വിക്കിമീഡിയ സെർവറുകൾ

This page is a translated version of the page Wikimedia servers and the translation is 25% complete.
വിക്കിമീഡിയ മെറ്റാ-വിക്കി

പങ്കെടുക്കൂ:

വിക്കിപീഡിയയിലെ മറ്റ് ഭാഷകൾ: de, es, fr, it, ja, ko, zh, uk

Wikipedia and the other Wikimedia projects are run from several racks full of servers. See also Wikimedia Foundation's technical blog and blog posts by Phabricator users.

System architecture

Simplified overview of the MediaWiki software as deployed by Wikimedia Foundation (as of January 2020). Essentially a complex version of a LAMP "stack".

Network topology

The Network topology is described in "Network design" at Wikitech.

സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ

 • Our DNS servers run gdnsd. We use geographical DNS to distribute requests between our five data centers (3x US, 1x Europe, 1x Asia) depending on the location of the client.
 • We use Linux Virtual Server (LVS) on commodity servers to load balance incoming requests. LVS is also used as an internal load balancer to distribute MediaWiki requests. For back end monitoring and failover, we have our own system called PyBal.
 • For regular MediaWiki web requests (articles/API) we use Varnish and Apache Traffic Server caching proxy servers in front of Apache HTTP Server.
 • എല്ലാ സെർവറുകളും ഓടുന്നത് ഡെബിയൻ ഗ്നു/ലിനക്സിലാണ്.
 • For distributed object storage we use Swift.
 • Our main web application is MediaWiki, which is written in PHP (~70 %) and JavaScript (~30 %).[1]
 • Our structured data is stored in MariaDB since 2013.[2] We group wikis into clusters, and each cluster is served by several MariaDB servers, replicated in a single-master configuration.
 • We use Memcached for caching of database query and computation results.
 • For full-text search we use Elasticsearch (Extension:CirrusSearch).
 • https://noc.wikimedia.org/ – വിക്കിമീഡിയ വിന്യാസ പ്രമാണങ്ങൾ.
Wikimedia server racks at CyrusOne

Hosting

As of September 2022, we have the following colocation facilities (each name is derived from an acronym of the facility’s company and an acronym of a nearby airport):

eqiad
Application services (primary) at Equinix in Ashburn, Virginia (Washington, DC area).
codfw
Application services (secondary) at CyrusOne in Carrollton, Texas (Dallas-Fort Worth area).
esams
Caching at EvoSwitch in Amsterdam, the Netherlands.[3]
ulsfo
Caching at United Layer in San Francisco.
eqsin
Caching at Equinix in Singapore.
drmrs
Caching at Digital Realty in Marseille.

ചരിത്രം

The backend web and database servers are in Ashburn, with Carrollton to handle emergency fallback in the future. Carrollton was chosen for this as a result of the 2013 Datacenter RfC. At EvoSwitch, we have a Varnish cache cluster and several miscellaneous servers. The Kennisnet location is now used only for network access and routing.

Ashburn (eqiad) became the primary data center in January 2013, taking over from Tampa (pmtpa and sdtpa) which had been the main data centre since 2004. Around April 2014, sdtpa (Equinix – formerly Switch and Data – in Tampa, Florida, provided networking for pmtpa) was shut down, followed by pmtpa (Hostway – formerly PowerMedium – in Tampa, Florida) in October 2014.

In the past we've had other caching locations like Seoul (yaseo, Yahoo!) and Paris (lopar, Lost Oasis); the WMF 2010–2015 strategic plan reach target states: "additional caching centers in key locations to manage increased traffic from Latin America, Asia and the Middle East, as well as to ensure reasonable and consistent load times no matter where a reader is located."

EvoSwitch and Kennisnet are recognised as benefactors for their in-kind donations. See the current list of benefactors.

A list of servers and their functions used to be available at the server roles page; no such list is currently maintained publicly (perhaps the private racktables tool has one). It used to be possible to see a compact table of all servers grouped by type on icinga, but this is no longer publicly available. The puppet configuration provides a pretty good reference for software what each server runs however.

B-roll of servers in Texas in 2015


Status and monitoring

You can check one of the following sites if you want to know if the Wikimedia servers are overloaded, or if you just want to see how they are doing.

If you are seeing errors in real time, visit #wikimedia-techconnect on irc.libera.chat. Check the topic to see if someone is already looking into the problem you are having. If not, please report your problem to the channel. It would be helpful if you could report specific symptoms, including the exact text of any error messages, what you were doing right before the error, and what server(s) are generating the error, if you can tell.

ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം

The Sustainability Initiative aims at reducing the environmental impact of the servers by calling for renewable energy to power them.

The Wikimedia Foundation's servers are spread out in five colocation data centers in Virginia, Texas and San Francisco in the United States, Amsterdam in Europe, and Singapore in Asia. As of May 2016, the servers use 222 kW, summing up to about 2 GWh of electrical energy per year. For comparison: An average household in the United States uses 11 MWh/year, the average for Germany is 3 MWh/year.

Only the few servers in Amsterdam run on renewable energy, the other use different conventional energy mixes. Overall, just 9% of Wikimedia Foundation data centers' energy comes from renewable sources, with the rest split evenly between coal, gas and nuclear power (34%, 28%, and 28%, respectively). The bulk of the Wikimedia Foundation's electricity demand is in Virginia and Texas, which unfortunately have both very fossil fuel heavy grids.

സെർവറിന്റെ പേര് Data center location Provider Date opened Average energy consumption (kW) ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ Carbon footprint (CO2/year) Renewable option and cost
eqiad Ashburn, VA

20146-20149 USA

Equinix (വെബ്സൈറ്റ്)
February 2011 May 2016: 130

May 2015: 152

32% coal

20% പ്രകൃതിവാതകം

25% nuclear

17% renewable

1,040,000 lb = 520 short tons = 470 metric tons = 0.32 * 130 kW * 8765.76 hr/yr * 2.1 lb CO2/kWh for coal

+ 0.20 * 130 kW * 8765.76 hr/yr * 1.22lb CO2/kWh for nat gas

+ 0.25 * 130 kW * 8765.76 hr/yr * 0 lb CO2/kWh for nuclear

+ 0.17 * 130 kW * 8765.76 hr/yr * 0 lb CO2/kWh for renewable

In 2015, Equinix made "a long-term commitment to use 100 percent clean and renewable energy". In 2017, Equinix renewed this pledge.
codfw Carrollton, TX

75007 USA

CyrusOne (വെബ്സൈറ്റ്)
May 2014 May 2016: 77

May 2015: 70

23% coal

56% പ്രകൃതിവാതകം

6% nuclear

1% hydro/biomass/solar/other

14% wind (Oncor/Ercot)

790,000 lb = 400 short tons = 360 metric tons = 0.23 * 77 kW * 8765.76 hr/yr * 2.1 lb CO2/kWh for coal

+ 0.56 * 77 kW * 8765.76 hr/yr * 1.22lb CO2/kWh for nat gas

+ 0.06 * 77 kW * 8765.76 hr/yr * 0 lb CO2/kWh for nuclear

+ 0.15 * 77 kW * 8765.76 hr/yr * 0 lb CO2/kWh for renewables

?
esams Haarlem

2031 BE Netherlands

EvoSwitch (വെബ്സൈറ്റ്)
December 2008 May 2016: < 10

May 2015: 10

"a combination of wind power, hydro and biomass" 0 n.a.
ulsfo San Francisco, CA

94124 USA

UnitedLayer (വെബ്സൈറ്റ്) ജൂൺ 2012 മേയ് 2016: < 5

മേയ് 2015: < 5

25% പ്രകൃതിവാതകം

23% nuclear

30% renewable

6% ഹൈഡ്രോ

17% unspecified (PG&E)

13,000 lb = 6.7 short tons = 6.1 metric tons (+ unspecified) = 0.00 * 5 kW * 8765.76 hr/yr * 2.1 lb CO2/kWh for coal

+ 0.25 * 5 kW * 8765.76 hr/yr * 1.22lb CO2/kWh for nat gas

+ 0.23 * 5 kW * 8765.76 hr/yr * 0 lb CO2/kWh for nuclear

+ 0.36 * 5 kW * 8765.76 hr/yr * 0 lb CO2/kWh for hydro/renewable

+ 0.17 * 5 kW * 8765.76 hr/yr * ? lb CO2/kWh for unspecified

?
eqsin Singapore Equinix (വെബ്സൈറ്റ്) ? ? ? ? ?

ഇതും കാണുക

കൂടുതൽ ഹാർഡ്‌വെയർ വിവരങ്ങൾ

കാര്യനിർവാഹക ലോഗുകൾ

Offsite traffic pages

ദീർഘകാല ആസൂത്രണം

ചരിത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ

അവലംബങ്ങൾ

 1. See MediaWiki analysis, MediaWiki WMF-supported extensions analysis.
 2. "Wikipedia Adopts MariaDB" [Wikipedia Adopts MariaDB] (text/html). blog.wikimedia.org. Wikimedia Foundation, Inc. 2013-04-22. Retrieved 2014-07-20. 
 3. Suffered a major DoS attack on September 6/7, 2019. See dedicated article on WMF website.