Wikinews/cs

Logo, result of Wikinews logo contest voting

Wikizprávy jsou projekt, jehož cílem je pomocí spolupráce informovat o aktuálních událostech ve všech oblastech z neutrálního úhlu pohledu(anglicky). Tato stránka popisuje cíle projektu a přehled jeho pěti základních požadavků. Wikizprávy existují v mnoha jazycích (viz Statistiky Wikizpráv). Přesnost realizace požadavků Wikizpráv je ponechána na jednotlivých jazykových komunitách. O vytvoření Wikizpráv v novém jazyce můžete požádat na stránce requests for new languages (anglicky).

Wikizprávy
Pravidla
Licence(anglicky)
Akreditace(anglicky)
Koordinace
WORTNET(anglicky)
Interview měsíce(anglicky)
IRC(anglicky)
Události (anglicky)
Vzhled
Šablona Wikinews.org
Spouštění
Pravidla pro návrh nových jazyků (anglicky)
Požadavky na novou jazykovou verzi (anglicky)

Tady na Meta se snažíme poskytnout soubor idejí o fungování Wikizpráv, které jednotlivé komunity Wikizpráv mohou použít jako základ pro místní rozvoj. Návrhy k realizaci těchto myšlenek jsou aktuálně uvedeny na Wikizprávy/Nápady(anglicky).

Zprávy o samotných Wikizprávách mohou být uvedeny v seznamu na Wikizprávy/Zprávy o Wikizprávách(anglicky).

Statistiky WikizprávEdit

Vnější zdroj, dynamicky setříditelný dle různých kritérií, automaticky aktualizovaný každých šest hodin pomocí cronu.

Vnější zdroj, generovaná tabulka s wikisyntaxí, která je ručně vkládaná na stránku Wikinews/Table

Vícejazyčná stránkaEdit

http://www.wikinews.org/ vede na vícejazyčnou vstupní stranu, která využívá skript Tima Starlinga. Vstupní stránka Wikizpráv může být editována na Www.wikinews.org portal. HTML šablona může být editována sysopy na Www.wikinews.org template.

Alemánské WikizprávyEdit

Alemánské Wikizprávy byly vytvořeny jako zvláštní jmenný prostor alemánské Wikipedie: Dialäkt-Neuigkeite (Wikinews).

Dolnoněmecké WikizprávyEdit

Dolnoněmecké Wikizprávy byly vytvořeny jako zvláštní jmenný prostor dolnoněmecké Wikipedie: Portal:Wikinews.

HistorieEdit

Tato stránka byla původně návrhem nového projektu. Poprvé byl avizován jako Wikews (anglicky) annonymním uživatelem s uživatelským jménem Kwekubo (anglicky). O něm proběhlo hlasování na Wikinews/Vote (anglicky). Následně vznikla stránka na adrese demo.wikinews.org, po měsíci diskusí a přidávání obsahu. Můžete se podívat také na historii všech projektů Wikimedia(anglicky).

26. října 2004: Začalo nezávazné hlasování jakou licenci použít. -- ::Wikinews/License straw poll (anglicky).
27. října 2004: Ve 20:00 se konala diskuse na irc.freenode.net, #wikinews  ::Log : Wikinews/IRC meeting Oct 27 (anglicky)
2. prosince 2004: demo.wikinews.org přesunuto na en.wikinews.org.
3. prosince 2004: vznikla německá verze.
28. a 29. ledna 2005: vznikly nizozemská, francouzská, švédská a španělská verze.
6. února 2005: spuštěna bulharská verze.
12. února 2005: Zvoleno nové logo. - viz Wikinews logo contest voting (anglicky).
19. února 2005: vznikly polská, rumunská a portugalská verze.
13. března 2005: anglická verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
19. března 2005: spuštěna ukrajinská verze.
24. března 2005: německá verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
31. března 2005: spuštěna italská verze.
23. května 2005: spuštěna srbská verze.
14. července 2005: spuštěna japonská verze.
31. července 2005: polská verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
1., 3. listopadu 2005: vznikly ruská a hebrejská verze.
28. listopadu 2005: portugalská verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
5. prosince 2005: italská verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
12. prosince 2005: vznikly thajská a rabská verze.
27. prosince 2005: španělská verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
11. ledna 2006: vznikla norská verze.
18. ledna 2006: švédská verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
13. března 2006: vznikla čínská verze.
30. dubna 2006: verze dosáhla počtu 5000 zpráv.
26. května 2006: spuštěna katalánská verze
1. listopadu 2006: francouzská verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
13. července 2007: spuštěna dolnoněmecká verze.
21. října 2007: polská verze dosáhla počtu 5000 zpráv.
25. listopadu 2007: spuštěna finská verze.
29. ledna 2008: italská verze dosáhla počtu 5000 zpráv.
26. května 2008: spuštěny česká a maďarská verze.
10. října 2008: srbská verze dosáhla počtu 3000 zpráv.
8. ledna 2009: nizozemská verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
20. ledna 2009: portugalská verze dosáhla počtu 4000 zpráv.
1. dubna 2009: francouzská verze dosáhla počtu 5000 zpráv.
2. května 2009: srbská verze dosáhla počtu 5000 zpráv.
19. května 2009: portugalská verze dosáhla počtu 4500 zpráv.
26. května 2009: italská verze dosáhla počtu 7000 zpráv.
3. června 2009: francouzská verze dosáhla počtu 5500 zpráv.
9. června 2009: srbská verze dosáhla počtu 6000 zpráv.
26. června 2009: srbská verze dosáhla počtu 7000 zpráv.
26. června 2009: poslá verze dosáhla počtu 10 000 zpráv.
14. července 2009: portugalská verze dosáhla počtu 5000 zpráv.
3. září 2009: spuštěna alemánská verze.
3. prosince 2009: španělská verze dosáhla počtu 5000 zpráv.
23. února 2010: rumunská verze dosáhla počtu 500 zpráv.
February 24, 2010: The Dutch edition has been locked due to inactivity.
1. března 2010: maďarská verze dosáhla počtu 500 zpráv.
5. března 2010: srbská verze dosáhla počtu 30 000 zpráv.
19. srpna 2010: spuštěna korejská verze.
17. říjen 2010: spuštěna perská verze.
9. listopadu 2010: česká verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
13. listopadu 2010: spuštěna esperantská verze.
28. prosince 2010: rumunská verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
27. února 2011: perská verze dosáhla počtu 500 zpráv.
15. března 2011: esperantská verze dosáhla počtu 100 zpráv.
18. března 2011: spuštěna albánská verze.
8. dubna 2011: vytvořena řecká veze.
15. května 2011: maďarská a thajská verze byly po projednání zamčeny.
21. května 2011: arabská verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
20. června 2011: řecká verze dosáhla počtu 500 zpráv.
14. července 2011: perská verze dosáhla počtu 1000 zpráv.
18. října 2011: řecká verze dosáhla počtu 1000 zpráv.

Občanská žurnalistikaEdit

Podívejte se na původní prohlášení Wikizpráv.

Wikizprávy slouží k tvorbě svobodného zdroje zpráv, kde kdokoliv je vítán přispívat zprávami o velkých i malých událostech, ať podle svých vlastních zkušeností nebo jako přehled z jiných zdrojů.

Protože se Wikizprávy snaží být zdrojem jako takovým, poskytuje také alternativu k proprietálním licencím agentur jako Associated Press nebo Reuters. To znamená, že je umožněna na jiných médiích nezávislá cesta k získání příspěvků vysoké kvality bez nutnosti platit poplatky spojené s vytvářením vlastních reportáží.

Wikizprávy následují klíčové principy, které pomohly Wikipedii a ostatním projektům Wikimedia být tím, čím jsou dnes: neutralita, svobodný obsah a svobodný proces rozhodnutí tvořit.

MezinárodnostEdit

Mezinárodnost nadace Wikimedia Foundation je její největší výhoda a projekt Wikizpráv je od začátku budován na této výhodě. První požadavek je, aby Wikizprávy byly organizovány stejně jako Wikipedie, s vlastní doménou pro každou jazykovou verzi:

a tak dále. Projekt Wikizpráv v novém jazyce může být spuštěn při splnění dvou podmínek:

a) vybraný jazyk je akceptován jako jeden z jazyků projektů Wikimedia,

b) existuje dostatečný počet lidí se zájmem pracovat na této jazykové verzi.

Než je nová jazyková verze Wikizpráv oficiálně spuštěna a než je ustanoven sysop, musí být alespoň pět zájemců o tvorbu této jazykové verze. Tato podmínka je stanovena jako prevence vzniku nežádoucího stavu, kdy existuje pouze jediný editor pro danou jazykovou verzi.

Zprávy z jednotlivých jazykových subdomén mohou být kombinovány do vícejačných novin, jak je diskutováno na archivované diskusní stránce (anglicky).

Vývoj článků, stavy článkůEdit

Články na Wikizprávách jsou historické dokumenty. Je to něco, u čeho lidé očekávají možnost citování bez nutnosti podstatných změn jeho obsahu, zvláště když daná událost již není aktuální. Články na Wikizprávách mohou také vykazovat politickou důležitost. Mohou vést k násilí vůči nevinným nebo k pasivitě v případě probíhajícího ohrožení. To znamená, že v okamžiku publikování článku musí být tento důkladně ověřen a musí být tak moc objektivní, jak je to jen možné. Kdokoliv by kdykoliv měl být schopen vzít článek, vytisknout ho a dále ho distribuovat.

Z těchto důvodů je stanoveno, že každý z článků na Wikizprávách musí projít alespoň čtyřmi stavy:

 1. článek ve vývoji, kdy dobrovolníci pracují na textu a obrázcích (příp. i jiných médiích k článku),
 2. závěrečná revize, kdy je ověřena přesnost, neutralita, informační hodnota, autorská práva, legalita a úplnost článku,
 3. publikace článku, kdy je obsah zveřejněn a oficiálně označen jako publikovaný článek (po omezenou dobu může být článek opravován a aktualizován, pokud je to náležitě zdůvodněno),
 4. archivace, kdy je zamezeno veškerým následným opravám z důvodu citací (mohou být přidávány odkazy na opravy a aktualizace, ale vlastní text zprávy již nesmí být měněn - na anglických Wikizprávách jsou do stavu archivace uvedeny po jednom týdnu od publikace).

Původní zpravodajstvíEdit

Aby bylo možné uskutečnit vizi nebýt pouze přehledovou službou zpráv publikovaných jinde, je formulován třetí požadavek, že na Wikizprávách budou alespoň dva druhy reportáží:

 • přehledy z ostatních zdrojů,
 • vlastní reportáže reportérů Wikizpráv založené na informacích o události z první ruky nebo na rozhovorech a průzkumu.

V tomto smyslu je stanoven klíčový princip, že každá zpráva musí respektovat princip umožnit čtenáři přístup ke všem informacím, které jsou k dispozici, což znamená plně citovat zdroje s výjimkou zdrojů, které jsou anonymní z důvodu jejich ochrany.

Zajištění přesnosti a legalityEdit

Obsažení původních reportáží velmi rozšiřuje oblast obsahu, který je potenciálně umístitelný na servery Wikimedia Foundtation. Důležitost zpráv pro informování veřejnosti na nás navíc klade dodatečnou zátěž od začátku dělat vše pro to, aby byla zajištěna absolutní přesnost obsahu, který publikujeme.

Náš čtvrtý požadavek Wikizpráv, který musí být respektován, aby bylo zajištěna přesnost a legalita v zemi původu (a pokud možno i v zemi primárních čtenářů, ale je ponecháno na jednotlivých komunitách Wikizpráv, zda rozhodnou o zveřejnění v souladu s Wikimedia Foundation). Nemůžeme se spoléhat na wiki přístup zlepšování článků až po té, co byly publikovány, protože, na rozdíl od encyklopedických článků, zprávy mají omezenou životnost: dostává se jim velmi vysoké pozornosti po velmi krátkou dobu. Články musí být přesné a legální už v okamžiku publikace.

Stránka Wikizprávy/Nápady(anglicky) obsahuje některé myšlenky, jak zajistit otevřenost pro původní reportáže a zároveň garantovat, že vkládané informace mohou být ověřeny. Žádná z těchto myšlenek ale není požadována pro návrhy Wikizpráv jak je zde uvedeno - aplikace přesných postupů, pomocí kterých je splněn požadavek na přesnost a legalitu, je ponechána na jednotlivých projektech Wikizpráv.

Zajištění neutralityEdit

Wikizprávy přijaly politiku nezaujatého úhlu pohledu, která je klíčová k úspěchu Wikipedie. Všechny názory a přesvědčení musí být přiřazeny k jejich stoupencům, všechna faktická konstatování musí být ozdrojována. Wikizprávy se nebudou angažovat v advokaci politiky. Na rozdíl od některých jiných novin nebudou např. vyjadřovat podporu politickým kandidátům. Článek, který není neutrální v okamžiku poslední revize, by měl být buď upraven nebo by neměl být publikován.

Často kladené otázky (FAQ)Edit

Jak se vyhnout zdvojování úsilí s Wikipedií?

Články na Wikizprávách poskytují detailní informace o konkrétní události („Allende svržen: Pinochet novým vůdcem“). Články na Wikipedii poskytují stručné informace o sledu událostí (w:cs:Dějiny Chile, w:cs:Augusto Pinochet, atd.). Kromě toho Wikizprávy umožňují vlastní výzkum, který na Wikipedii není dovolen (Wikizprávy se eventuelně mohou stát dostatečně věrohodnými, aby mohly být citovány na Wikipedii).

Ukažme si příklad na anglickém článku w:Hurricane Charley na anglické Wikipedii. Na Wikizprávách nemusíme publikovat pouze přehled vývoje jako na Wikipedii, ale detailní článek o:

 • předpovědi směru a síly hurikánu pro následující den
  • podle různých odborníků,
 • jaké akce jsou připravovány místními samosprávami (např. evakuace),
 • v jaké situaci jsou lidé žijící v postižené oblasti (živé wiki-zpravodajství).

Kde Wikipedie sumarizuje tuto zprávu jednou větou, Wikizprávy mohou reprodukovat (pokud to autorská práva dovolí) celý článek, aby lidé měli co možná nejvíce aktuálních informací.

Tyto dva projekty jsou tedy vemi rozdílné, a v mnoha případech není způsob sumarizace článku z Wikizpráv na Wikipedii odlišný od způsobu sumarizace článků z jiných zdrojů jako jsou CNN či MSNBC, či v českém prostředí idnes.cz.

Wikizprávy nicméně mohou získat výhodu díky existenci dobrého abstraktu k článku, který existuje společně s plnou verzí článku. Např. může existovat krátký článek o uvedení nové verze Ubuntu Linuxu, který stručně zmíní hlavní změny proti původní verzi, a dlouhý článek, který uvede detailnější podrobnosti.

Má smysl usilovat o cross-wiki vkládání tohoto obsahu: Wikizprávy by mohly poskytnout abstrakty a Wikipedie je může dynamicky vkládat (stejně jako stránky se šablonami) na stránky, jako např. w:cs:Portál:Aktuality.

Překrývání s články Wikipedie se lze vyhnout tím, že se na ně v článku na Wikizprávách odkáže a nepůjde se příliš do podrobností o historii události.

Jaký bude rozsah projektu Wikizprávy?

Rozhodnutí je ponecháno na jednotlivých komunitách Wikizpráv (v duchu dokumentu Wikipedie:Co Wikipedie není), ale obecně bychom neradi, aby se na Wikizprávách objevoval obsah, který není ověřitelný a není důležitý. Wikizprávy se nicméně mohou stát velmi širokým zdrojem pokrývající relativně minoritní události ve velmi specifických oblastech (např. "Vydáno linuxové jádro 2.6.7, opravena chyba pádu FP"). Projekt musí vyvinout pokyny a procesy, pomocí kterých budou rozlišovány události s majoritním a minoritním významem, tj. bude jim dán jiný důraz.

Jak mohu věřit tomu, co jsem si přečetl na Wikizprávách?

Naším cílem je, abyste mohli Wikizprávám věřit více než ostatním médiím, protože říkáme přesně to, co víme a s jakou úrovní jistoty to víme. Prakticky to znamená, že faktické informace budou vždy ozdrojované, i když zdroj, který kontaktoval reportéra Wikizpráv, bude anonymní.

Reportáže jsou drahé - jak zaplatíte cestovní náklady, atd.?

Wikizprávy jsou závislé na dobrovolnících, alespoň zpočátku. V dlouhodobém výhledu může být žádoucí a potřebné, aby v rámci financí Wikimedia existovaly prostředky na výzkum Wikizpráv, aby reportéři mohli požádat o financování drahého výzkumu. Nicméně díky tomu, že komunita Wikizpráv je mezinárodní, každá země s nějajou úrovní pokrytí Internetem může mít dříve či později své reportéry.

Jaké procesy budou aplikovány, pokud uživatel Wikizprávy vědomě vydává zaujaté (POV) nebo věcně nesprávné informace?

Některé myšlenky, jak naložit s tímto problémem jsou nastíněny na stránce Wikizprávy/Nápady(anglicky). V zásadě chceme takové uživatele vyloučit z komunity Wikizpráv stejně, jako se snažíme vyloučit vkladatele POV a vandaly z ostatních komunit Wikimedia.

Aktuální iniciativy WikizprávEdit

Wikizprávy mají řadu probíhajících projektů, mnoho z nich je určeno k povzbuzení vytvořit původní reportážní obsah v různých jazykových verzích Wikizpráv.