Wikimedia Sverige/Styrelsen/Verksamhetsidéer

Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Årsmötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll
Diverse
Wikimedia och media
Stadgar - en.
Årsmöte
Kontonummer
Styrelsens arbetsmaterial
Alla undersidor
Bilder och dokument
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Verksamheter för föreningenEdit

MarknadsföringEdit

 • marknadsföra Wikimedias projekt, däribland Wikipedia, på mässor av olika slag, med målet att nya och olika slags människor går med som användare eller börjar använda innehållet (akademiker, vetenskapsmän, universitetsstuderanden, skolor, bibliotek och så vidare. LA2 har sammanställt en lista:

Mässor, konferenser etcEdit

Se Wikimedia Sverige/Styrelsen/Lista över evenemang 2008

Tillgängliggöra public domain-materialEdit

Museer och andra institutioner har massor av digitalt material som förmodligen är fritt från upphovsrätt. Det rör sig om äldre svenska fotografier, äldre ljudinspelningar, och faksimiler av äldre böcker och konstverk.

Institutionerna är inte alltid angelägna om att lämna ut informationen, och ibland hävdar de upphovsrätt.

Wikimedia Sverige skulle kunna föra en dialog med dem som sitter på materialet, för att göra det tillgängligt via Wikimedia Commons.

Lära ut wikiteknikEdit

 • Trycka upp ett antal av lathunden för redigerigen på Wikipedia att dela ut vid lämpliga tillställningar.
 • samarbete med universitet/högskolor om wikiteknik, bott-program, etc.


AnnatEdit

 • organisera egna mässor eller mässor med annat folk (från början kanske större versioner av wikiträffar, men så småningom mycket större) med föreläsningar om wikiteknik, Wikipedia, fri information och dess problem, eventuellt med gästföreläsningar av Jimbo Wales eller andra storheter - något som skulle dra dit pressen men även intresserade av teknikfrågor
 • bilda nätverk och agera samordningscentral för olika webbaserade organisationer om wikiteknik, licensfrågor och andra relaterade frågor
 • agera juridisk samordningscentral om enskilda användare vill agera i frågan om medias gratisanvändning av fria bilder, gärna gratis hjälp med det juridiska och med kommentarer till press (insändarsidor, ledarsidor, etc)
 • undersöka möjligheten till och förhandla om avtal och samarbete med olika parter för att stödja Wikimedias projekt. Detta kan vara avtal av ekonomisk natur, såväl som andra typer av samarbete.
 • inrätta stipendium till någon som gjort något betydelsefullt för att sprida kunskapen om Wikipedia/Wikimedia/fri information till allmänheten
 • anordna tävlingar med priser för bästa Wikipedia-artikel, bäst främjande av fri programvara, etc.
 • samarbete med skolvärlden i allmänheten (men främst universitet) för utveckling av Wikipedias innehåll, antingen via projekt eller via speciell inbjudan. (Detta har genomförts framgångsrikt i framför allt tyskspråkiga Wikipedia, som har fått högt anseende inom universitetsvärlden. På svenskspråkiga Wikipedia hade vi för ett tag sedan en lärare som ville använda Wikipedia som en del av ett skolprojekt, se Wikipediadiskussion:Projekt telekom, något som vi bör uppmuntra)
 • samarbeta om användning av Wikipedias innehåll med andra organisationer. (Jag, Hannibal, har redan fått förfrågan från Sveriges radios grammofonarkiv (http://www.srf.se/) om de får använda information från Wikipedia i deras söksystem. Det vore coolt om vi kunde samarbeta med flera andra stora ställen: Bibliotekstjänst, Statens Ljud- och Bildarkiv, Svensk filmdatabas, etc och slå samman våra resurser.)
 • med hjälp av sponsorpengar köpa loss bilder för användning på Commons
 • fixa informationsbroschyr till lärare, kommuner etc (som i nuläget inte godkänner Wikipedia som källa) om Wikipedia/fri information - se även Hjälp:Använda Wikipedia i undervisningen. Något fysiskt att hålla i handen känns nog mer pålitligt än något flytande på det stora hemska internet (se även WikiProject Classroom coordination på enWP).
 • Hjälpa utomstående organisationer att använda Wikimedias material, ibland till deras nytta snarare än Wikimedias. Detta kan exempelvis handla om att hjälpa till när någon publicerar lokalhistoria, eller att samarbeta med förlag för att ge ut en Wikipedia - mest troligt den svenskspråkiga - på DVD.
 • ge pressen en svensk samtalsparter om fri kunskap.
 • söka olika former av bidrag för Wikimedias räkning.
 • arbeta för fritt innehåll och wikikultur i Sverige.
 • informera om wikipedia/etc. för bibliotekariestudenter
 • skaffa betaltjänst för att kunna ta emot gåvor på internet. T ex Paynova (svensk tjänst) eller Paypal (global).
 • ...
 • ...

(fyll i!)

(På lokalföreningskommitténs ordförande, Notafishs diskussionssida var det någon som sammanfattade vad en lokalförening kunde göra, se här. Och här finns Notafish svar med fler frågor. Översättning kommer så småningom.)

Se ävenEdit