15. ledna 2001 započala skupina lidí odvážný experiment(anglicky): Nechali celý svět vytvářet encyklopedii ve všech jazycích, navždy volně dostupnou komukoli na planetě, kdo má přístup k internetu. V průběhu následujících měsíců a let nejen díky technologiím, ale především díky neuvěřitelné ochotě skupiny dobrovolníků, kteřá píší články a nastavují pravidla projektu, se tento sen stal skutečností. Stalo se to pomocí otevřeného evolučního procesu, s vírou ve shodu, a touhou zlepšit životní podmínky a s láskou k lidské duši.

Myšlenka projektu Wikizprávy je neméně odvážná. Snažíme se vytvořit svobodný zdroj zpráv, kde 10 % lidí (v roce 2004) s přístupem na internet a do budoucna jistě více z nás, je vyzváno, aby přispěli zprávami o událostech jak velkých, tak malých, a to buď na základě přímé zkušenosti nebo shrnutím informací odjinud. Wikinzprávy jsou založeny na myšlence, že chceme vytvořit něco nového, spíše než zničit něco starého. Jsou založeny na přesvědčení, že můžeme společně vybudovat velký a jedinečný zdroj, který obohatí mediální prostředí.

Wikizprávy už jsou užitečné i přesto, že začínáme s relativně malým počtem původních zpráv - protože poskytujeme svobodné, neutrální a agregované přehledy zpráv z jiných zdrojů. To je samo o sobě užitečné, i přesto že rozsah témat, které pokrýváme, ja na počátku plný mezer - protože v oblastech těchto témat už těžíme z výhod wiki modelu spolupráce. Ta se může každodenně rozšířit, aby se zvýšila užitečnost Wikizpráv.

Zatímco se Wikizprávy snaží být užitečným zdrojem samy o sobě, také poskytnou alternativu k proprietárním tiskovým agenturám jako Associated Press nebo Reuters, to znamená, že bude možněna existence nezávislého kvalitního mediálního zdroje zpráv s možností bezplatně doplňovat své vlastní zpravodajství. Díky copyleftu může kdokoli s přístupem na internet zdarma vytvořit svůj vlastní zdroj zpráv - i neneutrální - na základě naší práce. I když našich článků bude zpočátku málo, budou k dispozici trvale a bez nutnosti registrace pro umožnění čtení.

V průběhu času, kdy čelíme různým výzvám, Wikizprávy si osvojují klíčové principy, které dělají z Wikipedie a ostatních stránek Wikimedia to, čím jsou dnes: nezaujatost, svobodný obsah a průhledný proces rozhodování.

Snažíme se propagovat myšlenku občanské žurnalistiky, protože věříme, že každý může vytvořit užitečný příspěvek k vykreslení velkého obrazu o tom, co se děje ve světě kolem nás. Přišel čas vytvořit svobobodný zdroj zpráv tvořený lidmi a pro lidi. A tomto okmažiku se na tvorbě podílí pouze malá část lidské populace, ovšem i vy můžete pomoci najít praktický způsob překonání digitálního rozdělení(anglicky). Jste zvání, abyste se se připojili k naší snaze, která má šanci navždy změnit svět.