžaduje k pokračování souhlas komunity Wikidata. Pokud nesouhlasí, je řešení 3 pravděpodobně další nejbližší možností.

Navrhovaná architektura vícejazyčné Wikipedie vypadá následovně. Wikipedie získává Obsah, který je uložen ve Wikidatech vedle položek. Toto rozšíření Wikidat nazýváme Abstraktní Wikipedie. Všimněte si, že se jedná pouze o název vývojového projektu a že se neočekává, že by se tento název udržel - nový wikiprojekt s tímto názvem nevznikne. Pomocí volání rendererů ve Wikifunkcích se obsah přeloží do textu v přirozeném jazyce. Renderery se spoléhají na ostatní funkce, typy a konstruktory ve Wikifunkcích. Wikifunkce mohou také volat lexikografické znalosti v lexémech ve Wikidatech, které se použijí při překladu Obsahu do textu. Wikifunkce budou novým projektem Wikimedia na stejné úrovni jako Commons, Wikidata nebo Wikisource.

Vícejazyčná architektura Wikipedie.

(Komponenty označené kurzívou mají být tímto návrhem doplněny, složky označené tučně již existují. Rámečky nejvyšší úrovně jsou projekty Wikimedia, vnitřní rámečky jsou části daných projektů Wikimedia.) ("Wikilambda" byl pracovní název pro to, co je nyní známé jako "Wikifunkce".)


Pokračování v Komponenty wiki funkcí.